Pátek, 2. prosince 2022

Pozvánka na seminář Dotace na omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik

Ministerstvo životního prostředí, VŠB-TU Ostrava, Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
a Moravskoslezský kraj Vás srdečně zvou na Seminář na podporu a propagaci oblasti podpory 5.1

Pozvánka na seminář Dotace na omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik

"Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik"

Program semináře:
o Představení prioritní osy 5.1 a možností podpory
o Aktuální výzva pro financování Vašich projektů
o Základy projektového a finančního managementu
o Zkušenosti nositelů úspěšných projektů
o Workshop - Jak zaměřit příští výzvy? - Vaše očekávání od programu
o Dotazy a diskuse

Seminář je zcela bezplatný, z kapacitních důvodů a z důvodu zajištění občerstvení Vás však
žádáme o závazné potvrzení účasti na:
e-mail: sarka.ksinanova@ekoporadna.cz, tel.: 608 721 653
nebo Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, www.khkmsk-registrace.cz
Svou účast potvrďte nejpozději do 23. října 2009.
Registrace účastníků bude probíhat od 9:30 hodin.
Předpokládaný konec semináře je ve 14:00 hodin.
Ve středu 4. 11. 2009 v 10 hodin
Nová aula VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba
Záštitu nad seminářem převzali:
děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
a ředitel odboru environmentálních rizik MŽP Ing. Pavel Forint

Čtrnáctá výzva OPŽP otevírá čtyři oblasti podpory
XIV. výzva Operačního programu Životní prostředí se vztahuje na čtyři prioritní osy. Žádosti o podporu je možné podávat od 2. listopadu 2009 do 5. ledna 2010.

Osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik

V rámci páté prioritní osy mohou žadatelé předkládat projekty zaměřené na omezování průmyslového znečištění, konkrétně rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění, rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring průmyslového znečištění jednotlivých složek životního prostředí a vytvoření BAT center pro jednotlivé kategorie průmyslových činností.

Dále budou podpořeny projekty zaměřené na snižování environmentálních rizik, konkrétně projekty řešící vytvoření informačních systémů prevence závažných havárií, výstavbu nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem snížení míry rizika a omezování následků závažných havárií a vytvoření výukových a expertních center REACH. Alokace pro projekty z páté prioritní osy činí 1 miliardu korun.

XIV. výzva

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů