Pondělí, 5. prosince 2022

Veletržní ekologické diskuse

15. červenece 2009
Veletržní ekologické diskuse
Vodohospodářský a ekologický veletrh Watenvi, dříve Ekologické veletrhy (26. až 28. května, Brno) byl především kvůli hospodářské krizi o pětinu menší. Zvýrazněnými tématy byly obory Vodohospodářství, Zpracování a využití odpadu a Environmentální technologie.

Na veletrhu se diskutovalo o aktuálních tématech, která se dotýkají jak legislativy, tak financování jednotlivých projektů z Operačního programu Životního prostředí. Ten dosud podpořil investice do životního prostředí za téměř 37 mld. Kč - 2359 projektů čištění odpadních vod, instalace obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, zlepšení nakládání s odpady, ochrany přírody a krajiny či environmentálního vzdělávání. Do roku 2013 přinese OPŽP 154 000 nových pracovních míst.

Podle místopředsedy Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) Miroslava Nováčka v Česku panuje "vodní blahobyt". "Patříme k zemím s nejrozšířenější vodohospodářskou infrastrukturou. Na vodovod je napojeno 93 % obyvatel, u kanalizace a čistíren odpadních vod to je 82 %. Takové podmínky nemá žádná země EU," řekl Nováček. Přesto Česko nesplňuje jednu za základních evropských směrnic. Podle ní musí mít všechny obce s více než 2000 obyvateli do konce roku 2010 vhodné čističky a kanalizaci. Podle odborníků je zřejmé, že v některých případech stát daný závazek vůči EU splnit nestihne.

ODPAD JE ENERGIE

Tvorba nové odpadové legislativy EU, trendy a cíle EU, problematika energetického využívání odpadu z pohledu MPO a dalších institucí, novela EU směrnice o odpadech a jejich energetické využívání a další aktuální otázky byly dalšími tématy diskusí na veletrhu. Řada záměrů na likvidaci komunálního odpadu ve spalovnách (tzv. zařízení na energetické využití odpadu) se připravovala v mnoha krajích či městech, ale poslední spalovna byla v ČR uvedena do provozu v roce 1999 a od ostatních projektů se postupně ustoupilo. Důvodem byl odpor veřejnosti, motivovaný strachem z jedovatých zplodin v ovzduší a dopravního zatížení lokality.

Skládkování však zvoní hrana. Během pěti let se nebude smět ukládat na skládky žádný odpad, který nebude předem upraven. V roce 2020 by na ně mělo být ukládáno jen 35 % množství, které tam putovalo v roce 1995. Již v roce 2010 by měl být přísun na skládky o čtvrtinu nižší.

Navzdory finanční krizi se trh druhotných surovin stabilizoval a většina se úspěšně materiálově využívá. Podle posledních informací MŽP nadále však u některých zůstávají nižší výkupní ceny. Například došlo ke snížení poptávky po výrobcích z papíru, ale dlouhodobě se neočekává, že dojde k poklesu poptávky po sběrovém papíru ze zahraničí. V blízkosti ČR se totiž budují nové zpracovatelské kapacity. Problematičtější je situace v odbytu a zpracování plastů, což je způsobeno nízkou poptávkou po výsledných produktech (protihlukové stěny, zatravňovací dlaždice aj.). Pro PET lahve a transparentní fólie odbyt existuje. Výkupní ceny i v tomto případě poklesly, což je ovlivněno nízkou cenou ropy, jenž je pro výrobu plastů primární surovinou. Zatímco zpracovatelé vytříděného skla nebyly v ČR současnou ekonomickou krizí nijak výrazně ovlivněny, současné výkupní ceny u zpracovatelů kovů se pohybují jen na zhruba 50 až 60% úrovni loňského léta.
Zdroj:Logistika
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů