Pátek, 2. prosince 2022

Liberalizaci evropské energetiky formálně schválila Rada ministrů pro životní prostředí

30. června 2009
Liberalizaci evropské energetiky formálně schválila Rada ministrů pro životní prostředí

V Lucemburku 25.6. Rada ministrů pro životní prostředí jako tzv. A bod schválila třetí energetický balíček. Formálně tak byl potvrzen kompromis, který od ledna vyjednával tým českého předsednictví EU s Evropským parlamentem a Evropskou komisí.

Třetí energetický balíček obsahuje směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a plynem, nařízení o přístupu do sítí pro přeshraniční obchod s elektřinou a plynem a nařízení o Agentuře regulátorů.

Při intenzivních jednáních s Evropským parlamentem se českému předsednictví podařilo udržet obtížně dohodnutý kompromis členských států v otázce vlastnického oddělení. Každý členský stát si bude moci zvolit takový přístup, který nejlépe vyhovuje jeho specifickým podmínkám. Třetí energetický balíček zachovává tři rovnocenné varianty vlastnického oddělení výrobních a přenosových aktivit plynárenských a elektroenergetických firem.

První varianta znamená zavedení striktního vlastnického oddělení výroby elektrické energie od přenosové soustavy. Druhá varianta předpokládá vznik nezávislého systémového operátora (ISO), který má fungovat jako vlastnicky oddělená společnost provozující přenos energie na cizím majetku. Třetí varianta umožňuje právní oddělení přenosové soustavy a produkce energie zřízením nezávislého operátora přenosové soustavy (ITO).

České předsednictví dosáhlo dohody s Evropským parlamentem na finální podobě liberalizačního balíčku koncem března. Evropský parlament balíček schválil na  plenárním zasedání 22. dubna.

Třetí energetický balíček dále rozšiřuje práva zákazníků energetických společností. Poté, co nová legislativa vstoupí v účinnost, získají zákazníci právo zdarma do tří týdnů změnit dodavatele elektřiny a plynu. Do šesti týdnů jim pak musí původní dodavatel doručit konečné vyúčtování spotřeby. Energetické společnosti budou také povinny zákazníkům předávat všechna důležitá data o jejich spotřebě a poskytovat kompenzace, pokud nedodrží kvalitativní standardy svých služeb. Distributoři elektřiny budou mít navíc povinnost do roku 2020 zavést 80 procentům svých zákazníků inteligentní měřiče spotřeby. Toto opatření je ovšem podmíněno pozitivním výsledkem dopadové studie.

Další informace k Radě naleznete v kalendáři akcí.

kontakt:

  • Tomáš Bartovský, tiskový mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu
  • Tel.: +420 224 853 311, GSM: +420 602 508 328, E-mail: bartovsky@mpo.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů