Pátek, 2. prosince 2022

Soud zrušil dvě důležitá rozhodnutí pro dálnici D8

18. září 2009
Soud zrušil dvě důležitá rozhodnutí pro dálnici D8

Fenomenální úspěch občanských sdružení

Děti Země a Společnost ochránců životního prostředí uspěly se svými dvěma žalobami proti povolení výjimek k zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů organismů v trase dálnice D8 přes České středohoří. Podle Městského soudu v Praze byla obě rozhodnutí vydána nezákonně, neboť chyběly důvody, proč je tento zásah dálnicí D8 do biotopů přijatelný, když existuje např. tunel Kubačka, který se jim vyhýbá. Do vydání nových rozhodnutí o výjimkách nelze legálně získat žádná další stavební povolení.

„Oba rozsudky potvrdily, že důvody pro výstavbu povrchové varianty dálnice byly chybné a že se tedy zbytečně zlikvidovaly chráněné biotopy, zvláště když třeba existuje varianta s tunelem Kubačka délky téměř 3,5 km, jejíž realizace by byla pro přírodu a krajinu výhodnější,“ připomíná vítězoslavně Miroslav Patrik z Dětí Země.

Obě sdružení také slaví úspěch i proto, že soud nepřímo potvrdil, že proces hodnocení vlivů dálnice D8 na životní prostředí v polovině 90. let byl také nezákonný, neboť z něj předčasně vypadly tunelové varianty, jak už na to v roce 2003 upozornil ve své kontrolní zprávě veřejný ochránce práv Otakar Motejl.

„Jelikož podmínka územního rozhodnutí č.32 vyžaduje, aby tyto výjimky byly součástí spisu ve stavebních řízeních, tak po právní stránce by mělo být další vydávání stavebních povolení zastaveno, než budou povoleny nové výjimky, což může trvat i několik měsíců,“ tvrdí dále Patrik.

Současně ale pochybuje, že by při známém nízkém právním vědomí české společnosti najednou investor Ředitelství silnic a dálnic ČR a státní úředníci, kteří mají dálnici nestranně povolovat, konaly podle zákona. Dodržování zákonů je vnímáno jako zdržování a ti, co na nezákonnosti upozorňují, jsou jen potížisté.

„Ihned jsme také podali šestnáct návrhů na obnovení stavebních řízení a upozornili Českou inspekci životního prostředí v Ústí nad Labem, že může také dojít k nezákonnému ničení ještě existujících biotopů, což by nebylo nic neobvyklého, když se ve Středohoří nezákonně kácejí také stromy,“ sděluje nakonec Patrik.

Proti dálnici D8 bylo už podáno rekordních 14 soudních žalob a další budou ještě následovat. Mezi nimi je také sedm žalob proti vydání stavebních povolení. Občanská sdružení ještě ani jeden soudní spor neprohrála.

Podle tvrzení investora má být dálnice D8 spuštěna v prosinci 2010. Ovšem tento termín nelze legálně splnit, neboť například výstavba mostu přes obec Vchynice a tunelu Radejčín má roční zpoždění. Stále také chybějí desítky stavebních povolení, takže ke zprovoznění může dojít nejdříve na začátku roku 2012.

TZ Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů