Neděle, 27. listopadu 2022

Ze spotřebitelů mohou být producenti

Tradiční postupy v energetice se během dvaceti let výrazně promění.
23. září 2009
Ze spotřebitelů mohou být producenti
Velké energetické zdroje, páteřní sítě a další energetická zařízení se budují stále obtížněji. Své by o tom mohli vyprávět například provozovatelé přenosové soustavy: ČR je hustě osídlena a zbývající části jsou většinou pod ochranou z ekologických důvodů.

Jedním z receptů by do budoucna mělo být rozptýlení výroby energie. Ovšem při zajištění spolehlivého a včasného přesunu energie ke koncovému spotřebiteli. S tímto projektem přišla nedávno skupina ČEZ ve své strategické iniciativě FutureMotion - Energie zítřka. "Musíme využít příležitostí, které nám nabízejí nové technologie, aby na nás mohly následující generace vzpomínat v dobrém," říká generální ředitel ČEZ Martin Roman.

Výsledkem by měla být zcela nová struktura výroby a spotřeby energie, kdy se i část dnešních ryzích spotřebitelů stane jejími producenty. Proto se nabízí velký prostor pro podnikání malých a středních podniků i vlastní aktivitu obcí, zejména při instalaci zařízení na využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE). ČEZ chce tyto procesy podle svých možností podporovat tak, aby došlo k výrazné změně energetické tváře naší země během následujících zhruba dvaceti let.

Pokud jde o instalace využívající OZE, města a obce často aktivně podnikají v pozici jejich provozovatelů. Mají přitom jistotu státem garantovaných výkupních cen. Jestliže tato zařízení splňují všechny stanovené podmínky a náležitosti, všichni distributoři elektřiny v ČR mají ze zákona povinnost odebírat od nich veškerou vyrobenou energii za zvýhodněné ceny. Vedle toho je pro obce jako vlastníky pozemků ekonomicky výhodná spolupráce se Skupinou ČEZ při rozvoji jí provozovaných zařízení na využívání OZE. Třeba za každou postavenou větrnou elektrárnu na obecním pozemku radnici plyne do kasy ročně částka v řádu stovek tisíc korun.

Nová strategie ČEZ se zaměřuje především na využití moderních technologií, vedoucích k výrazným energetickým úsporám. Chce zachytit nástup technologií v pokročilém stupni vývoje a podporovat jejich přechod do stádia komerčního využívání. Jde například o tzv. chytré sítě - Smart Grids, které umožní koncovým spotřebitelům volit vlastní způsob využívání energií, technologie pro zachycování a ukládání CO2 pod zem, technologie sloužící ke skladování vyrobené elektrické energie (například vyrobené ve větrných elektrárnách a následně použité pro pohon elektromobilů) atd.

Smart Grids dokáží komunikovat se zákazníky tak, že se elektrické zdroje tepla zapínají v nejvýhodnější okamžik, kdy je elektřina levnější, postačí vyrobené teplo akumulovat. Součástí této chytré sítě mohou být další technologie, zaváděné ve světě, jednou z nich je Smart Metering v systému AMM. Jde o obousměrný systém komunikace mezi centrálou a měřicími místy. Umožňuje také integraci měřičů spotřeby jiných médií, tj. vody, plynu a tepla.

ČEZ podpoří výrobu energie v místě její spotřeby, což nejen zvyšuje bezpečnost, ale snižuje také náklady. Půjde o doplnění tradiční energetiky o výrobu energie ve zdrojích mimo hlavní páteřní síť propojených velkých zdrojů. Výrazně se přitom posílí role kogenerace, současné výroby elektřiny a tepla, ale také trigenerace, což je současná výroba elektřiny, tepla a chladu včetně výroby ve zdrojích s malou kapacitou (malá kogenerace).

Malá kogenerace přináší velký potenciál obchodních příležitostí, má vysokou účinnost využití energie v palivu (podle použité technologie dosahuje od 75 do 90 %). Turbínu u malých kogeneračních zdrojů někdy nahrazují spalovací motory, objevují se však i příklady tzv. mikroturbín.

AUTOR: MILENA GEUSSOVÁ
Zdroj:Moderní obec
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů