Neděle, 27. listopadu 2022

Město Tábor hostilo celostátní setkání k místní Agendě 21

TÁBOR, 17. 6. 2009 – Jak správně a efektivně komunikovat značku kvality města, obce či regionu? V Táboře se uskutečnil celostátní seminář zaměřený na propagaci místní Agendy 21 a Projektu Zdravé město vůči široké veřejnosti, a to zejména skrze média. Seminář, kterého se zúčastnilo více než 70 zájemců o danou problematiku, nabídl příležitost ke sdílení zkušeností měst, obcí a regionů s praktickou realizací místní Agendy 21.
18. června 2009
Město Tábor hostilo celostátní setkání k místní Agendě 21

Zapojení města, obce či regionu do mezinárodních programů nabízí zástupcům samospráv nové druhy aktivit a také nové příležitosti, jak zapojit a informovat občany o tom, co se v jejich obci či regionu děje, ale i o tom co dělá jejich úřad. Projekt Zdravé město (PZM) a místní Agenda 21 (MA21) jsou založeny na otevřenosti úřadu i vedení města a na zapojování občanů do rozhodování o tom, co se v jejich místech má dít, co se má rozvíjet. To vše vždy s přihlédnutím k tomu, aby tyto aktivity směřovaly k udržitelnému rozvoji. O všech těchto aktivitách je však potřeba hovořit a kvalifikovaně informovat širokou veřejnost skrze média.

Během celostátního setkání s názvem „Místní Agenda 21 – Cesta ke kvalitní obci“, uspořádaném ve Zdravém městě Tábor, byly představeny hlavní zásady komunikace s médii. Účastníci semináře se dozvěděli od zástupců asociace Národní síť Zdravých měst (NSZM), jejích partnerů i členů, jak nejlépe „prodat“ téma Zdravého města. Diskutována byla také témata, jako je mediální analýza nebo komunikační strategie města.

Ve Zdravých městech, obcích a regionech se občané aktivně zapojují do rozhodovacích procesů během veřejných setkání, ale účastní se také třeba komunitních kampaní. „Při propagaci veškerých aktivit je třeba získat zájem občanů a hledat stále nové formy komunikace. Ve Zdravých městech, obcích a regionech se dělá řada správných věcí správně a je důležité, aby občané byli kvalifikovaně a přehledně informováni o všem zásadním. Úspěšná komunikace úřadu s médii nakonec prospívá oběma stranám,“ řekl ředitel NSZM Petr Švec.

Celostátní seminář ukázal místní Agendu 21 také jako značku kvality města, obce či regionu. Své zkušenosti se značkou „Zdravé město“ pak představili zástupci měst Kopřivnice a Přeštice. Jako příklady dobré praxe v komunikaci a medializaci byly prezentovány webové stránky Zdravého města Litoměřice, jednotný vizuální styl Zdravého města Jihlava, medializace komunitních kampaní v Zdravém městě Vsetín, průběžná práce s médii a spolupráce s tiskovým mluvčím ve Zdravém městě Chrudim a partnerství a spolupráce v rámci Zdravého Mikroregionu Podralsko.

Součástí programu Letní školy NSZM v Táboře, kterou diskusní seminář zahájil, je také praktický nácvik komunikace s médii včetně nácviku komunikace na kameru či mikrofon. Vyškolení koordinátoři PZM a MA21 budou moci kvalifikovaněji a přehledněji poskytovat informace o aktivitách Zdravého města, obce či regionu. Škola NSZM je akreditovaným programem NSZM, pořádaným třikrát do roka pro koordinátory a politiky MA21.

Tato třídenní akce byla podpořena z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR v rámci projektu „Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce“. Úvodní seminář proběhl v rámci Národního programu kvality.


 poznámky:

místní Agenda 21 – mezinárodní program zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni (města, obce, regiony). V ČR podle místní Agendy 21 postupují např. radnice Zdravých měst. Cílem je vytváření procesů, které příznivě ovlivní kvalitu života nejen součastných obyvatel měst, ale také život generací jejich dětí, to vše ve spolupráci s veřejností. Udržitelný rozvoj je jedním z cílů EU a OSN. Více informací: http://www.zdravamesta.cz/ma21.

mezinárodní Projekt Zdravé město – v roce 1988 iniciovala Světová zdravotní organizace a k jeho realizaci přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Za patnáct let trvání projektu v Evropě vzniklo 1300 Zdravých měst ve 30 zemích (např. Velká Británie, Francie, Itálie, Německo, Maďarsko aj.). Základním cílem této aktivity je podpořit na úrovni měst, obcí a regionů realizaci mezinárodně uznávaných hodnot: zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života.

Národní síť Zdravých měst ČR – asociace sdružující města, obce a regiony, které realizují mezinárodní Projekt Zdravé město (PZM) – Zdravá města, obce a regiony systematicky podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, ptají se svých obyvatel na jejich názory. NSZM má dnes 93 členů, s regionálním vlivem na 1869 měst a obcí, ve kterých žije 3,2 milionu obyvatel (32 % populace ČR). Více informací o NSZM naleznete na internetových stránkách http://www.zdravamesta.cz.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů