Neděle, 4. prosince 2022

Rozhodnutí a nařízení v EU k životnímu prostředí - ekoznačky

Ekologická kritéria a příslušné požadavky na posuzování a ověřování pro udělení ekoznačky Společenství  tepelným čerpadlům, mazivům, čistícím a mycím  prostředkům, počítačům, službám, pracím prostředkům, vysavačům, pračkám,…

14. září 2009
Rozhodnutí a nařízení v EU k životnímu prostředí - ekoznačky

Odkazy na plné texty směrnic v databázi EUR-Lex v české a anglické verzi. Plné texty jsou k dispozici většinou v HTML a stránky příslušející danému dokumentu obsahují i další informace včetně doplňků a oprav. České překlady názvů směrnic jsou krácené. 

EKOZNAČKY

 Rozhodnutí Komise
2009/607/ES
2009/607/EC

Rozhodnutí Komise 2009/607/ES ze dne 9. července 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství tvrdým krytinám (oznámeno pod číslem K(2009) 5613) (1)

 Rozhodnutí Komise
2009/598/ES 2009/598/EC

Rozhodnutí Komise 2009/598/ES ze dne 9. července 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství postelovým matracím (oznámeno pod číslem  K(2009) 4597)
Rozhodnutí Komise
2009/568/ES
2009/568/EC  
Rozhodnutí Komise 2009/568/ES ze dne 9. července 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství hedvábnému papíru (oznámeno pod číslem K(2009) 4596) (1)
Rozhodnutí Komise
2009/567/ES
2009/567/EC  
Rozhodnutí Komise 2009/567/ES ze dne 9. července 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství textilním výrobkům (oznámeno pod číslem K(2009) 4595) (1) 
Rozhodnutí Komise
2009/564/ES
2009/564/EC  
Rozhodnutí Komise 2009/564/ES ze dne 9. července 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství službám v kempech (oznámeno pod číslem K(2009) 5618) (1)
Rozhodnutí Komise
2009/563/ES
2009/563/EC  
Rozhodnutí Komise 2009/563/ES ze dne 9. července 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství obuvi (oznámeno pod číslem K(2009) 5612) (1)
Nařízení Komise
(ES) č. 643/2009
(EC) No 643/2009  
Nařízení Komise (ES) č. 643/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign chladicích spotřebičů pro domácnost (1)
Nařízení Komise
(ES) č. 642/2009
(EC) No 642/2009
Nařízení Komise (ES) č. 642/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign televizních přijímačů (1)
Nařízení Komise
(ES) č. 641/2009
(EC) No 641/2009  
Nařízení Komise (ES) č. 641/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign samostatných bezucpávkových oběhových čerpadel a bezucpávkových oběhových čerpadel vestavěných ve výrobcích (1)
Nařízení Komise
(ES) č. 640/2009
(EC) No 640/2009  
Nařízení Komise (ES) č. 640/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign elektromotorů (1)
 26
Rozhodnutí Komise 2009/544/ES
2009/544/EC  
Rozhodnutí Komise 2009/544/ES ze dne 13. srpna 2008, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství interiérovým barvám a lakům (oznámeno pod číslem K(2008) 4453) (1)
Rozhodnutí Komise 2009/543/ES
2009/543/EC  
Rozhodnutí Komise 2009/543/ES ze dne 13. srpna 2008, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství exteriérovým barvám a lakům (oznámeno pod číslem K(2008) 4452) (1)
Nařízení Komise
(ES) č. 278/2009
(EC) No 278/2009
Nařízení Komise (ES) č. 278/2009 ze dne 6. dubna 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie externích zdrojů napájení ve stavu bez zátěže a jejich průměrné energetické účinnosti v aktivním režimu (1)
Nařízení Komise
(ES)  č. 244/2009
(EC) No 244/2009
Nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost (1)
Nařízení Komise
(ES)  č. 245/2009(EC) No 245/2009  
Nařízení Komise (ES) č. 245/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign zářivek bez integrovaného předřadníku, vysoce intenzivních výbojek a předřadníků a svítidel, jež mohou sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek, a kterým se zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/55/ES (1)
Rozhodnutí Komise 2009/300/ES
2009/300/EC
Rozhodnutí Komise 2009/300/ES ze dne 12. března 2009, kterým se stanoví revidovaná ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství televizním přijímačům (oznámeno pod číslem K(2009) 1830) (1)
Nařízení Komise
(ES) č. 107/2009
(EC) No 107/2009
Nařízení Komise (ES) č. 107/2009 ze dne 4. února 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign jednoduchých set-top-boxů (1)
Rozhodnutí Komise 2008/962/ES 
2008/962/EC
Rozhodnutí Komise 2008/962/ES  ze dne 15. prosince 2008, kterým se mění rozhodnutí 2001/405/ES, 2002/255/ES, 2002/371/ES, 2002/740/ES, 2002/741/ES a 2005/341/ES a 2005/343/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky Společenství některým výrobkům (oznámeno pod číslem K(2008) 8442) (1)
Nařízení Komise
(ES) č. 1254/2008
(EC) No 1254/2008
Nařízení Komise (ES) č. 1254/2008 ze dne 15. prosince 2008, kterým se upravuje nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu
Rozhodnutí Komise
2008/889/ES
2008/889/EC
Rozhodnutí Komise 2008/889/ES ze dne 18. listopadu 2008, kterým se mění rozhodnutí 2002/747/ES, 2003/31/ES, 2005/342/ES, 2005/344/ES a 2002/360/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky Společenství některým výrobkům (oznámeno pod číslem K(2008) 6941) (1), změněno nařízením Komise (ES) č. 1254/2008 
Rozhodnutí Komise 2008/591/ES
2008/591/EC
Rozhodnutí Komise 2008/591/ES ze dne 30. června 2008 o konzultačním fóru o ekodesignu
Rozhodnutí Komise 2008/63/ES
2008/63/EC
Rozhodnutí Komise 2008/63/ES  ze dne 20. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2002/231/ES, 2002/255/ES, 2002/272/ES, 2002/371/ES, 2003/200/ES a 2003/287/ES, aby se  prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělování ekoznačky Společenství některým výrobkům (oznámeno pod číslem K(2007) 6800) (1)
Rozhodnutí Komise
2007/742/ES   
2007/742/EC
Rozhodnutí Komise 2007/742/ES  ze dne 9. listopadu 2007, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělení ekoznačky Společenství tepelným čerpadlům na elektrický nebo plynový pohon a tepelným čerpadlům absorbujícím plyn 
Nařízení Rady
(ES) č. 834/2007
(EC) No 834/2007
Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, změněno  Nařízením Rady (ES) č. 967/2008, (nově norma) viz. Sdělení Komise 2008/C 323/09
Rozhodnutí Komise
2007/506/ES
2007/206/EC
Rozhodnutí Komise 2007/506/ES  ze dne 21. června 2007, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství mýdlům, šamponům a vlasovým kondicionérům
Rozhodnutí Komise
2007/457/ES
2007/457/EC
Rozhodnutí Komise 2007/457/ES ze dne 21. června 2007, kterým se mění rozhodnutí 2001/689/ES, 2002/739/ES, 2002/740/ES, 2002/741/ES a 2002/747/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky Společenství některým výrobkům
Rozhodnutí Komise 
2007/207/ES
2007/207/EC 
Rozhodnutí Komise 2007/207/ES ze dne 29. března 2007, kterým se mění rozhodnutí 2001/405/ES, 2002/255/ES, 2002/371/ES, 2004/669/ES, 2003/31/ES a 2000/45/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky Společenství některým výrobkům
Rozhodnutí Komise
2005/360/ES
2005/360/EC
Rozhodnutí Komise 2005/360/ES, kterým se stanoví ekologická kritéria a příslušné požadavky na posuzování a ověřování pro udělení ekoznačky Společenství mazivům. Oprava rozhodnutí Komise 2005/360/ES
Rozhodnutí Komise
2005/344/ES
2005/344/EC
Rozhodnutí Komise 2005/344/ES, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství univerzálním čisticím prostředkům a čisticím prostředkům pro hygienická zařízení
Rozhodnutí Komise
2005/343/ES
2005/343/EC
Rozhodnutí Komise 2005/343/ES, kterým se stanovují ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování pro udělení ekoznačky Společenství přenosným počítačům
Rozhodnutí Komise
2005/342/ES
2005/342/EC
Rozhodnutí Komise 2005/342/ES, kterým se stanoví revidovaná ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství mycím prostředkům pro ruční mytí nádobí
Rozhodnuti Komise
2005/341/ES
2005/341/EC
Rozhodnuti Komise 2005/341/ES, kterým se stanovují ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování pro udělení ekoznačky Společenství osobním počítačům
Rozhodnutí Komise
2005/338/ES
2005/338/EC
Rozhodnutí Komise 2005/338/ES, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství službám v kempech, změněno rozhodnutím Komise  2008/276/ES
Směrnice
2005/32/ES
2005/32/EC

Směrnice Evropského parlamenru a Rady 2005/32/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů a o změně směrnic Rady 92/42/EHS a Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES, změněno směrnicí 2008/28/ES,  Rozhodnutí Komise 2008/591/ES o konzultačním fóru,  provedení  nařízením (ES) č. 1275/2008  a  (ES) č. 278/2009

Rozhodnutí Komise
2003/287/ES
2003/287/EC
Rozhodnutí Komise 2003/287/ES, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství ubytovacím službám pro turisty změněno rozhodnutím Komise 2008/63/ES
Rozhodnutí Komise
2003/200/ES
2003/200/EC
Rozhodnutí Komise 2003/200/ES, kterým se stanovují revidovaná ekologická kritéria pro udělení ekoznačky Společenství pracím prostředkům a kterým se mění rozhodnutí 1999/476/ES změněno rozhodnutím Komise 2008/63/ES
Rozhodnutí Komise
2003/121/ES
2003/121/EC
Rozhodnutí Komise, 2003/121/ES, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství vysavačům
Rozhodnutí Komise
2002/747/ES
2002/747/EC
Rozhodnutí Komise 2002/747/ES ze dne 28. srpna 2001, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství přenosným počítačům (oznámeno pod číslem K(2001) 2596)Text s významem pro EHP.
Rozhodnutí Komise
2002/741/ES
2002/741/EC
Rozhodnutí Komise 2002/741/ES ze dne 4. září 2002,kterým se stanovují revidovaná ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství kopírovacímu a grafickému papíru a kterým se mění rozhodnutí 1999/554/ES
Rozhodnutí Komise
2002/740/ES
2002/740/EC
Rozhodnutí Komise 2002/740/ES ze dne 3. září 2002, kterým se stanovují revidovaná ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství postelovým matracím a kterým se mění rozhodnutí 98/634/ES
Rozhodnutí Komise
2002/739/ES
2002/739/EC 
Rozhodnutí Komise 2002/739/ES ze dne 3. září 2002, kterým se stanovují revidovaná ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství interiérovým barvám a lakům a kterým se mění rozhodnutí 1999/10/ES
Rozhodnutí Komise 2002/371/ES
2002/371/EC
Rozhodnutí Komise 2002/371/ES ze dne 15. května 2002, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství textilním výrobkům a kterým se mění rozhodnutí 1999/178/ES změněno rozhodnutím Komise 2008/63/ES
Rozhodnutí Komise 2002/272/ES
2002/272/ES
Rozhodnutí Komise 2002/272/ES ze dne 25. března 2002, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství tvrdým podlahovým krytinám změněno rozhodnutím Komise 2008/63/ES
Rozhodnutí Komise 2002/255/ES
2002/255/EC
Rozhodnutí Komise 2002/255/ES ze dne 25. března 2002, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství televizním přijímačům změněno rozhodnutím Komise 2008/63/ES
Rozhodnutí Komise 2002/231/ES
2002/231/EC
Rozhodnutí Komise 2002/231/ES ze dne 18. března 2002, kterým se stanovují revidovaná ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství obuvi a kterým se mění rozhodnutí 1999/179/ES změněno rozhodnutím Komise 2008/63/ES
Rozhodnutí Komise
2001/689/ES
2001/689/EC
Rozhodnutí Komise 2001/689/ES, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství myčkám nádobí, změněno  rozhodnutím Komise 2005/783/ES
Rozhodnutí Komise
2001/687/ES
2001/687/EC
Rozhodnutí Komise 2001/687/ES, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství přenosným počítačům, změněno rozhodnutím Komise 2005/343/ES
Rozhodnutí Komise
2001/607/ES
2001/607/EC
Rozhodnutí Komise 2001/607/ES, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělení ekoznačky Společenství mycím prostředkům pro ruční mytí nádobí
Rozhodnutí Komise
2001/523/ES
2001/523/EC
Rozhodnutí Komise 2001/523/ES kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělení ekoznačky Společenství univerzálním čisticím prostředkům a čisticím prostředkům pro hygienická zařízení
Rozhodnutí Komise
2001/405/ES
2001/405/EC   
Rozhodnutí Komise 2001/405/ES, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství výrobkům z hedvábného papíru, změněno rozhodnutím Komise 2008/277/ES

Nařízení EP a Rady
(ES) č. 1980/2000
(EC) No 1980/2000

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 o revidovaném systému Společenství pro udělování ekoznačky
Rozhodnutí Komise
2000/731/ES
2000/731/EC
Rozhodnutí Komise 2000/731/ES, kterým se stanovuje jednací řád Konzultačního fóra revidovaného systému Společenství pro udělování ekoznačky
Rozhodnutí Komise
2000/730/ES 
2000/730/EC
Rozhodnutí Komise 2000/730/ES, kterým se zřizuje Výbor Evropské unie pro ekoznačku a stanovuje jeho jednací řád

Rozhodnutí Komise
2000/729/ES
2000/729/EC

Rozhodnutí Komise 2000/729/ES o vzorové smlouvě o podmínkách používání ekoznačky Společenství
Rozhodnutí Komise
2000/728/ES
2000/728/EC
Rozhodnutí Komise 2000/728/ES, kterým se stanovují poplatky za podání žádosti a roční poplatky za ekoznačku Společenství

Rozhodnutí Komise
2000/45/ES 
2000/45/EC

Rozhodnutí Komise 2000/45/ES, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělení ekoznačky Společenství pračkám, změněno rozhodnutím Komise 2003/240/ES a 2005/384/ES

Rozhodnutí Komise
94/10/ES 
94/10/EC

Rozhodnutí Komise 94/10/ES o vzorovém formuláři pro oznámení rozhodnutí o udělení ekoznačky Společenství (1994D0010)

 

Zdroj: http://www.bozpinfo.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů