Úterý, 29. listopadu 2022

Velká voda dnes cvičně vyžene na Klatovsku lidi z bytů

8. října 2009
Velká voda dnes cvičně vyžene na Klatovsku lidi z bytů

Hrozba protržení vodního díla Nýrsko, vyhlášení třetího povodňového stupně a stavu nebezpečí hetmankou kraje a evakuace obyvatelstva z ohrožených území. To je stručně námět cvičení, které se dnes uskuteční na Klatovsku.
Všechny základní složky Integrovanného zácgranného systému se (IZS) se ve čtvrtek 8. října zúčastní taktického cvičení složek IZS, které má za úkol procvičit provedení evakuačních opatření z prostorů ohrožených zvláštní povodní vodního díla Nýrsko. Cvičení se uskuteční v oblastech osady Tajanov a Kal, kde proběhne evakuace. Základní škola Tolstého bude sloužit jako evakuační středisko a na městském úřadě Klatovy zasedne krizový štáb. Samotné cvičení bude zahájeno ve čtvrtek ve 13.00 hodin.
Námět cvičení vychází ze situace, kdy vlivem extrémních povětrnostních podmínek byl na vodním díle Nýrsko i na řece Úhlavě vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity (SPA) a hrozí akutní nebezpečí protržení hráze vodního díla Nýrsko. Pro okres Klatovy a Plzeň-jih byl hejtmankou Plzeňského kraje vyhlášen stav nebezpečí. K zajištění ochrany obyvatelstva rozhodl starosta města, na základě jednání bezpečnostní rady ORP Klatovy, provést evakuaci obyvatelstva z ohrožených území v povodí řeky Úhlavy. Na území města Klatovy byl uveden do pohotovosti krizový štáb města i povodňová komise, včetně dalších humanitárních složek k zabezpečení evakuovaných osob.


Časový sled cvičení:

13.00 - 14.00 vyhlášení 3. SPA a vyhlášení stavu nebezpečí, starosta rozhoduje o evakuaci z obcí Kal a Tajanov
14.00 - 15.00 v areálu Lázně nad Úhlavou jsou nahlášeny topící se osoby v rozvodněné řece; dvě osoby zachrání příslušníci HSZ z vodní hladiny pomocí záchranného člunu, pro další dva zraněné se dostaví vrtulník letecké záchranné služby; zachráněné osoby převezme do péče ZZS
13.00 - 13.30 do půl hodiny od vyhlášení stavu nebezpečí je zpohotověno evakuační a přijímací středisko a současně se zřizují ubytovací prostory v ZŠ Tolstého
13.30 - 15.00 předání informací obyvatelstvu, přesun evakuovaných osob a následné zajištění nouzového ubytování a poskytnutí psychologické pomoci
16.30 - 17.00 předpokládané ukončení cvičení


Účelem cvičení je odborná příprava složek IZS se zaměřením na spolupráci s krizovým štábem města Klatovy a praktickým ověřením plánu ochrany území pod vodním dílem Nýrsko před zvláštní povodní.

Cílem cvičení je mimo jiné prověřit v praxi součinnost složek IZS při záchraně osob a zabezpečení evakuačních opatření, osvojit si s krizovým štábem MěÚ Klatovy zásady řízení a provedení evakuace ohroženého území a v praxi ověřit zpracovanou dokumentaci zabezpečující ochranu obyvatelstva v případě nebezpečí vzniku zvláštní povodně vodního díla Nýrsko. Dalším cílem je ověřit v praxi evakuační a přijímací středisko v ZŠ Tolstého a procvičit zpohotovění a činnost místa nouzového ubytování.

www.regionplzen.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů