Čtvrtek, 1. prosince 2022

Je fotovotlaika protěžována?

Fotovoltaika se vyznačuje ve srovnání s jinými OZE některými specifickými vlastnostmi..

13. listopadu 2009
Je fotovotlaika protěžována?

1) Fotovoltaické elektrárny jsou ve srovnání s větrnými elektrárnami méně nápadné, nebyl proti nim proto dosud takový odpor jako proti větrným elektrárnám, jejichž rozvoj byl často zastaven nezákonnými prostředky zejména s poukazem na zachování krajinného rázu. Největší současné větrné elektrárny jsou svou výškou srovnatelné s chladicími věžemi tepelných elektráren, jsou však mnohem štíhlejší, a proto jsou z větší vzdálenosti mnohem méně nápadné, od chladicích věží se navíc táhne mnohakilometrová parní vlečka, která v případě Dukovan je dobře viditelná i ze 40 km vzdáleného Brna.

2) Fotovoltaické elektrárny jsou zcela nezávislé na dodávkách paliva. Naproti tomu elektrárny na bioplyn, případně na biomasu, potřebují ke svému provozu dlouhodobé smluvně zajištěné dodávky paliva. Naproti tomu jsou fotovoltaické elektrárny na dodávkách paliva zcela nezávislé

3) Fotovoltaickou elektrárnu lze umístit v podstatě kdekoli, kde existuje možnost připojení k distribuční soustavě. Naproti tomu malé vodní elektrárny lze stavět jen na vodních tocích, vhodné lokality nemusí být vždy v dosahu sítě. Ještě větší problém je připojení větrných elektráren, pro něž jsou nejvhodnější lokality často mimo dosah distribuční soustavy.

4) Fotovoltaickou elektrárnu lze postavit v relativně krátkém čase. Pomineme-li administrativní náročnost přípravy projektu, která může klidně zabrat celý rok, pak samotná výstavba 1 MWp elektrárny je realizovatelná v průběhu dvou měsíců. Vzhledem k současnému převisu nabídky lze fotovoltaické panely některých výrobců pořídit v podstatě okamžitě. Investoři, kteří mají připraven projekt na úrovni stavebního povolení, mohou potom využít například výhodného kurzu koruny, protože instalace FV elektráren jsou obvykle kalkulovány v eurech. Naproti tomu výstavba bioplynové stanice trvá minimálně půl roku, přičemž řadu komponent je nutno objednat předem. Za těchto podmínek je obtížnější využít změn kurzu koruny.

Výše uvedené vlastnosti lze považovat za významné konkurenční výhody, které upřednostňují investice do fotovoltaických elektráren. V současnosti k těmto výhodám přibyl výrazný pokles cen panelů zejména v důsledku finanční krize a posilování koruny. Pokles cen se sice týká všech obnovitelných zdrojů energie, vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jej však ostatní obnovitelné zdroje nemohou plně využít.

Energetický regulační úřad nemůže meziročně snížit výkupní ceny pro nové instalace o více než 5 %. Proč byl maximální pokles snížen z původně navržených 10 % na uzákoněných 5 %, je otázka. Obdobné nastavení však platilo v té době například v Německu (5 až 6,5 %). U žádného obnovitelného zdroje nebyl a ani v současnosti není očekáván rychlejší pokles investičních nákladů. Výjimkou je právě fotovoltaika (a období krize), která proto byla poslední, kdo mohl mít na snížení z 10 % na 5 % zájem.

Tvrzení, že fotovoltaika je protěžována je zcela nepodložené. Pravdivější informace je, že ostatní obnovitelné zdroje jsou ve svém rozvoji účinně brzděny různými zájmovými skupinami. Jedním z možných důvodů je skutečnost, že fotovoltaika byla v České republice ještě před dvěma lety považována za zcela okrajový zdroj energie. Většina diskusí se do té doby vedla přednostně o větrných a částečně i o malých vodních elektrárnách, později se pozornost zaměřila na bioplynové stanice a biomasu. Fotovoltaikou se v současnosti okruh obnovitelných zdrojů se uzavírá.

Bronislav Bechník

Czech RE Agency, o. p. s. se zabývá propagací obnovitelných zdrojů energie a trvalé udržitelnosti

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů