Neděle, 27. listopadu 2022

Zaostřeno na spotřebu energií

3. červenece 2009
Zaostřeno na spotřebu energií
Úspora energií je téma, které je v současné době zcela neopomenutelné. K rozhodnutí hotelové společnosti pro zavedení systému na snížení spotřeby energií vedou obvykle dva důvody.


Tím významnějším z nich je důvod ekonomický, tedy snaha o maximální zefektivnění chodu hotelového provozu snížením provozních nákladů při zachování poskytovaného komfortu a služeb. Druhým a jistě ušlechtilejším důvodem je šetrnost k životnímu prostředí. Naštěstí předností všech systémů úspory energií je zajištění obou těchto výhod najednou.

S kartou příliš neuspoříte

Naprosto nejrozšířenější jsou tzv. kartové spořiče energie, které poskytují nejnižší míru dosažitelných úspor. Jedná se o jednoduchá zařízení, která po vložení karty zap-nou napojená elektrická zařízení a světla na hotelovém pokoji a po vyjmutí karty tato zařízení naopak odpojí.

Obvyklé jsou rovněž systémy, které jsou výrazně sofistikovanější a jsou určeny k centrálnímu řízení spotřeby energií v provozu. Nejsou většinou určeny speciálně pro hotelové provozy, proto jejich integrace s ostatními hotelovými řídicími systémy není příliš rozšířená. Navíc nereflektují primárně režim pobytu jednotlivých hostů, ale řídí spotřeby energií centrálně.

PROSTOR PRO INTELIGENTNÍ SYSTÉMY

Nejvyspělejšími jsou tzv. inteligentní systémy úspory energií, vyvinuté specificky pro hotelové provozy. Díky použitým moderním technologiím umožňují integrovat nejrůznější systémy a řídit tak spotřebu energií téměř neomezeného rozsahu a povahy (elektrická energie, topení, chlazení atd.). Jedním z těchto inteligentních systémů je např. Senercomm DDC od výrobce hotelových systémů Onity (dříve Tesa Entry Systems), na našem trhu dodávaný společností Entry Systems. Sdružuje nejrozmanitější prvky spotřebovávající energii v hotelovém pokoji a v závislosti na režimu pobytu a chování hosta dosahuje úspory energií až o 35 % vyšší než u výše popsaných systémů.

Tento systém spoří energie nejen v okamžiku, kdy host pokoj opustí, ale i v době, kdy jej obývá. Dosahuje toho za použití integrovaného pohybového čidla a dveřních a okenních kontaktů, z jejichž impulsů je schopen vyhodnotit, zda např. host spí či se aktivně pohybuje, a navodit tak ideálně nejnižší křivku úspory. Zároveň je možné Senercomm DDC zapojit on-line a získávat tak informace o přítomnosti hostů na pokojích nebo jej propojit např. s hotelovým rezervačním systémem. Jeho investiční návratnost je výrobcem udána na 2,5 roku, což potvrzují údaje z praxe.

AUTOR: Zbyněk Pochmann

www.entrysystems.cz
Zdroj:HOTEL&SPA MANAGEMENT
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů