Neděle, 27. listopadu 2022

Založen další Fraunhofer Institut

17. srpna 2009
Založen další Fraunhofer Institut
Výzkumné ústavy Fraunhofer v SRN obohatilo pracoviště pro větrnou energii a energetické systémy (IWES) v Bremerhafenu. Nabízí výzkumné a vývojové služby pro odbor energetiky, v průběhu roku 2009 byl do IWES začleněn i ústav pro solární energii (ISET) v Kasselu. IWES spolupracuje s technickými univerzitami v Kasselu, Brémách, Hannoveru a Oldenburgu. Ministerstvo pro ochranu životního prostředí a kraj Brémy podporují výstavbu kompetenčního centra pro vrtulové systémy strojoven s příslušnými ložisky a převodovkami jako části celého pilotního projektu větrných strojů částkou 12,6 mil. Euro. Ministerstvo též chce v letech 2009 - 2013 investovat do projektů prostředky ve výši 25 mil. Euro pro nově zřízený ústav IWES, brémský senát k tomu do roku 2014 přidá 10 mil. Euro. Miliony Eur výzkum v rámci IWES podpoří i univerzity v Hannoveru a Oldenburgu. Přechod ústavu ISET v Kasselu do IWES zainvestuje též Hesensko, a to 10,5 mil. Euro na výstavbu IWES v Kasselu.

Jak řekl prezident Bullinger z ústavu IWES, je dnes větrná energie významným hospodářským faktorem, s celosvětovým obratem v roce 2007 přes 15 mld. Euro. Němečtí dodavatelé větrných elektráren a jejich subdodavatelé jsou v čele s 37% podílem. Pro rok 2020 se prognóza u německých výrobců elektráren odhaduje na 24 - 30 mld. Euro, včetně všech OZE. Na tomto obratu bude mít lví podíl větrná energie. V kombinaci s jinými OZE, s novými akumulačními technologiemi a inteligentními manažerskými energetickými systémy lze během příštích 40 let pokrýt velké části spotřeby ekologickými způsoby. Chce to masivní úspěšný rozvoj v oblasti větrné energie ve spojení se solární, mořskou a bioenergií podle mínění odborníků z ústavu IWES a ISET.

AUTOR: Gustav Holub
Zdroj:Technik
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů