Pátek, 9. prosince 2022

Krušné časy čekají také energetiku

2. září 2009
Krušné časy čekají také energetiku
Za dvacet let by se celosvětová spotřeba energií měla zdvojnásobit. Mají-li světoví producenti dostát těmto požadavkům, musí masivně investovat do výrobních, přenosových i rozvodných zařízení. Přitom bojují se současnou obtížnou ekonomickou situací.

Nároky na energetické podniky bude v budoucnu klást nejen rostoucí spotřeba, ale i snaha, aby produkce energie neúměrně nezatěžovala životní prostředí. Obnovitelné i jiné "čisté" zdroje energií jsou totiž nepoměrně finančně náročnější než tradiční paliva. A potíže jsou bohužel i s plynem, který by mohl být optimálním "přechodovým stupněm" na cestě od tradičního uhlí k obnovitelným zdrojům. Jeho největší zásoby se totiž nacházejí v regionech, které jsou pod silným politickým vlivem. Výsledkem všech těchto faktorů je, že řídit rizika spojená s investicemi do energetických projektů je velice složité.

Řada zemí dnes jako o jedné z cest k posílení energetické soběstačnosti uvažuje o výstavbě nových jaderných elektráren. Výhodou jaderné energie je, že produkuje minimum emisí a na rozdíl od fosilních paliv je cena jádra stabilní. Nicméně výstavba těchto elektráren je podstatně náročnější než budování "klasických". Navíc dodavatelů schopných zvládnout realizaci takového projektu není mnoho. Jaderná energie musí překonávat i řadu překážek vyplývajících z obav o bezpečnost jaderných zařízení a z problémů se skladováním a ukládáním odpadu. Investice do energetiky komplikuje i současný neutěšený stav finančního sektoru. Počet soukromých investorů se dramaticky ztenčil. Většina energetických společností je naštěstí stále schopna finanční prostředky získat, protože investoři toto odvětví považují za "bezpečný přístav" pro své investice. Zdaleka to ale neplatí o všech projektech. Potíže jsou s financováním rizikovějších investic, což mohou být jak "zelené" projekty, tak projekty využívající tradiční fosilní paliva.

Současná recese nepochybně ještě více ztíží řešení finančních záležitostí, protože i energetické společnosti budou mít menší tržby, budou se potýkat s neplatiči i se snahou regulačních orgánů o snížení cen energií. Pro společnosti, které nebyly v předchozích letech dostatečně ziskové, bude obtížné najít finanční prostředky na investice z vlastních zdrojů. Tolik potřebné masivní komerční investice proto pravděpodobně nebude možné získat bez cílených pobídek ze strany státu.

Jenže opatření, která řada zemí světa použila pro záchranu bankovního sektoru, výrazně zvýšila státní dluh, což se v budoucnu negativně projeví i na investičních výdajích v energetice. Energetické společnosti budou muset s ostatními odvětvími tvrdě bojovat o to, aby na ně zbyly nějaké finanční prostředky z pobídkových balíčků.


Magdalena Souček
vedoucí partner Ernst & Young
Zdroj:Podniky a trhy
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů