Úterý, 29. listopadu 2022

Přes 700 000 Kč pro Nový prales

10. srpna 2009
Přes 700 000 Kč pro Nový prales

Zástupci společnosti Škoda Auto, města Mladá Boleslav a Národní sítě Zdravých měst ČR podepsali ve čtvrtek 6. srpna dohodu o spolupráci na projektu Bezpečná cesta dětí do školy. Po dlouhých přípravách, na nichž se podílelo Zdravé město Mladá Boleslav společně s Nadací Partnerství, tak odstartuje projekt i za účasti známé automobilky, která se díky aktivní podpoře zdraví svých zaměstnanců řadí mezi tzv. Zdravé firmy.

Projekt Bezpečná cesta dětí do školy má za cíl zvýšit bezpečnost dětí při cestě do svých škol, motivovat je k cestám na kole nebo pěšky a učit je, aby byly vnímavé ke svému okolí. Základem projektu je práce s dětmi. Ty postupně připravují podklad pro dopravní studii, která zahrne opatření ke zvýšení dopravní bezpečnosti v okolí školy. Konečným cílem jsou pak vhodné úpravy nebezpečných nebo problematických míst, která děti identifikovaly, případně další navržená opatření. Mladá Boleslav, podobně jako i další města v ČR, není na začátku – město již dříve zvýšilo bezpečnost dětí při cestách do škol tím, že na vybraných přechodech pro chodce jsou v nejvíce frekventovaných hodinách dobrovolníci placení městem, kteří umožňují dětem bezpečný přechod ulic.

„Podobné projekty, zaměřené na bezpečnost dětí v dopravě, probíhají i v dalších Zdravých městech. Mladá Boleslav má ale velkou výhodu ve spolupráci s úspěšným podnikem, který podporuje tyto typy aktivit," řekl Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR.

„Již v loňskem roce děti s rodiči dostaly za domácí úkol zpracovat podněty pro nejbezpečnější cestu do škol. Následovala spolupráce s koordinátory na jednotlivých školách. Tyto výstupy jsou podkladem pro další zpracování projektu odborníky," řekl Jan Smutný, náměstek primátora.

„Samozřejmě si uvědomujeme, že je velmi důležité zapojovat se do takovýchto projektů ve městě automobilů. Až bude zcela zpracovaný projekt, tak se podíváme na to, co bude smysluplné a najdeme správnou cestu v podpoře," dodal při podpisu smlouvy Pavel Hlaváč ze Škody Auto.

A jak celý proces probíhal na jednotlivých školách? Nejdříve děti doma zakreslily s pomocí rodičů do mapek cesty, kudy chudí do školy, a vyznačily místa, která jim připadají nebezpečná nebo problematická. Práce a diskuse pokračovala v jednotlivých třídách. Každá třída vytvořila souhrnnou třídní mapu a poté vznikla i celková školní mapa, kde jsou zakresleny nejčastější směry tras dětí do školy, opakující se problémy a nebezpečná místa spolu s návrhy na jejich řešení. Poté již tyto podklady dostali dopravní odborníci, kteří vše vyhodnotí a vypracují dopravní studii i s návrhy řešení konkrétních problematických míst. Tato studie je základem pro vedení města a následně pro jejich rozhodnutí o podpoře navržených opatření. Ve vytipovaných lokalitách pak mohou dopravní odborníci navrhnout například omezení rychlosti, vybudování retardérů či ostrůvků na přechodech u školy, ale i jiná opatření, která mohou zmírnit nebezpečí na rušných ulicích.

Vladimír Mikeš
Kancelář NSZM ČR

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů