Čtvrtek, 1. prosince 2022

Za nezalesnění holin uložila ČIŽP v Hradci Králové pokutu 200 000 Kč

15. červenece 2009
Za nezalesnění holin uložila ČIŽP v Hradci Králové pokutu 200 000 Kč

Oblastní inspektorát ČIŽP v Hradci Králové udělil pokutu ve výši 200 000 Kč  vlastníkovi lesa za ohrožení životního prostředí v lesích, kterého se dopustil tím, že během let 2006 – 2008 v zákonné dvouleté lhůtě nezalesnil holinu o výměře 6,38 ha po nezákonné těžbě na lesních pozemcích v k.ú. Hnátnice v okrese Ústí nad Orlicí.  ČIŽP zde uložila v dubnu loňského roku náhradní lhůtu pro provedení zalesnění, ale vlastník lesa rozhodnutí nerespektoval a holinu dosud nezalesnil.   

ČIŽ P zároveň  s rozhodnutím o pokutě uložila i  opatření k nápravě, podle kterého má soukromý vlastník holinu zalesnit odpovídajícími sazenicemi do 31.10.2009.

V březnu 2006 na těchto pozemcích neznámí pachatelé nařezali stromy, které musely být pokáceny. Případ byl ohlášen na Policii České republiky  v Ústí nad Orlicí, pachatele se však nepodařilo zjistit a případ byl policií odložen.

Vlastník lesa zakoupil tento lesní majetek  v roce 2006 těsně před nařezáním stromů a za pokácené dříví získal finanční zisk. ČIŽP soukromého vlastníka opakovaně upozorňovala na povinnosti stanovené lesním zákonem, do současné doby však k zalesnění holin nedošlo.

Na velké nezalesněné ploše dochází k degradaci stanoviště v důsledku nadměrného působení extrémních teplot, rozrůstá se zde agresivní buřeň, která zhoršuje podmínky pro obnovu lesa a je zde výrazně omezeno plnění veřejně prospěšných funkcí lesa,“ uvádí Ing. Martin Baranyai, vedoucí oddělení ochrany lesa ČIŽP v Hradci Králové.

Po zvážení všech okolností a faktů případu uložila ČIŽP soukromému vlastníkovi lesa pokutu ve výši 200 000 Kč. Vlastník lesa se odvolal, ale Ministerstvo životního prostředí odvolání zamítlo a potvrdilo rozhodnutí ČIŽP, takže je v současné době již pravomocné.  

Pokud nebude vlastník lesa respektovat ani druhou náhradní lhůtu pro provedení zalesnění, ČIŽP provede nezbytné kroky v zájmu vymáhání rozhodnutí. V tomto případě hrozí exekuce lesa a jeho prodání v dražbě.

Zdroj: ČIŽP

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů