Neděle, 27. listopadu 2022

Publikace o environmentálně šetrných technologiích a ekoinovacích

Publikaci 25.6.2009 představil ministr životního prostředí Ladislav Miko na zasedání Rady Evropské unie pro životní prostředí v Lucemburku.

15. červenece 2009
Publikace o environmentálně šetrných technologiích a ekoinovacích

CENIA vydala při příležitosti českého předsednictví Evropské unii česko – anglickou publikaci Environmentální technologie a ekoinovace v České republice (Environmental Technologies and Eco-innovation in the Czech Republic),

Využívání environmentálních technologií a podpoře ekoinovací je v současné době věnována velká pozornost v celosvětovém měřítku. Evropská komise považuje tuto oblast za jednu z klíčových pro další ekonomický rozvoj zemí Evropské unie. Proto je na celoevropské i národní úrovni realizována řada programů na podporu environmentálních technologií, které jsou zaměřeny na co možná nejširší spektrum ekoinovací a environmentálních technologií tak, aby byly uplatněny ve všech průmyslových odvětvích. Hlavním cílem publikace je představení problematiky a zmapování aktuální situace technologií přátelských k životnímu prostředí v České republice. Publikace tak poskytuje vstupní informace za účelem podnítit zájem o environmentálně šetrné technologie mezi odbornou i laickou veřejností.

Publikaci je možno zdarma získat v knihovně CENIA.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů