Neděle, 4. prosince 2022

DOPRAVA EKOLOGICKÝMI BRÝLEMI

22. června 2009
DOPRAVA EKOLOGICKÝMI BRÝLEMI

Největší veletrh dopravy, telematiky a logistiky na světě, který se konal ve dnech 12. až 15. května v Mnichově, hledal východiska z ekonomické recese. Představilo se na něm 1760 firem z 55 zemí, což je o 12 % více než v roce 2007, výstavní plocha 100 tis. m2 byla v tomto srovnání větší o 10 % a počet zahraničních vystavovatelů o 16 %.

V oboru železniční nákladní dopravy bylo o čem hovořit, protože letošní výkony, s ohledem na ekonomickou recesi, nedávají příliš mnoho optimizmu. V loňském roce železniční nákladní doprava vzrostla o 1,9 %, naopak silniční nákladní doprava vzrostla pouze o 1,6 %. Toto je známka liberalizace, která pro železniční nákladní dopravu přinesla ovoce. Železnice se, s ohledem na výkon, kvalitu a cenu, stala konkurenceschopnou a tím se stává alternativou vůči silniční dopravě.
Vedle důsledků ekonomické krize se další otázky zaměřovaly na železniční dopravu s ohledem na ochranu životního prostředí. Pětina celkového poškození klimatu emisemi kysličníkem uhelnatým pochází z dopravy, z toho 90 % připadá na silniční a leteckou dopravu. Doprava produkuje 20 % prachových emisí a téměř 60 % kysličníku dusíku NOx.
Vzhledem k velkému zátížení životního prostředí dopravou, byla diskutována alternativní paliva jako je bionafta, rostlinné oleje, ethanol, biometan nebo synteticky zkapalněný bioplyn snižující produkci CO2. V Německu jejich podíl tvoří cca 7,5 % z celkového spotřebovaného množství. Nebyly opomenuty pohony dopravních prostředků s využitím elektromotorů, palivových článků nebo hybridních řešení. Vozidla jsou vhodná pro provoz uvnitř měst a pro obsluhu sídelních oblastí.

Nákladní doprava SBB Cargo Švýcarských železnic si zvolila jako symbol pro své přednosti červenou hrací kostku, jejíž pole symbolizují přesnost, ekologičnost, bezpečnost, spolehlivost, dochvilnost a švýcarskost. Středem pozornosti byly ekologické výhody železniční nákladní dopravy a možnosti dalšího zlepšení energetické efektivnosti. K tomu byl vytvořen interaktivní nástroj, který propočítává (prostřednictvím software EcoTransIT s dotykovou obrazovkou), jak působí různé přepravní varianty na životní prostředí. Software porovnává spotřebu energie a produkci škodlivin pro přepravu vedenou železniční, silniční, vodní a leteckou dopravou. Aby SBB Cargo udrželo v nynějším období ekonomického zpomalení stávající zákazníky a získalo nové, sází právě na ekologické výhody železniční přepravy a logistiku železniční přepravy.

kráceno

Zdroj:EKONOM
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů