Čtvrtek, 1. prosince 2022

Multifunkční komplex v revitalizovaném prostoru

V těsné blízkosti historického středu města, v prostoru mezi ulicemi Brněnská, Znojemská a U dlouhé stěny vyrostl v místě zchátralého průmyslového areálu multifunkční komplex s názvem City Park Jihlava..

Multifunkční komplex v revitalizovaném prostoru

Jako brownfield je obvykle označováno území, které bylo v minulosti využíváno pro průmyslovou, zemědělskou nebo jinou činnost a mohlo být (a obvykle i bylo) v důsledku této činnosti kontaminováno či jinak zdevastováno, čímž se výrazně omezilo jeho budoucí využití. A právě v takovém prostoru vznikla v Jihlavě jedna velmi zajímavá stavba.

V těsné blízkosti historického středu města, v prostoru mezi ulicemi Brněnská, Znojemská a U dlouhé stěny vyrostl v místě zchátralého průmyslového areálu multifunkční komplex s názvem City Park Jihlava, který nabízí kromě rozsáhlých nákupních možností i aktivity společenské a kulturní. To vše na 26 tisících čtverečních metrech pronajímatelné plochy se dvěma nadzemními a třemi podzemními podlažími. Za zmínku stojí i fakt že stavba byla dokončena v původně plánovaném termínu a do zahájení provozu byly všechny obchodní jednotky pronajaty.

NÁVAZNOST NA PŮVODNÍ PROSTŘEDÍ

Využití zóny brownfieldu pro stavbu nákupního centra znamenalo především odstranění starých ekologických zátěží a škod. V rámci celkové revitalizace území se v celé délce odkryl původně zatrubněný Koželužský potok, koryto potoka bylo vyloženo lomovým kamenem a tak vzniklo podél objektu údolí s rozsáhlými zelenými pásy. Nově zde byl vytvořen i mokřad s lagunou o šířce pěti metrů s řízenou výší hladiny, který je domovem pro vodní rostliny, obojživelníky a další živočichy. Údolím prochází (na úrovni 3. podzemního podlaží obchodního centra) kromě Koželužského potoka i Tovární ulice a nově vzniklá cyklostezka.

V této části stavby se v maximální míře využily přírodní materiály, především štípaný lomový kámen a dřevo. (Za ekologický přínos realizovaného projektu získal City Park Jihlava ocenění v 7. ročníku soutěže Stavíme ekologicky, vypisovaném MŽP, SPS a Sdružením Stavíme ekologicky.)

Hlavní vstup do nákupního centra směrem od nepříliš vzdáleného Masarykova náměstí je v těsné blízkosti křižovatky ulic Znojemská a Brněnská - bezkolizní přístup návštěvníků je na této křižovatce zajištěn světelnou signalizací. Další vedlejší vstup do objektu je u nově vybudované zastávky MHD v Brněnské ulici a v ulici U dlouhé stěny - ten je určen především pro návštěvníky přijíždějící MHD do zastávek ve Znojemské ulici, eventuálně přicházející z jižní části města.

Obousměrná příjezdová komunikace ústící do parkoviště ve druhém podzemním podlaží je napojena na novou křižovatku s vnitřním městským okruhem, konkrétně Brněnskou ulicí, z níž se také řeší zásobování menších obchodních jednotek. Hypermarket má čtyři zastřešené vykládací rampy související s manipulační plochou napojenou na ulici U dlouhé stěny.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Vnější forma budovy je jednoduchá a nadčasová, ale i výrazně atraktivní, s moderními architektonickými prvky a systematickým využitím soudobých materiálů a technologií. Střechu objektu oživují ocelové prosklené věže, které jsou reminiscencí na historickou siluetu města Jihlavy.

Dispoziční řešení objektu vychází z jasné a maximálně přehledné koncepce jediné dvoupodlažní obchodní pasáže s rozměrným střešním světlíkem. V obou komerčních podlažích je použita vnitřní podélně situovaná galerie s eskalátory, umístěnými v centru celého prostoru.

V prvním nadzemním podlaží jsou umístěny obchodní jednotky, kavárny, restaurace a široký sortiment služeb. Ve druhém podlaží se nachází restaurace a především pak multikino se čtyřmi sály a celkovou kapacitou 501 diváků. V prvním podzemním podlaží jsou kromě hypermarketu i prostory pro obchod a služby. K parkování zákazníků centra slouží garáže o kapacitě 850 vozidel, situované ve druhém a třetím podzemním podlaží.

KONSTRUKČNÍ POSTUPY A DETAILY

Nosnou konstrukci objektu obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 224 x 64 metrů tvoří čtyřpodlažní montovaný železobetonový skelet se základním modulovým rozměrem 10 metrů v podélném směru a proměnným modulem od 8,25 do 13,50 metru ve směru příčném. Konstrukční výšky objektu se pohybují od 3,20 do 5,60 metru.

Skelet tvoří průběžné sloupy s krátkými konzolami pro uložení zdvojených průvlaků, osazených na podpůrnou konstrukci přes pryžové podložky a na horním líci stykovaných ocelovými příložkami. Průvlaky jsou pojaty jako spojité nosníky s vloženými klouby, spřažené s nadbetonávkou. Stropní konstrukce byla navržena v podobě železobetonových předpínaných panelů o tloušťce 320, případně 400 milimetrů, jejichž povrch je pro docílení potřebné rovinnosti podlahové konstrukce vyrovnán nadbetonávkou s maximální tloušťkou 90 mm. U stropu 3. PP je nadbetonávka řešena jako přímo pojížděná konstrukce z betonu C25/30 XF2, vyztužená kari sítí. Pro omezení smršťování jsou v této nadbetonávce prořezány smršťovací spáry o šířce 3 až 5 milimetrů, které jsou vyplněny epoxidovou pryskyřicí.

Všechna komunikační jádra jsou z monolitického železobetonu, schodišťové konstrukce situované v těchto jádrech tvoří monolitické podesty a prefabrikované stupně.

Pod podlahou 3. PP je umístěna sprinklerová nádrž z monolitického železobetonu - jedná se o neizolovanou konstrukci s 3. kategorií odolnosti proti trhlinám.

Velmi netradičním způsobem je pojato řešení obalových konstrukcí objektu. Obvodový i střešní plášť má formu čárového kódu - jde o kombinaci pásů lakovaných a cortenových plechů, černých skleněných desek a zelených pásů vytrvalých rostlin. Severní a jižní část fasády je vyzdívaná, východní a západní část fasády má sendvičovou konstrukci. Velmi specifické řešení střešního pláště vytváří z této části budovy její skutečnou "pátou fasádu".

SOFISTIKOVANÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Otopný systém budovy je napojen na plynovou kotelnu o výkonu přes 3000 kW, zajišťovaném prostřednictvím čtyř kotlů s nízkoemisním provozem. Optimální parametry vnitřního mikroklimatu centra zaručuje soustava vzduchotechnických zařízení, využívající rekuperace tepla z odváděného vzduchu. Systém slouží nejenom k větrání všech prostorů obchodního centra upraveným vzduchem a odvětrání škodlivin z podzemních parkovišť, ale je zapojen i do protipožárního zabezpečení, kde v případě požáru slouží k samočinnému odvedení tepla a kouře z chráněných únikových cest.

Požární bezpečnost budovy je zajištěna mimo jiné i elektrickou požární signalizací a požárním rozhlasem, které jsou napojeny na pult centrální ochrany hasičského sboru v Jihlavě. Patří sem také suchovody pro okamžité napojení hasičské zásahové techniky, sprinklerový systém a automaticky spouštěné protipožární rolety.

Elektrickým protinámrazovým systémem jsou opatřeny zásobovací rampy hypermarketu, stejně jako rampy do podzemního parkoviště.

Všechny tyto technologie, včetně kamerového a parkovacího systému a zabezpečovací signalizace, navazují na velín se čtyřiadvacetihodinovou službou, kde jsou všechny funkce integrovány do softwarové grafické nadstavby.

Za architektonické řešení nákupního centra v těsném sousedství historického jádra se zřetelem k nápaditému pojetí pěti fasád a vytvoření biokoridoru získal objekt City Park Jihlava titul Stavba roku 2009 a nominaci na cenu Státního fondu životního prostředí.

AUTOR: František Kulhánek

Zdroj:STAVITEL
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů