Úterý, 29. listopadu 2022

NROS rozdávala vysvědčení neziskovým organizacím v podobě podepsané grantové smlouvy

8. červenece 2009
NROS rozdávala vysvědčení neziskovým organizacím v podobě podepsané grantové smlouvy

Podpisem smluv na slavnostním setkání v Michnově paláci bylo mezi 44 neziskových organizací rozděleno přes 1,9 milionů EUR. Granty na základě otevřeného výběrového řízení rozdělila Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků Blokového grantu pro nestátní neziskové organizace Finančních mechanismů EHP/Norska.

Účastníky setkání přivítal Kjetil Aasland, velvyslanecký rada Norského království, který jako reprezentant jednoho z dárcovských států promluvil o významu a roli neziskových organizací ve společnosti. Z následujícího projevu Evy Anderové, ředitelky odboru Mezinárodních vztahů Ministerstva financí ČR, se všichni přítomní mohli dozvědět o celkových výsledcích a pokračování Finančních mechanismů EHP/Norska v České republice. Dále promluvila i Hana Šilhánová, ředitelka NROS, která uvedla, že "Blokový grant pro NNO je v současné době, která je tak problematická na získávání prostředků na činnost neziskových organizací, nejvýznamnější formou finanční pomoci pro české NNO". Oficiální část programu uzavřel Bojan Šuh, programový manažer NROS svojí prezentací o Blokovém grantu pro NNO, jež se zaměřila na souhrnné informace o dosažených výsledcích v prvních dvou výzvách a zdůraznila důležitost těchto finančních prostředků pro české neziskové organizace a jejich udržitelnost.

Druhá! část slavnostního programu byla i příležitostí pro seznámení se s konkrétními výstupy a aktivitami vybraných projektů podpořených z Blokového grantu. Tuto méně oficiální část programu zahájilo vystoupení romského tanečního souboru Šukar čhaja, který vznikl v rámci projektu občanského sdružení Romano Jasnica. Svoje aktivity prezentovalo i sdružení Arnika - Centrum pro podporu občanů v rámci videoprojekce a vybraní zástupci nově podpořených organizací představili svoje aktivity na panelech, jejichž prohlídka byla také součástí slavnostního setkání.

Granty byly uděleny projektům zaměřeným na tři oblasti: Posílení lidských práv a podpora multikulturality, Podpora dětí a mládeže se specifickými problémy a Ochrana životního prostředí. Podpořené projekty, které zahrnují širokou škálu aktivit od podpory pěstounské péče, přes ochranu života v povodí řeky Moravy až po multikulturní programy pro mládež, poběží od července 2009 po dobu jednoho roku. Mezi 44 podpořenými projekty j! sou i projekty devíti neziskových organizací, jež uspěly a zís! kaly pod poru ve všech třech výzvách, a tímto významně přispěly k udržitelnosti jak svých aktivit, tak i k udržitelnosti organizace.

Třetí výzva je tou poslední v rámci programu Blokový grant pro NNO. V současné době probíhají jednání mezi donory a Evropskou komisi o Finančních mechanismech EHP/Norska pro období 2009-2013.

Finanční mechanismy EHP/Norska byly vytvořeny z rozhodnutí Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Tyto tři země nejsou sice členy EU, ale jako členové EHP (Evropského hospodářského prostoru) chtějí přispět k rozvoji tohoto společenství. Cílem Finančních mechanismů EHP a Norska je posílení sociální a ekonomické soudržnosti v rozšířené Evropě, zvýšení schopnosti nových členských zemí EU/EHP plně se podílet na vnitřním trhu a posílení bilaterálních vztahů EHP s příjemci pomoci, tj. i s Českou republikou. Nadace rozvoje občanské společnosti je zprostředkovatelem finanční pomoci ze zdrojů EHP a Norska pro neziskové organizace. Úkolem NROS je v průběhu tří let ro! zdělit mezi projekty neziskových organizací 9,3 milionů ? s cílem zlepšení života v komunitách právě prostřednictvím aktivit nebo služeb neziskových organizací. Více informací na www.mfcr.cz a www.blokovygrant.cz.

Nadace rozvoje občanské společnosti je největší nadací v ČR, a to především z hlediska objemu rozdělených grantů na projekty neziskových organizací -- ročně se jedná o více než 100 milionů Kč. Má dlouholetou zkušenost s administrací programů EU (Phare, Transition Facility, Globální granty) a programu Blokový grant pro NNO, je pořadatelem velmi známé veřejné sbírky Pomozte dětem a realizuje další programy ze soukromých zdrojů. Dlouhodobě se orientuje na problematiku lidských práv s důrazem na řešení problémů soužití Romů a většinové společnosti. Více informací na www.nros.cz
 
Kontaktní osoba: Kateřina Kotasová
Telefon: 227 217 263
E-mail: katerina.kotasova@blokovygrant.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů