Sobota, 26. listopadu 2022

Pozvánka na konferenci Odpady a životní prostředí

Konference bude zaměřena na nové vědecké technologické poznatky v oblasti ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a biotechnologie.

Pozvánka na konferenci Odpady a životní prostředí

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
VÝZKUMNÝ ÚSTAV STAVEBNÍCH HMOT, a.s.
INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO
TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

si Vás dovolují pozvat na
mezinárodní konferenci a výstavu

Odpady a životní prostředí

KONFERENCE SE BUDE KONAT
NA VYSOKÉ ŠKOLE BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITĚ OSTRAVA, NOVÁ AULA - NA 2

22. - 23. 10. 2009

Vědecký výbor

Peter Fečko - VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic
Vojtech Dirner - VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic
Jiří Sobola - Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Czech Republic
Stefan Góralczyk - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Poland
Oliver Částka - Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Czech Republic
Jaroslava Ledererová - Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Czech Republic
Vladimír Čablík - VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic
Miroslav Svoboda - Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Czech Republic
Zhenqi Hu - China University of Mining and Technology (Beijing), China
Andrzej Jarosiński - Cracow University of Technology, Cracow, Poland
Radmila Kučerová - VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic
Mária Kušnierová - Slovac Academy of Science Košice, Slovakia
Rudolf Tomanec - Universtiy of Belgrade, Serbia
Barbara Tora - University of Mining and Metallurgy Cracow, Poland

Garant konference

Prof. Ing. Peter Fečko, CSc.

Organizační výbor

Vladimír Plaček Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Czech Republic
Janusz Oleszczak Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Poland
Ireneusz Baic Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Poland
Vojtěch Václavík VŠB - TU Ostrava, Czech Republic
Eva Bogdanová VŠB - TU Ostrava, Czech Republic
Kateřina Cechlová VŠB - TU Ostrava, Czech Republic
Vladimír Čablík VŠB - TU Ostrava, Czech Republic
Michal Guziurek VŠB - TU Ostrava, Czech Republic
Iva Janáková VŠB - TU Ostrava, Czech Republic
Lucie Nezvalová VŠB - TU Ostrava, Czech Republic
Monika Mádrová VŠB - TU Ostrava, Czech Republic
Nikolas Mucha VŠB - TU Ostrava, Czech Republic

Hlavní okruhy konference

Životní prostředí
o Problémy životního prostředí průmyslové krajiny
o Staré ekologické zátěže
o Sanační technologie
o Rekultivace
o Novinky pro snížení škodlivých emisních procesů
o EIA, EMS, EMAS, IPPC, čistší produkce, environmentální management
o Problematika vzorkování a chemické analýzy odpadů
o Čištění odpadních vod
o Obnovitelné zdroje energie
Recyklace
o Recyklace průmyslových odpadů (hutních, energetických, strojních, chemických, potravinářských, po hornické a úpravnické činnosti atd.)
o Recyklace komunálních, nemocničních, zemědělských a radioaktivních odpadů
o Recyklace stavebních a demoličních odpadů
o Recyklace autovraků
o Zavádění nových technologií na zpracování elektroodpadu
o Alternativní zpracování zbytkového odpadu s cílem umožnit jeho maximální recyklaci a využití
o Podnikatelské aktivity v oblasti zpracování nerostných surovin a recyklace odpadů
o Legislativní otázky recyklace a využití odpadů
Biotechnologie životního prostředí
o Biotechnologie v tvorbě a ochraně životního prostředí
o Biologické metody čištění odpadních vod
o Mechanicko-biologická úprava zbytkového odpadu
o Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
o Aplikace biotechnologií při získávání užitkových složek z nerostných surovin a odpadů
o Biochemické techniky pro extrakci a čištění
o Mikrobiální procesy degradace kontaminovaných látek
o Biokoroze, Bioakumulace, Bioenergetika, Bioplasty, Bioremediace

Obecné informace
Datum a místo konání: Konference se uskuteční na VŠB - TU Ostrava, v prostorách nové auly - NA2, ve dnech 22. - 23. října 2009.
Jednací jazyky: Oficiální jazyky konference jsou čeština, slovenština a polština.
Sborník: Bude vydán sborník konference, všechny referáty budou v anglickém jazyce. Vybrané referáty budou otištěny v časopise "Ekologia Przemysłowa".

PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
ODPADY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
22. 10. 2009
10:00 - 15:00 Registrace účastníků
12:00 - 13:30 Oběd
13:30 Zahájení konference
13:30 - 15:00 Prezentace článků

LORENCOVÁ H., ČERMÁK P.: Anthroposoil Load by Risk Elements in the North-Bohemian Brown Coal Basin
HLAVATÁ M., VYORAL J., TRÁVNIČKOVÁ I.: Technological Assessment of Material from Carbol Settling Pit
BARTUSEK S., MLČOCH P.: The Present Potential of Carbon Materials for Possible Usage in Recycling Processes of Metallurgical Sludges
RŮŽIČKA P.: Evaluation of Waste Potential from the Point of View of their Utilization for a Production of Mixed Alternative Fuels
RŮŽIČKA P.: Waste Materials Utilization for a Production of Mixed Alternative Fuels
SEDLÁČEK M.: Sorbents on Brown Coal Base and New Methods of Carbonic Sorbent Precursor Processing
STEHLÍKOVÁ B., MICHALÍKOVÁ F., SISOL M., KOLESÁROVÁ M., KOZÁKOVÁ I.:Waste from Power-Engineering as a Possible Raw Material Source
BAIC I., GÓRALCZYK S.: Hard Coal Extractive Waste and Possibilities of their Usage
BAIC I.: Extractive Waste Dumps - Evaluation Methodology and Criteria
BAIC I., DANECKI L., PALUCHIEWICZ Z.: Modern Pro-Ecological Technology for the Management of Multi-Material, Environmentally Inconvenient Waste
FRIDRICHOVÁ M., KALIVODA K., STACHOVÁ J., KULÍSEK K.: Characteristics of Portland Clinkers from Fluid Fly Ash as a Partial Raw Material Source
ŠTEFÁNEK J., STYRNAL P.: Recycling of Steel Furnace Fly Ash in Electric Arc Furnaces
TORA M.: Wastes as a Source of Energy
15:00 - 15:30 Přestávka na kávu
15:30 - 18:00 Prezentace článků
ALTMANN V., MIMRA M.: Percentage of Biologically Degradable Municipal Waste in the Mixed Municipal Waste
ALTMANN V., MIMRA M.: Quantity and Composition of Biologically Degradable Waste in Households
MIMRA M., ALTMANN V., LATOVÁ J.: Application of Biodegradable Bags in Composting BRKO
VALEŠ J., KUSÝ J., ANDĚL L.: Energy Utilization of Industrial and Agricultural Wastes in the Production of Multicomponent Mixed Fuels
ZVARKOVÁ D.: Emission Reduction from Biomass Combustion Facilities
BUDZYŃ S., ZMUDA W.A., TORA B.: Animal Dust Incinerating
PROKOPOVÁ I.: From Used PET Bottles to Biodegradable Microfibers
SEZIMA T. et al.: Research on Waste Utilization as Substitutes for Primary Mineral Resources (VaV Project SP/2f2/98/07)
HUSÁROVÁ L., KOUTNÝ M.: A New Concept of Prooxidant Additives for Polyolephine Based Materials
VODIČKA J., VYTLAČILOVÁ V., HANZLOVÁ H., VÝBORNÝ J.: New Possibilities of Recycled Spoil Utilization
GÓRLACZYK S., ŁUKOWSKA M.: Revision of the Construction Products Directive 89/106/EEC
PAVLITOVÁ-LETKOVÁ Z.: Evaluation of Ecological Suitability of Selected Industrial Waste Materials and Inorganic Composites with their Content
19:00 Večeře, slavnostní večer s hudební skupinou "Rexton",
sál nad Menzou VŠB - TU Ostrava

23. 10. 2009
8:00 - 10:00 Prezentace článků
VRÁBLÍKOVÁ J., VRÁBLÍK P.: The Issue of Revitalization of Territories in Podkrušnohoří
KRÁL V.: Maintenance of a Burning Heap of Kateřina Mine
SKOPCOVÁ A., VÁVROVÁ I.: Environmental Operation Program - Support Domain 4.2 - Removal of Old Ecological Burdens
ČERNÝ V., KULÍSEK K.: Ecological Aspects of Sintered Aggregate Production
HANSLÍK A.: EIA Process Particularities in the Linear Construction Impact Assessment on Small Reserves within the Moravia-Silesian Region
SVAČINOVÁ V.: The concept of eco-industrial park in Paskov
MULLEROVÁ J., HLOCH S.: Possibility of Pollution Reduction from Transport
OPRAVILOVÁ S.: Utilization of Glass Grinding and Polishing Sludge for Preparation of Geopolymers
KOUTNÍK I., ŠEVČÍK P.: Carbonaceous Porous Materials from Scorpion Shell
PLATOŠOVÁ D., VĚŽNÍKOVÁ H.: Screening of Polyaromatic Hydrocarbons by thin-Layer Chromatography
HRAZDÍRA J., KOLOUŠEK D., KUSÁ H.: Utilization of Limestone Gravel by-Products for Building Materials
JANČOVÁ J.: The Possibilities of Ecologically Suitable Building Mixtures Production on Base of Secondary Energetic Products
10:00 - 10:30 Přestávka na kávu
10:30 - 12:30 Prezentace článků
SVAČINOVÁ V.: Anthracene as a Binder of Carbon-Based Composite Materials
BIBORA P.: Usable Durability Assessment of Building Matters on Base of Secondary Raw Materials
GAZDIČ D., PŘICHYSTALOVÁ E., NOVÁK J., HOFFMANN O.: Study of Latent Hydraulicity of Limy Alumosilicate Systems from Secondary Raw Material Sources
HLOCH S., RADVANSKÁ A.: Positive Effects of Cable Waste Recycling
JAROŚIŃSKI A., ŻELAZNY Ś., MADEJSKA L., RADOMSKI P.: Ecological Aspects of Obtaining of High Quality Zinc Concentrate
KALIVODA K., DVOŘÁK K.: Proposed Utilization of Removed Chloride Dust
KUČERA L.: Recycling of Tires - Separation of Tire Steel Cords
RADVANSKÁ A.: Impact of Anodic Oxidation Technology on Working Environment
KUČEROVÁ R., LYČKOVÁ B, KANTORKOVÁ T.: Biodegradation of Sediments
RADVANSKÁ A., HLOCH S.: Environment of Abrasive Waterjet Cutting Technology
RADVANSKÁ A., HLOCH S.: Material Flow in End of Life Vehicle Dismantling Process
RADVANSKÁ A., HLOCH S.: Noise Pollution Evaluation at Abrasive Waterjet Cutting
VÁCLAVÍK V.: New Application Method of Polyurethane Recycled Material in Spoil
ČABLÍK V., HLAVATÁ M., IŠEK J.: Utilization of Wastes as the Pigments
JANÁKOVÁ I., MUCHA N., CECHLOVÁ K.: Resulsts of Flotation of Hazardous Sediments
VOLEK F., MAŇAS D.: A Tire as a Source of Secondary Raw Materials
WAWRZAK D.: Leaching of Non-Organic Compounds Using Strains of Bacteria
HLAVOVÁ A., LANDA I.: Strategically Meaning of Dumps of Fourth Generation by Disposal of Selected Wastes
KUŠNIEROVÁ M., JANÁKOVÁ I., MUCHA N., FEČKO P., ČABLÍK V.: Flotation Collectors on the Basis of Pyrolysis Oils
WOLFOVÁ R., PERTILE E., MOLINOVÁ B., NEZVALOVÁ L., GUZIUREK M.: The Effect of pH on the Biosorption of Lead with Walnut Shells
PERTILE E., MOLINOVÁ B., WOLFOVÁ R., NEZVALOVÁ L., GUZIUREK M.: An Evaluation of Atmospheric Pollution by Organic Compounds in Mostecko
12:30 - 13:30 Oběd, zakončení konference

Mailing Address

prof. Ing. Peter Fečko, CSc.
VŠB - Technical University
Dpt. of Environmental Engineering - 546
17. listopadu 15
708 33 Ostrava Poruba
Czech Republic
Phone : +420 59 699 3575
Fax : +420 59 699 4041
Email : peter.fecko@vsb.cz

http://homen.vsb.cz/hgf/546/konference_OaZP_2009.html

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů