Úterý, 6. prosince 2022

Město připustilo nelegální skládku

6. srpna 2009
Město připustilo nelegální skládku

OLOMOUC - K závažným případům, které v průběhu prvního pololetí letošního roku řešilo oddělení ochrany lesa olomouckého oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí, náleží neoprávněné využívání lesního pozemku na Přerovsku.

Inspekce v květnu a červnu roku 2009 prošetřovala případ nezákonné skládky komunálního odpadu na lesním pozemku v katastrálním území Veselíčko u Lipníka nad Bečvou. Bylo zjištěno, že část skládky se nachází na lesním pozemku, respektive na pozemku určeném k plnění funkcí lesa, uvedl ředitel olomouckého oblastního inspektorátu ČIŽP Radek Pallós.

Skládka se nachází v blízkosti obce Lazníky v okrese Přerov na lesním pozemku, který je ve vlastnictví statutárního města Přerova a zaujímá plochu přibližně 0,55 ha. Jedná se o oplocený areál s podkladovou vrstvou betonu. Investorem a provozovatelem skládky je obec Veselíčko, která ji na základě povolení Okresního úřadu Přerov vybudovala. Zároveň byla stejným úřadem dočasně vyňata část lesního pozemku, na kterém byla skládka vybudována z lesního půdního fondu na dobu 12 let, a to do konce roku 2003. K tomuto datu měla obec Veselíčko provést rekultivaci skládky a uvést příslušnou část lesního pozemku do původního stavu. Zároveň měl být pozemek předán vlastníkovi lesa k zalesnění, přiblížil podstatu problému ředitel Pallós. Jak zdůraznil, podmínky nebyly splněny, skládka asanována nebyla a statutární město Přerov od roku 2004, jako vlastník lesního pozemku, neprovedlo jeho zalesnění.

Naopak obec Veselíčko skládku provozuje dosud s tím, že předpokládá, že v září bude provedena její rekultivace. Přerov, jako vlastník lesa, nezákonný stav nijak neřešil a připustil existenci nelegální skládky a ukládání odpadu na svém lesním pozemku po dobu více než pěti let. Jak připomněla mluvčí ČIŽP Ivana Awwadová, v době, kdy inspekce prováděla šetření v prostoru uvedené skládky, bylo poškozeno její oplocení a okolní lesní porosty byly znečištěny větrem odvátým odpadem, tedy papírem, plasty atd. Odpad byl nedostatečně na skládce zajištěn.

Kontroloři na základně zjištěných skutečností konstatovali ohrožení životního prostředí v lesích. Byla zjištěna míra zavinění osob zodpovědných za vznik a trvání nezákonného stavu. S obcí Veselíčko a statutárním městem Přerov byla zahájena správní řízení s cílem uvést pozemek do původního stavu, dodal ředitel Pallós.

Zdroj:Haló noviny
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů