Neděle, 27. listopadu 2022

Krátce - různé

27. červenece 2009
Krátce - různé

Sněmovna schválila novelu zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, který upravuje kontrolu dodržování zákazu prodeje výrobků ze psích a kočičích kůží.
Jejím cílem je v souvislosti s adaptací nařízení Evropského parlamentu a Rady číslo 1523 z roku 2007 vymezit dohlížející orgán, stanovit sankce za případné porušení nařízení a určit orgán, který bude analyzovat živočišný druh, z něhož pochází kožešina. Stanovuje proto nové kompetence Státní veterinární správě a příslušným orgánům veterinární správy, a zákona o ochraně spotřebitele, kde se nově stanovují kompetence k výkonu dozoru České obchodní inspekci a vymezují se správní delikty za porušení povinností vyplývajících z uvedeného nařízení.

Elektrárenské firmy včetně státem ovládané skupiny ČEZ budou moci v budoucnu dostávat část emisních povolenek zdarma. Výměnou za to budou muset investovat část peněz do modernizace výroby elektřiny. Rozhodla o tom Poslanecká sněmovna při schvalování novely zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.
Schválený návrh předpokládá, že ministerstvo životního prostředí vyzve do konce letošního října výrobce elektřiny, aby mu předložili potřebné podklady. Firmy na to budou mít čas do konce března příštího roku. Předkládat budou mimo jiné plán investic do vybavení a čistých technologií v objemu odpovídajícím nejméně předpokládané tržní hodnotě bezplatně přidělených povolenek. Alespoň polovinu z toho musejí investovat do 31. prosince 2011. Ministerstvo pak předloží vládě tyto návrhy nejpozději do 30. června příštího roku a kabinet je poté nechá posoudit Evropské komisi.
Vládní návrh měl původně za cíl hlavně daňově podpořit některá biopaliva. Formou daňové úlevy u spotřební daně podporuje vysokoprocentní a čistá biopaliva první generace i biopaliva vyráběná z nepotravinářských komodit.

Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
Stejskal, V., Vícha, O., Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě s komentářem a souvisícími předpisy, s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti, Nakladatelství Leges, 320 stran, 450 korun.
Publikace pojednává o nové právní úpravě, kterou je zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, který nabyl účinnosti dne 17. srpna 2008, provádí do právního řádu České republiky směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí. Kód knihy: 03176

Obce a kraje budou moci od podzimu získat dotaci na vytvoření digitálního plánu proti povodním. V elektronické podobě tak bude přístupný seznam objektů ohrožených povodněmi spolu třeba s telefonními kontakty. Města mohou získat až 90 procent peněz na vytvoření povodňových plánů z fondů EU. ČTK o tom informoval mluvčí ministerstva životního prostředí Jakub Kašpar.
Ministerstvo tento měsíc pořádalo semináře pro zástupce obcí a krajů nebo pro pracovníky povodí řek. Na nich jim radilo, jak si správně zažádat o dotace na prevenci povodní. "Semináře probíhaly bohužel v době, kdy byly povodně navýsost aktuálním tématem," konstatoval Kašpar. Výzva na dotace bude vyhlášena v říjnu.
Nová digitální databáze má sloužit třeba hasičům a záchranářům. V případě, že budou hrozit záplavy, mohou nahlédnout do digitálních map, kde uvidí, které oblasti by mohly být zatopeny. To má podle mluvčího zrychlit záchranné práce.

Kuriózní obchod s obuví jsme objevili ve Stonavě na Karvinsku. Boty jsou přímo na vozovce a vzít si je můžete zdarma. Jde o totiž o černou skládku kazového a možná i nelegálně dovezeného zboží.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů