Pondělí, 5. prosince 2022

Ve Švédsku jednali ministři životního prostředí a ministři pro energetiku

3. srpna 2009
Ve Švédsku jednali ministři životního prostředí a ministři pro energetiku
Ve čtvrtek 23. července a v pátek 24. července se ve švédském Are konalo společné neformální zasedání ministrů EU pro životní prostředí a energetiku. Ministři diskutovali především o směřování k otevřené a eko-efektivní ekonomice v Evropě, o nutnosti vysoké energetické účinnosti. Tento přístup by měl zajistit jak efektivní fungování hospodářství a přinést nová „zelená“ pracovní místa, taki  být v souladu s ochranou životního prostředí, klimatu, biodiverzity a udržitelným využíváním přírodních zdrojů. Tyto cíle by měly být zohledněny při revizi Lisabonské strategie i Strategie udržitelného rozvoje EU. „Ukazuje se, že je potřeba vychovávat "všechny tři děti Lisabonské strategie", o nichž hovořil předseda Evropské komise Barroso, ve vzájemné symbióze a nelze preferovat jen některé z nich,“ říká první náměstek ministra životního prostředí Jan Dusík, který delegaci českého Ministerstva životního prostředí vedl.

Prioritou by měla být podpora výzkumu a vývoje, podpora nových technologií a eko-inovací, efektivní využívání zdrojů a obnovitelná energie tak, aby měla EU silnou pozici mezi světovými hráči. Evropská unie si proto musí stanovit ambiciózní cíle, odpovídající indikátory a stimulovat poptávku např. prostřednictvím zelených veřejných zakázek či odstranit škodlivé podpory. Zdanění by se mělo přesunout od zdanění práce směrem ke zdanění zdrojů.

V pátek 24. července a v sobotu 25. července pokračovalo jednání samostatným zasedáním ministrů životního prostředí. Jeho ústředním tématem byla diskuse o strategii EU při vyjednávání o globální klimatické dohodě vzhledem k blížící se klimatické konferenci OSN v Kodani v prosinci 2009. Na úvod seznámila italská ministryně životního prostředí Stefania Prestigiacomo přítomné s výstupem zasedání zemí G8, které se počátkem července konalo v italské L´Aquila. Poté dánská ministryně pro klima a energetiku Connie Hedegaard  informovala o jednání ke klimatu na ministerské úrovni, které se na přelomu června a července konalo v Grónsku za účasti zástupců 29 zemí.

Švédský ministr životního prostředí Andreas Carlgren sdělil záměr švédského předsednictví pro konferenci v Kodani – cílem je schválení kompletního mandátu EU pro tuto konferenci na Radě pro životní prostředí a Radě pro hospodářské a finanční záležitosti a následně na Evropské radě v říjnu. Následovala diskuse k taktice vyjednávání se zeměmi mimo EU, k otázkám financování a komparabilitě závazků. Ministři potvrdili závazek EU ke snížení emisí o 30 % oproti roku 1990 v případě, že se k dohodě připojí i další rozvinuté země. Evropská komise počátkem září zveřejní nové zásadní dokumenty související s přípravou pozice EU. Zazněl také  požadavek na oddělené projednávání problematiky snižování emisí skleníkových plynů a adaptací. „Švédské předsednictví v této agendě navázalo na práci předsednictví českého, kterou švédský ministr vysoce ocenil,“ komentuje průběh jednání náměstek Dusík.

Další informace z jednání včetně fotografií  naleznete na  www.se2009.eu
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů