Neděle, 27. listopadu 2022

Fotovoltaika navzdory krizi prosperuje

24. srpna 2009
Fotovoltaika navzdory krizi prosperuje

Získávání elektřiny pomocí slunečního záření zaznamenává nebývalý vzestup. Týká se to jak firem, tak drobných výrobců fotovoltaické elektřiny.

Nejviditelnějším dokladem fotovoltaického boomu u nás je prudce rostoucí počet solárních zdrojů elektřiny. Statistiky Energetického regulačního úřadu z loňského roku hovoří o překvapivém skoku instalovaného výkonu solárních elektráren - za celý loňský rok byla v ČR instalována fotovoltaická zařízení s výkonem 54 megawattů, v současnosti (začátek srpna) je to již 84 megawattů a zdá se, že se tento trend urychluje. Odhaduje se, že do konce letošního roku by měl výkon vzrůst několikanásobně. V rámci trendu mají příležitost nejen velcí provozovatelé solárních elektráren, ale i drobní provozovatelé fotovoltaických zařízení.

Způsob využití
Fotovoltaické panely se využívají většinou dvojím způsobem - jako síťové nebo jako tzv. ostrovní systémy. V případě síťového řešení dodávají elektrickou energii spotřebičům v budově, eventuální přebytek je pak dodáván do veřejné rozvodné sítě. Vylepšují tak tedy bilanci v oblasti financování spotřeby elektrické energie. Ostrovní systémy se používají tam, kde není dostupná veřejná rozvodná síť, tedy v rekreačních objektech apod. a jejich energie slouží buď k přímému napájení spotřebičů, nebo ji lze akumulovat ve speciálních zařízeních.

K výhodám fotovoltaických panelů ve srovnání se solárně termickými zařízeními patří jednodušší instalace (kromě drátů vedení není třeba další na instalaci a prostor náročné zařízení), menší zatížení konstrukce a snadná obsluha (automatické řízení).

Kde se boom bere?
Příčiny, proč fotovoltaika vykazuje takový nárůst, je několik. Jednou z nich je státem garantovaná výhodná výkupní cena sluneční elektřiny. Stát má ze zákona povinnost odebrat fotovoltaickou elektřinu za ceny garantované na dvacet let dopředu. Fotovoltaické technologie jsou také stále dokonalejší, jejich účinnost roste a jejich cena dlouhodobě klesá - v současnosti meziročně o 15 %. Dalším argumentem v její prospěch jsou dobré podmínky, pokud jde o dobu slunečního svitu - např. na jižní a východní Moravě.

Hlavní motiv - garance výkupu a ceny
Ze zákona vyplývá povinnost pro provozovatele přenosové soustavy nebo distribuční soustavy připojit fotovoltaický systém do přenosové soustavy a veškerou vyrobenou elektřinu vykoupit. Výkup probíhá za cenu určenou pro daný rok Energetickým regulačním úřadem a tato cena bude vyplácena jako minimální po dobu následujících dvaceti let. Investor, který se například rozhodl uvést do provozu fotovoltaický systém v roce 2007, má do budoucna zaručenu výkupní cenu 13,46 Kč/kWh. Tato cena nemůže klesnout, naopak, bude navyšována o index PPI (Cenový index průmyslové výroby, čili "průmyslová inflace"). Letos zprovozněné fotovoltaické elektrárny mají garantovánu výkupní cenu výkonu na úrovních 12,89 Kč/kWh, která bude pravidelně valorizována o min. 2 % ročně. To platí pro osoby, které neplatí daň z přidané hodnoty.

Podle propočtů, které zahrnují náklady na pořízení fotovoltaiky, výkon zařízení a průměrné podmínky slunečního svitu a současné garantované podmínky, by se solární elektrárna spuštěná v roce 2009 měla zaplatit zhruba do osmi let.

Méně formalit?
V oblastech, kde je hustá síť elektrických rozvodů, jde většinou o schéma, kdy je toto zařízení připojeno k elektrorozvodné síti. Při dostatku slunečního záření přebytky vyrobené energie do sítě prodává za státem garantovanou cenu, v době nedostatku z ní energii domácnost elektřinu odebírá. Pro vyrovnávání výkyvů tedy není třeba finančně a technologicky náročných akumulátorů, funkci akumulátoru v podstatě plní právě rozvodná síť. Celý systém funguje automaticky a neklade na obyvatele domu žádné nároky na obsluhu. Fotovoltaické systémy pak přinášejí efekt od jednotek kilowatt až megawatt. Zapojení do elektrorozvodné sítě ale obnáší nutnost vyhovět technickým požadavkům distributora, jednání s úřady, schvalování a další formality.

Tyto formální komplikace by ale možná do budoucna nemusely představovat problém a rozdílný přístup stavebních úřadů při povolování solárních elektráren bude možná již brzy minulostí. Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje metodiku, podle které se chystá podstatné zjednodušení či úplné zrušení administrativní přípravy projektů ve vztahu se stavebním úřadem. Pro instalace na střechách zapojené v režimu zelených bonusů či v ostrovním provozu by tak vůbec nebyl třeba územní souhlas, ohláška či stavební povolení.

http://www.finexpert.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů