Sobota, 26. listopadu 2022

Pozvánka na Seminář k problematice REACH -

Nařízení REACH vešlo v platnost již 1.6.2007, avšak první vlna registrací proběhne, až s koncem roku 2010.

8. září 2009
Pozvánka na Seminář k problematice REACH -

Nařízení REACH definuje požadavky při nakládání s chemickými látkami a dotýká se tedy nejen výrobců a dovozců chemických látek, nýbrž celého dodavatelského řetězce včetně tzv. následných uživatelů. CEMC si dovolil připravit seminář určený především pro tyto tzv. následné uživatele, s tím že posluchače stručně seznámí s celou touto problematikou, avšak se zaměřením na povinnosti právě této cílové skupiny.

Body semináře:

  • Aktuální stav chemické legislativy;
  • Základní informace (důležité pojmy, povinnosti, registrace, SIEF- sdílení údajů a testování)
  • Následní uživatelé
  • Požadavky na bezpečnostní listy
  • Zpráva o chemické bezpečnosti (CSR) a expoziční scénáře;
  • Autorizace a povolování (SVHC látky);
  • Shromažďování, sdílení a sdělování informací, komunikace v dodavatelském řetězci;
  • Požadavky dodavatelů a odběratelů.

Mimo tato témata zazní na semináři další související informace včetně stručné a aktuální informace k systému klasifikace a označování látek (GHS), který byl upraven nařízením (ES) č. 1272/2008 (ze dne 31. 12. 2008).

Přednášející: Ing. Oldřich Petira, CSc.

Místo konání:

Hotel PRAMEN

Modrý salónek

Za Černým mostem 362/3

198 00 Praha 9

Termín konání: 21. 10. 2009 (středa), 9.00 - 14.30 hod.

Cena semináře: 1850 Kč bez DPH

Pořadatel:

CEMC - České Ekologické Manažerské Centrum

Jevanská 12

P.O.BOX 161

Praha 10 100 31

Web: http://www.cemc.cz

Email: cemc@cemc.cz

Kontaktní osoba:

Ing. Vladimír Študent

Email: studentv@cemc.cz

608 819 699

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů