Sobota, 26. listopadu 2022

Studenti středních škol se vrhnou na ekologii

8. červenece 2009
Studenti středních škol se vrhnou na ekologii

Mladá Boleslav - Středoškoláci v Mladé Boleslavi jsou znovu o trochu blíže novým znalostem z ekologie

V Domě kultury začalo fungovat Ekocentrum, technicky vybavené pracoviště, umožňující hlavně studentům pracovat s výpočetní technikou na projektech s ekologickou tematikou.

Více už dodává Pavel Filip z Kultury města Mladá Boleslav. „Ekocentrum vzniklo díky podpoře firmy Ško-Energo, která tak pokračuje ve své politice podpory a rozvoje ekologického myšlení. Díky této firmě vznikly již dříve v Mladé Boleslavi učebny ekologie na Gymnáziu Dr. Pekaře a v Domě dětí a mládeže,“ uvedl Filip.

Ekocentrum v Mladé Boleslavi zahajuje podle Filipa svoji činnost také v souvislosti s připravovanou konferencí Udržitelnost automobilového průmyslu, kterou v termínu 23. – 24. září tohoto roku pořádají Škoda Auto a ŠKO-ENERGO ve vzdělávacím centru Na Karmeli. „Cílem konference je nastínit směry v automobilovém průmyslu s ohledem na ekologii ve střednědobém horizontu. Mezi hosty konference budou významní zástupci firem, Evropské komise a odborníci na daná témata,“ dodává Pavel Filip.

Mladoboleslavští studenti budou moci v Ekocentru v Domě kultury pracovat na svých projektech. V současné době je zpracováno několik studentských témat. „Reflektují možnosti studentů a zároveň jim dávají prostor pro vlastní seberealizaci, možnost vyjádřit vlastní názor, vzdělávat se, komunikovat a konzultovat se špičkovými odborníky,“ řekl Filip.

Studenti budou moci rovněž komunikovat s ministerstvem životního prostředí. To nabídlo poskytování informací na písemné dotazy a možnost on–line konzultací při zpracování těchto projektů. Studenti nemusí zpracovávat jen zadané téma, ale zvolit si mohou i vlastní témata. Také se očekává, že zástupci nejmladší generace se stanou aktivními supervizory realizace závěrů konference.

Vybraní studenti budou mít možnost zúčastnit se panelových diskusí již na konferenci Udržitelnost automobilového průmyslu. Všichni studenti pak své projekty odevzdají do 15.11. Ještě v tomto roce se uskuteční panelová diskuse na daná studentská témata za účasti specialistů. Z nejlepších prací bude sestaven sborník, který společnost Kultura města Mladá Boleslav vydá tiskem. Všechny projekty budou následně zveřejněny na webových stránkách.
 

Témata projektů

– Ekologická paliva
– Design nových vozů
– Čistící prostředky
– Stará auta a příroda
– Dynamika společnosti v oblasti automobilového průmyslu
– Vnímání ekologických zátěží z automobilového průmyslu
– Budoucnost v automobilovém průmyslu s ohledem na výrobek a ekologii
– Vozy minulosti, přítomnosti a budoucnosti
– Mladá Boleslav – město automobilů

 

Technické parametry Ekocentra

Ekocentrum v Domě kultury v Mladé Boleslavi je vybaveno 10 počítači, centrálním serverem s připojením na internet, tiskárnou, studijními materiály a bude k dispozici ve dnech vyučování od 8 do 18 hodin, přičemž je možné domluvit si individuální termíny, a to i v době školních prázdnin.

Mladí středoškoláci se budou moci přihlásit prostřednictvím svých škol, přičemž každý návštěvník Ekocentra získá individuální přístupové heslo a možnost zdarma využívat veškeré technické zařízení. Možnost práce v Ekocentru je vázána na respektování „Prohlášení a poučení pro uživatele PC v Domě kultury“ a dodržování všech bezpečnostních a protipožárních pravidel.
 
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů