Pátek, 2. prosince 2022

Hejtman Zimola je připraven na území Šumavy vyhlásit stav nebezpečí

25. srpna 2009
Hejtman Zimola je připraven na území Šumavy vyhlásit stav nebezpečí

Expertní posouzení vybraných porostů druhých zón Národního parku Šumava přineslo šokující závěry. Na Šumavě propukla pandemie kůrovce. Kraje Jihočeský a Plzeňský proto žádají vypracování krizového plánu péče v Národním parku Šumava. Vznik expertní skupiny v červnu tohoto roku inicioval hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola a hejtmanka Plzeňského kraje Milada Emmerová.

Vědomi si kritické situace s možnými fatálními důsledky pro celý širší region, žádají představitelé Jihočeského a Plzeňského kraje i odborníci okamžité ustavení krizové pracovní komise, sestavené ze zástupců Národního parku Šumava, odborných expertů delegovaných oběma kraji a zástupců obcí na území Národního parku Šumava. Komise by měla vypracovat závazný krizový plán péče v Národním parku Šumava. „V případě, že ve velmi krátkém časovém úseku nedojde k ustavené této krizové pracovní komise, že Ministerstvo životního prostředí neprojeví vůli s námi jednat a opravdu kritickou situaci řešit, jsem připraven podle krizového zákona vyhlásit na území Šumavy stav nebezpečí. Mám připraveno rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí a záleží nyní na ministerstvu a Správě parku, zda budu nucen použít okamžitá opatření a tuto situaci tak řešit velmi radikálně,“ uvedl na mimořádné tiskové konferenci hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola.

Skupina expertů v červenci posuzovala vybrané zóny v Národním parku Šumava. Zvláště ty, kde se v roce 2008 a dříve uplatnil bezzásadový režim zejména vůči kůrovci. Dvanáctičlenná nezávislá expertní skupina byla složená z představitelů výzkumu, správy a majitelů lesů, odborníků z Jihočeského i Plzeňského kraje a pracovala za účasti pracovníků Správy NP Šumava. Skupina provedla v červenci 2009 několikadenní terénní šetření zejména v bezzásahových a navazujících územích II.zón.

Ze závěrečné zprávy expertní skupiny vzešly alarmující údaje. Ty dnes na tiskové konferenci přiblížil člen expertní skupiny Josef Vovesný, poradce Sdružení obecních a soukromých lesů ČR. „Opatření, která se připouštějí v bezzásahových částech parku, jsou nedostatečná a neúčinná. Uplatňují se tam metody, které mají výzkumný charakter. Žádali jsme o praktické výsledky, ale v současné době nejsou k dispozici. Řada opatření má často propagační charakter. Stávající systém péče prosazovaný vedením Národního parku Šumava a podporovaný ministerstvem životního prostředí a ekologickými hnutími, vede k fatální devastaci Šumavy s nedozírnými následky,“ uvedl člen expertní skupiny Josef Vovesný.

Šíření kůrovce je způsobeno zejména masivním rozšiřováním bezzásahového území od roku 2006. Pravidelní návštěvníci mají možnost sledovat rychlý proces změny zelené Šumavy v hnědou jen z některých vrcholů zejména v oblasti pramene Vltavy. Dynamika nárůstu napadení kůrovcem je obrovská a aktuální stav nelze charakterizovat jinak než jako kůrovcovou pandemii. Rozsah postižení je takový, že na mnoha místech kde se zasahuje, nelze už proces rozpadu aktuálně zastavit, ale jen za cenu rozsáhlých holin tlumit. Pokračující plošný rozpad porostů vlivem kůrovců determinuje další vývoj na staletí a zcela mění krajinný ráz oblasti.

Dnešní tiskové konference se zúčastnil také ministr životního prostřední Ladislav Miko. „Ministr Miko na tiskovou konferenci zván nebyl. To že se jí dobrovolně v neděli zúčastnil, dost jasně naznačuje, že situace v Národním parku Šumava je kritická a je nutné ji začít řešit,“ poznamenal na adresu ministra hejtman Zimola.

Zdroj: ex voto

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů