Pátek, 2. prosince 2022

Evropská komise byla podle ekologických organizací málo zelená

15. června 2009
Evropská komise byla podle ekologických organizací málo zelená

Dosluhující Evropská komise byla podle desítky velkých evropských ekologických organizací v politice životního prostředí málo aktivní. Ekologové jí dávají jen 4,4 body z 10 a novou Komisi chtějí vyzvat, aby nechala rétoriku rétorikou a začala jednat přinejmenším s dvojnásobným úsilím oproti svým předchůdcům.

Souvislosti:

Mandát Barrosovy Komise, která se úřadu ujala v roce 2004, se pomalu chýlí ke konci. Vyjednávání o novém šéfovi Evropské komise začala tento týden (EurActiv 10.6.2009) a o jménech národních komisařů a jejich portfoliích se bude vyjednávat v následujících měsících. Funkční období stávající Komise končí 31. října 2009.

Za politiku ochrany životního prostředí byl v Barrosově týmu zodpovědný Řek Stavros Dimas, který se do jejího prosazování pustil velice energicky a to i přesto, že byl na počátku svého úřadování obviňován z nedostatku zkušeností v této oblasti.

Za jeden z hlavních úspěchů odstupující evropské exekutivy je obecně považována její snaha vytvořit integrovanou klimatickou a energetickou politiku. V lednu 2008 Komise představila řadu návrhů, které by Evropské unii pomohly splnit cíle, na nichž se členské země dohodly v březnu 2007 – dosáhnout do roku 2020 20% podílu energií vyrobené z obnovitelných zdrojů a do téhož roku snížit emise skleníkových plynů o 20%.

Výsledkem těchto kroků je klimaticko-energetický balíček, který členské státy a Evropský parlament schválily koncem loňského roku.

Témata:

Desítka významných evropských ekologických sdružení, k nimž patří například Greenpeace, Světový fond pro ochranu přírody (WWF) nebo Přátelé Země (jejímž členem je i české Hnutí DUHA) včera vystavila vysvědčení dosluhující Evropské komisi. Její schopnost naplnit cíle v oblasti životního prostředí podle ekologů byla „povážlivě“ nízká.

Podle ekologů byl špatný už samotný začátek pětiletého funkčního období Komise, která si v roce 2005 stanovila za svou nejvyšší prioritu konkurenceschopnost Evropy a otázkám životního prostředí dala až druhořadou roli. Ochrana životního prostředí podle nich byla prý chápána spíše jako překážka konkurenceschopnosti.

Přestože Komise v polovině svého funkčního období udělala ostrou otočku a začala prosazovat „zelený (hospodářský) růst“, nepromítlo se to nijak v iniciativách zaměřených na ochranu biologické rozmanitosti (biodiverzity) a přírodních zdrojů, stěžují si ekologové.

Evropské komisi také vyčítají, že se jí nepodařilo prosadit reformu společné zemědělské politiky a místo aby vytvořila takovou legislativu, která by podporovala udržitelný rozvoj ekosystémů, ustoupila jiným zájmům. Nelíbí se jim dále, že health check společné zemědělské politiky neudělal nic s „pokrouceným systémem dotací“ a Komisi tak v této otázce hodnotí pouze čtyřmi body z desíti.

Slabý byl podle ekologických neziskovek také výkon při naplňování cíle zastavit do roku 2010 úbytek biologické rozmanitosti. Komisi se podle nich také nepodařilo ochránit půdu před degradací, její politika stranila geneticky modifikovaným organismům (GMO) a nepřijala žádné cíle ke snižování spotřeby primárních zdrojů. Všechny tyto výtky bodové hodnocení Komise dále snížily.

Za klimatickou politiku ekologové chválí

Pozitivně naopak ekologické organizace hodnotí Komisi za její klimatickou politiku, jejíž součástí jsou mimo jiné i ambiciózní návrhy v energetice a dopravě.

Barrosovu Komisi chválí za to, že začala o klimatické politice mluvit již v roce 2006, kdy ještě většina členských zemí nebyla schopná uvažovat za horizont kjótského protokolu.

Slova chvály nepadají ale na samotného Barrosa jako spíše na komisaře Stavrose Dimase, který byl velmi iniciativní ve sporu s německými automobilkami, prosazoval nařízení REACH o registraci chemických látek a mimo jiné prosazoval také regulaci znečištění z letecké dopravy.

„Celkově bych řekl, že Dimas byl jako komisař pro životní prostředí velice odhodlaný a z našeho pohledu navíc i velmi otevřený. Dialog a spolupráci s ekologickými sdruženími chápal jako potřebnou a konstruktivní,“ chválí končícího komisaře John Hontelez, generální tajemník Evropské environmentální kanceláře (EEB).

Evropa potřebuje udržitelný rozpočet

Ekologové následující Komisi vyzvou, aby udržitelný rozvoj podporovala s dvojnásobným úsilím. Začít by podle nich měla již při reformě evropského rozpočtu na nové sedmileté období 2014-2020.

„Výdaje na zemědělství a politiku soudržnosti je třeba zcela sladit s emisními cíli,“ říká Tony Long, který je ve Světovém fondu na ochranu přírody (WWF) zodpovědný za evropskou politiku. Je to podle něj zcela nutné, neboť tyto dvě oblasti samy o sobě spolykají 70% evropského rozpočtu.

Podle jeho slov bude potřeba provést také reformu dotací do rybolovu a zrušit dotování fosilních paliv a „nebezpečných“ energií. Rozpočet by podle něj měl odrážet i priority v dopravě. Nová Komise by se podle něj měla zaměřit spíše na snižování poptávky než na podporu nabídky.

Ekologové dále požadují, aby nová Komise vytvořila jasné cíle v oblasti energetické účinnosti – měly by se týkat jak průmyslových odvětví tak jednotlivých výrobků. Závěrem Komisi vyzývají, aby se při nadcházejícím jednání o mezinárodní klimatické dohodě v Kodani ujala vedoucí role.

http://www.euractiv.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů