Čtvrtek, 1. prosince 2022

Bioplynka v Karlově dostala sedmimilionovou pokutu

Bioplynka v Karlově dostala sedmimilionovou pokutu

Velký Karlov - Pokutu v maximálně možné výši dostala bioplynová stanice ve Velkém Karlově. Podle inspektorů životního prostředí pracuje bez takzvaného integrovaného povolení.

Maximálně možnou, sedmimilionovou pokutu uložila Bioplynové stanici Velký Karlov Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Stanici provozuje společnost ZEVO, dceřiná firma jevišovického Agrodružstvo. To se proti předchozím pokutám, v úhrnné výši dalších sedm milionů, odvolalo.

Zástupci firmy ZEVO už podali odvolání i proti poslední sedmimilionové pokutě. Předmětem sporu je především takzvané integrované povolení, které firmě chybí. „Dohadujeme se stále o tom samém. Podle nás integrované povolení nepotřebujeme. V době, kdy jsme bioplynovou stanici dokončili, jsme ji měli kompletně zkolaudovanou. Proti nejnovější pokutě jsme se už odvolali,“ řekl předseda jevišovického Agrodružstvo Bohumír Rada.

Podle vedoucího brněnského referátu integrace České inspekce životního prostředí Tomáše Augustina bylo kolaudační rozhodnutí vydáno neoprávněně. „Tam pochybil příslušný stavební úřad, který kolaudační povolení bez integrovaného povolení vydal. Krajský úřad i ministerstvo životního prostředí však mezitím vyzvalo společnost ZEVO k podání žádosti o integrované povolení,“ uvedl Augustin.

Provozovatelé bioplynové stanice prý nejprve o povolení požádali. „Pak ale byli vyzváni k doplnění podkladů, což už neučinili. ZEVO tak po celou dobu provozuje bioplynovou stanici bez jakéhokoliv povolení na úseku ochrany životního prostředí,“ doplnil Augustin.

V únoru letošního roku provedla inspekce životního prostředí další kontrolu, při které zjistila, že ZEVO nadále provozuje bioplynovou stanici bez platného povolení. A to i přesto, že za provoz tohoto zařízení uložila inspekce v předchozích obdobích už tři pokuty v souhrnné výši sedm milionů a tři sta tisíc korun. „Zjistili jsme dále, že pracovala i Hala hygienizace, ve které se zpracovávají vedlejší živočišné produkty. Ty byly rovněž zpracovány v rozporu s rozhodnutím ČIŽP, kterým inspekce uložila omezit provoz tohoto zařízení. Hrozí totiž závažné poškození životního prostředí,“ doplnila mluvčí ČIŽP Ivana Awwadová.

Uložená pokuta je maximem, které může inspekce uložit. „Situaci budeme samozřejmě i nadále sledovat. Pokud zjistíme porušení pravidel i v dalším období, můžeme i za ně uložit pokutu až do výše sedmi milionů korun,“ dodal Augustin.

Podle předsedy Agrodružstvo Jevišovice by zaplacení veškerých pokut bylo pro společnost ZEVO velkou ránou. „Zaplacení celkem čtrnácti milionů korun by bylo velmi citelné, ne však ještě likvidační. Proti rozhodnutí úřadu se budeme i nadále bránit,“ uzavřel Rada.

Odvolací orgán Ministerstva životního prostředí podle včerejší tiskové zprávy neshledal důvody, které by vedly ke zrušení rozhodnutí o udělení pokuty a potvrdil ho v plném rozsahu. V současné době tak rozhodnutí o udělení sedmimilionové pokuty nabylo právní moci.


Předchozí pokuty:

17.10.2007      300 000,- Kč       uhrazena
15. 7.2008       2 000 000,- Kč    podána žaloba proti rozhodnutí MŽP. Byl zamítnut odkladný účinek, pokuta neuhrazena
9.12.2008        5 000 000,- Kč    podána žaloba proti rozhodnutí MŽP, pokuta neuhrazena
2009               7 000 000,- Kč    odvolací orgán MŽP neshledal důvody, které by vedly ke zrušení tohoto rozhodnutí a potvrdil ho v plném rozsahu. V současné době toto rozhodnutí nabylo právní moci.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů