Čtvrtek, 1. prosince 2022

Nevládní organizace a vedení ČEZ společnou řeč k modernizaci prunéřovské elektrárny nenašli

22. červenece 2009
Nevládní organizace a vedení ČEZ společnou řeč k modernizaci prunéřovské elektrárny nenašli

Praha/Brno, úterý 21. července 2009 -- Zástupci Ekologického právního servisu a Greenpeace se minulý týden sešli s výrobním ředitelem a členem představenstva společnosti ČEZ Ing. Vladimírem Hlavinkou. Na schůzce si vyjasňovali své pozice k plánované komplexní obnově největší české hnědouhelné elektrárny Prunéřov II. Požadavek nevládních organizací, aby ČEZ zvýšil tzv. čistou účinnost elektrárny na zákonem minimálně požadovaných 42 %, nebo jí v brzké době úplně odstavil, ČEZ na jednání odmítl. Výslovně odepřel splnit i požadavky ministerstva životního prostředí na doplnění dokumentace vlivů elektrárny na životní prostředí.

Ekologický právní servis, Greenpeace a sdružení "Chomutov pod pokličkou ČEZ" se společně snaží docílit toho, aby ČEZ při modernizaci elektrárny Prunéřov II nepoužil navrhovanou technologii, která má zvýšit účinnost elektrárny ze současných 32 % na pouhých 38 %. Nejlepší dostupná technologie (BAT) pro nová spalovací zařízení stanovená na základě české a evropské legislativy totiž požaduje, aby elektrárna měla čistou účinnost 42 % až 45 %. [1]

ČEZ však při modernizaci Prunéřova II nejlepší dostupnou technologii, k níž je třeba využít tzv. nadkritických parametrů páry, instalovat odmítá, což na schůzce minulý týden opět potvrdil. Vedení ČEZu k tomu uvedlo v zásadě tyto 3 důvody:
1) v Prunéřově nejde o instalaci nového zařízení, ale pouze o obnovu stávající elektrárny, takže nemusí dosáhnout účinnosti 42 %;
2) instalace účinnějšího nadkritického bloku by nebyla pro ČEZ rentabilní;
3) uhlí z velkolomu Nástup - Tušimice používané v elektrárně Prunéřov II má tak špat! né parametry, že je nelze spalovat v kotlích využívajících nadkritických parametrů páry (tedy s čistou účinností přesahující 42 %).

Právník Jiří Nezhyba z programu GARDE -- Globální odpovědnost ze sdružení Ekologický právní servis k prvnímu z argumentů ČEZu uvádí: "ČEZ se podle naše názoru snaží zákonné požadavky obejít. V Prunéřově chce nahradit tří z pěti bloků elektrárny novými a instalovat do nich nové kotle, turbosoustrojí, generátory atd. Je proto zjevné, že zde nejde o obnovu stávajícího, ale o instalaci nového zařízení, které musí dosáhnout čisté účinnosti minimálně 42 %." [2]

Pokud jde o druhý argument, ČEZ výsledky své ekonomické analýzy odmítá poskytnout komukoliv včetně orgánů státní správy, které projekt hodnotí. Ministerstvo životního prostředí v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) proto není schopno nijak ověřit, zda či do jaké míry jsou výpočty v ní uvedené relevantní, a tedy zda by se instalace modernější technologie, která spotřebovává ! méně uhlí, vypouští méně emisí CO2 a přitom energii produkuje ! účinněji , skutečně ČEZu v dlouhodobém horizontu nevyplatila. [3]

"Pokud bude ČEZ své ekonomické argumenty utajovat, nelze dost dobře očekávat, že na ně bude brát někdo ohled," dodává k tomu vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace ČR Jan Rovenský a k třetímu argumentu uvádí: "Je-li uhlí z dolu Nástup Tušimice skutečně tak nekvalitní, jak tvrdí ČEZ, znamená to, že by jej nebylo možné spalovat v žádné evropské elektrárně postavené po roce 2000. Obejít zákon a pálit tak mizerné uhlí dalších 25 let, jak plánuje ČEZ, by bylo naprosto nezodpovědné."

Kontakty:
- Jiří Nezhyba, právník programu GARDE -- Globální odpovědnost, Ekologický právní servis
Tel: +420 775 154 073, E-mail: jiri.nezhyba@eps.cz
- Jan Rovenský, vedoucí klimatické a energetické kampaně Greenpeace ČR
Tel: +4! 20 723 623 238, E-mail: jan.rovensky@greennpeace.org

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů