Neděle, 27. listopadu 2022

Krátce - různé

9. listopadu 2009
Krátce - různé

Evropské podniky si stěžují na přístup bank při poskytování půjček na eko-inovativní projekty. Odůvodňují to tím, že banky nemají dostatečné technické znalosti pro schválení projektů. Mnoho inovativních projektů zaměřených na snižování emisí ztroskotalo kvůli rozhodnutí bank, říkají především malé a střední podniky. Neil Turley, výkonný ředitel Net Green Developements, navrhuje zřízení sítě evropských odborníků na základě smlouvy s EU, s cílem pomoci malým a středním podnikům získat peníze na eko-inovační projekty bez držení majetku. První síť partnerů pro zvýšení energetické účinnosti se skládá z měst a regionů.

Ministři členských zemí EU stanovili cíle pro další dvě průmyslová odvětví, která jsou v Kjótském protokolu opomíjena - letecká a námořní doprava. Evropa bude pokračovat v úsilí snížit emise skleníkových plynů z letecké dopravy o 10% do roku 2020 a o 20% z námořní dopravy v porovnáním s hodnotou z roku 2005. Celkový výběr daní z pohonných hmot v sektorech lodní a letecké dopravy by se mohl ročně zvýšit ze 7 na 12 miliard eur, což představuje významný zdroj peněz na pomoc rozvojovým zemím pro přizpůsobení se změně klimatu. Aktivisté uvítali rozhodnutí, ale uvedli, že cíle jsou ještě příliš malé.

Innovative Technologies for Municipal Waste Management - ref: 09 GB 42O1 3F6Q.
Výzkumníci University of Leeds jsou koordinátory vyvoje inovativního řešení problému týkajícího se nakládání s odpady z jídla v hustě osídlených městech. Jsou hledáni partneři s odbornými znalostmi ve výrobě a distribuci kompaktních zařízení na zpracování odpadů z potravin.
Oblasti: Odpadové hospodářství Záměrem zkoumání je vyvinout novátorský přístup k nakládání a manipulaci s potravinovými odpady, který by byl alternativou jak skládkování, tak instalaci velkých spalovacích jednotek.
Kontakt Jméno: Ing. Monika Gieselová Telefon: +420541143055 E-mail: gieselova(at)jic.cz Jméno organizace: JIC, zájmové sdružení právnických osob Adresa organizace: Zastoupení: JIC, zájmové sdružení právnických osob U Vodárny 2 61600, Brno

Tendr na likvidaci ekologických škod dosahuje 10% státního rozpočtu
Poslanec ČSSD Břetislav Petr komentoval fakt, že kabinet premiéra Jana Fischera znovu posoudí tendr na likvidaci ekologických škod.
Břetislav Petr uvítal, že dojde k přezkoumání tendru již z toho důvodu, že objem zakázky představuje 10% státního rozpočtu. Původní návrh, který byl představen poslancům je nedostatečný, protože přesně nedefinoval předmět plnění.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů