Pondělí, 5. prosince 2022

SDĚLENÍ odboru legislativního a odboru environmentálních rizik ke znázorňování ovoce na obalech tekutých detergentů

Z věstníku MŽP č. 5/2009

30. červenece 2009
SDĚLENÍ odboru legislativního a odboru environmentálních rizik ke znázorňování ovoce na obalech tekutých detergentů

Současné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů neobsahuje ustanovení o výslovném zákazu grafického vyobrazení ovoce, které může spotřebitele uvést v omyl. Zákon sice obsahuje ustanovení § 39a odst. 5, který stanoví sankci za porušení povinností uvedených v § 24 vztahujících se ke grafickému vyobrazení ovoce, avšak samotný § 24 byl poslední novelou zákona zrušen. Tato novela, která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 371/2008 Sb., zrušila hlavu V tohoto zákona, jejíž součástí bylo ustanovení § 24. Z tohoto důvodu nelze uplatňovat sankci za porušení povinnosti, která není stanovena. Na této skutečnosti nemění nic skutečnost, že úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., které bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod číslem 440/2008 Sb. ustanovení § 24 obsahuje. Závazné je znění novely č. 371/2008 Sb.
Nadále však platí ustanovení § 19 odst. 4 písm. c), podle něhož obaly látek a přípravků klasifikovaných jako nebezpečné podle § 2 odst. 2, které jsou určené k prodeji spotřebitelům, nesmějí mít tvar nebo grafickou úpravu, kterou by mohl být spotřebitel uveden v omyl. Toto ustanovení se vztahuje rovněž na výrobce, zhotovitele, dovozce a první příjemce detergentů, které jsou klasifikované jako nebezpečné podle § 2 odst. 2.

Mgr. Libor Dvořák, v. r. I ng. Pavel Forint, v. r.
ředitel OL ředitel OER

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů