Čtvrtek, 1. prosince 2022

Zahájena výstavba vodovodního přivaděče ze Souše do Harrachova

4. srpna 2009
Zahájena výstavba vodovodního přivaděče ze Souše do Harrachova

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) dne 29.7. slavnostně zahájila další z naplánovaných investičních akcí roku 2009. Jedná se o výstavbu 13 km vodovodního přivaděče z úpravny vody Souš do Harrachova v celkovém finančním objemu téměř 90 milionů korun (bez DPH).

Slavnostní akce se v obci Kořenov zúčastnili členové orgánů a managementu investora (Severočeská vodárenská společnost), sdružení zhotovitelů ( Sdružení Syner - JSS), samospráv, státní správy a další významní hosté. Vedle projektu Lužická Nisa jde v Libereckém kraji o letos druhou největší investiční akci SVS.

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: "Tento projekt byl připravován tak, aby jeho realizace plynule navázala na zakončenou rekonstrukci úpravny vody Souš. Výstavba 13 kilometrů vodovodního přivaděče odstraní dlouhodobé problémy s dostatkem a kvalitou pitné vody v Harrachově."

"Vzhledem k rostoucím nárokům na kvalitu místních vodních zdrojů a nutnosti rekonstrukce úpravny vody v Harrachově vznikla potřeba vybudovat nový přivaděč. Po jeho dokončení bude tento sloužit jako jediný přívod pitné vody do Harrachova a okolí. Protože trasa povede částí chráněné krajinné oblasti, vyskytují se zde různá stavební specifika. Jedním z nich je, že na vybraných lokalitách budou výkopy prováděny pouze ručně," doplňuje za vedoucího člena sdružení zhotovitelů Robert Špott, výkonný ředitel SYNER, s. r. o.

Více o stavbě:

Trasa vodovodního přivaděče v celkové délce 12,702 km prochází katastrálním územím Desná III, Polubný a Harrachov. Zvolená trasa zajistí zásobování Harrachova, kde jsou místní zdroje nekvalitní anebo v období zámrzu zanikají. Přívodní řad je proto navržen pro průměrný průtok 30 l/s a maximální průtok až 40 l/s. Cílem projektu je zajistit zásobování kvalitní pitnou vodou ze Souše pro celkem 2 000 trvale připojených obyvatel (v sezóně až 10 000 obyvatel, včetně rekreantů). Trasa bude vedena převážně v komunikacích a cestách. Výjimku tvoří 250 metrů dlouhý úsek v lesním průseku sjezdové tratě Mýtiny v KRNAPu a cca 500 metrů je vedeno po loukách. Výškově začíná přivaděč u úpravny vody Souš (750 m. n. m.), překonává 785 m.n. m. v Polubném a 731 m. n. m na Mýtinách. Klesá na 624 m. n. m. při přechodu Jizery v Horním Kořenově a na 649 m. n. m. při přechodu Milnice v Harrachově. Uvedené výškové poměry vyžadují umístění dvou čerpadel s rozpětím 10 - 30 l/s v objektu úpravny vody Souš.

Jako trubní materiál bude použit odolný vysokohustotní polyetylén (HD-PE) a pro úsek v délce 890 metrů v údolí Jizery tvárná litina. Vzhledem k tomu, že v uvedené oblasti v období listopad - duben leží cca 150 dní sněhová pokrývka, bude potrubí uloženo ve větší hloubce, než je obvyklé v jiných regionech: 75% trasy bude v hloubce 1,8 - 2 metry a 11% trasy dokonce v hloubce přes dva metry.

Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 89,943 milionů korun (bez DPH). Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení "Sdružení Syner - JSS", jež tvoří společnosti Syner s. r. o. a Ještědská stavební společnost spol. s r. o. Staveniště bylo předáno zhotoviteli 10. července 2009. Stavební práce byly zahájeny 15. července v obci Kořenov a mají být ukončeny do 31. října 2010.

http://www.mesto-desna.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů