Pátek, 9. prosince 2022

Evropská komise pošle první peníze pro OPŽP

2. listopadu 2009
Evropská komise pošle první peníze pro OPŽP

Evropská komise obdržela v těchto dnech první žádost o proplacení výdajů Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Žádost se týkala výdajů zúčtovaných v období od 1. ledna 2007 do 15. srpna 2009. Peníze by měly být na účet Národního fondu Ministerstva financí zaslány do konce letošního roku. "V rámci 1. mimořádné certifikace OPŽP jsme požádali Evropskou komisi o refundaci nákladů Operačního programu Životního prostředí ve výši 65 094 185 eur z Fondu soudružnosti a 9 487 554 eur z Fondu pro regionální rozvoj," říká Zuzana Třešková z odboru Evropských fondů Ministerstva životního prostředí.

Odeslání první žádosti o platbu z Evropské komise je startem v refundaci finančních prostředků vydaných v rámci Operačního programu Životního prostředí. Jde o vůbec první žádost o vyplacení peněz z Evropské unie v Operačním programu Životní prostředí, dosud byly náklady na program hrazeny ze státního rozpočtu České republiky. "Odeslání žádosti vnímám jako významný posun v celém systému poskytování dotací žadatelům v České republice. Hlavní význam je v tom, že se do České republiky refundují finanční prostředky z účtu Evropské komise, které se žadatelům o dotaci (v aktuálním certifikačním období) proplácely ze státního rozpočtu," dodává Zuzana Třešková.

Výkonem funkce Platebního a certifikačního orgánu (PCO) pro strukturální fondy a Fond soudržnosti je pověřen odbor Národního fondu Ministerstva financí. Právě ten potvrdil, že žádost o úhradu více než dvou miliard korun pro OPŽP byla odeslána. "V podstatě jde o završení certifikačního procesu. V tomto případě šlo o zpracování první certifikace výdajů Operačního programu Životního prostředí, tedy o první žádost o platbu od Evropské komise v rámci OPŽP. Zkušenost s certifikačním procesem máme dobrou, proces proběhl standardně, ve stanovených termínech, dle stanovených postupů, které vychází z pracovních manuálů," vysvětluje Zuzana Třešková.

Zdroj:Operační program Životní prostředí
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů