Čtvrtek, 1. prosince 2022

Upozornění pro žadatele v oblasti podpory 1.3.1.

29. října 2009
Upozornění pro žadatele v oblasti podpory 1.3.1.

Pro žadatele z oblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany byly vytvořeny následující podpůrné materiály, které jsou uveřejněny na Povodňovém informačním systému www.povis.cz, v záložce "ke stažení":

- Metodika MŽP 2009 pro tvorbu digitálních povodňových plánů,
- Metodika MŽP 2009 pro tvorbu map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik,
- Vzorová projektová dokumentace pro tvorbu map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik,
- Vzorový projekt - Digitální povodňový plán ORP Cheb, včetně žádosti o dotace v programu BENEFILL,
- pracovní podpůrné dokumenty: povinné přílohy žádosti o dotace, způsobilé a nezpůsobilé výdaje na projekty zaměřené na digitální povodňové plány, budování, rekonstrukce a modernizace systémů předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby, varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi.

Na téma dotací na omezování rizika povodní proběhly na počátku léta 2009 krajské semináře. informace a podklady k těmto akcím najdete na http://www.povis.cz/html/, pod záložkou "školení a semináře".

Zdroj:Operační program Životní prostředí
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů