Pátek, 2. prosince 2022

Pozvánka na seminář Biocidní prostředky

Seminář se zabývá aktuálními informacemi o vývoji evropských a českých právních předpisů pro  biocidní prostředky.
Pozvánka na seminář Biocidní prostředky

Dům techniky Pardubice
 Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001
 Akreditované vzdělávací zařízení MŠMT ČR, MV ČR a MPSV ČR
 Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR

Pořádá 20. ŘÍJNA 2009

8,00 – 9,00 hod. Prezence
9,00 – 14,00hod. Odborný program

• Přehled aktuálně platných právních a technických předpisů upravujících ob-last biocidních prostředků a jejich účinných látek
• Stávající povinnosti osob při výrobě a uvádění na trh biocidních prostředků a účinných látek – oznamování bio-cidních prostředků, klasifikace, balení a označování biocidních prostředků, existující a nové biocidní účinné látky
• Základní principy uvádění biocidních prostředků na trh na základě jejich povolení. Povinnosti a postupy osob při jejich uplatňování
• Obsah a forma žádostí o povolení  biocidních prostředků, způsob jejich předkládání a postup jejich vyřizová-ní
• Obsah a forma žádostí výrobců a do-vozců biocidních účinných látek a zá-kladních látek o zařazení těchto látek do příloh ke směrnici 98/8/ES o bio-cidních prostředcích
• Diskuse na daná témata

Lektor: Ing. Oldřich Petira, CSc.
znalec pro obory chemie a ochrany životní-ho prostředí se specializací na průmyslovou toxikologii a chemickou bezpečnost, poradce orgánů státní správy v tomto oboru

Vedoucí akce: Ing. Naďa Kořínková
Tel.: 466 615 607, e-mail: korinkova@dtpce.cz

Informace: Martina Buchtová
Tel.: 466 614 320, e-mail: buchtova@dtpce.cz

Kontakt:
Dům techniky Pardubice spol. s r.o.
nám. Republiky 2686
532 27  Pardubice
Fax: 466 612 100
www: dtpce.cz

Organizační pokyny

1. Místo konání: Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686, Pardubice
2. Datum konání: 20. 10. 2009
3. Doprava: od nádraží ČD i ČSAD autobusy      č. 6, 8, 9 – zastávka nám. Republiky nebo tro-lejbusem č. 2, 13 – zastávka U Grandu.  Parkování: parkovací dům u obchodu PLUS cca        3 min. chůze od Domu techniky (50 Kč/1 den).
4. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 19. 10. 2009 na adresu:
  Dům techniky Pardubice spol. s r.o.
  nám. Republiky 2686
  532 27  Pardubice
  tel.: 466 614 320, 466 615 607
  fax: 466 612 100
  e-mail: korinkova@dtpce.cz
5. 
Účastnický poplatek činí 1547,- Kč

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů