Úterý, 29. listopadu 2022

Infoservis pro lokální sdružení a aktivní veřejnost

Číslo: XI (listopad 2009)

21. listopadu 2009
Infoservis pro lokální sdružení a aktivní veřejnost

Aktuality

Co by znamenalo vyhlášení Lesné památkovou zónou?!
Komentovaný přehled a vysvětlení mediálních ohlasů týkajících se případného vyhlašení Lesné za památkovou zónu.
Více informací:
www.ekobrana.cz
Novinky v případu Obzor Lesná
Sledujte novinky v případu přestavby Obzor Lesná - z úst aktivních občanů.
Více informací:
www.ekobrana.cz

Úspěchy neviditelné práce
Shrnutí Jiřího Koželouha, které konkrétní opatření pro ochranu životního prostředí NESEHNUTÍ prosadilo odbornými připomínkami k Územnímu plánu města Brna.
Více informací:
www.ekobrana.cz

Zpráva o.s. Čisté Šlapanice o veřejném projednávání
Reakce občanského sdružení Čisté Šlapanice na veřejné projednávání ve věci lakovny ve Šlapanicích.
Více informací:
ciste-slapanice.info

Aktuality v případu Borovice v Líšni
Informujte se o tom jak se situace v Líšni dále vyvyjí.
Více informací na:
ekobrana.ecn.cz


Aktuální a zajímavá posuzování EIA na Jižní Moravě

CTPark Šlapanice - hala SA5 -
výrobní a skladovací hala v průmyslové zóně v Šlapanicích
připomínky je možné podávat do 17. listopadu 2009,

podrobnější informace o průběhu případu naleznete zde:
http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=OV7094

Výrobní závod Vyškov -
průmyslová výroba pneumatických součástek pro automatizaci v průmyslu
připomínky je možné podávat do 17. listopadu 2009,

podrobnější informace o průběhu případu naleznete zde:
http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=JHM786


K dnešnímu dni je na informačním serveru EIA několik aktuálních posuzování v Jihomoravském kraji. Na web ekobrána.cz umisťujeme vybrané případy posuzování vlivů na životní prostředí v Jihomoravském kraji.
Více na: ekobrana.cz
Seznam všech případů: eia.cenia.cz


Aktuální posuzování IPPC na Jižní Moravě

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 1 integrovaného povolení pro zařízení "Farma Hrádek - zařízení pro intenzivní výkrm drůbeže" k.ú. Hrádek

Ke změně rozhodnutí je možné se vyjádřit v období od 24.9. do 24.11. 2009.
Více informací na:
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=120696&TypeID=7


Zapojte se

Připomínkování zadání územní studie Lesné
Lesná bude mít k dispozici k připomínkování zadání územní studie Lesné a 17. 12. 2009 v 18 hodin pak proběhne veřejné projednání tohoto zadání, které se bude konat v klubovně MČ Brno-sever na Okružní ulici.
Více informací na:
www.ekobrana.cz

Podpora Lesné na zasedání místního zastupitelstva
Pozvánka na 12.11. 2009, 14.00 na Okružní zasedání zastupitelstva MČ Brno-sever, které proběhne v klubovně MČ. Na programu je mimojiné změna územního plánu na místě Obzoru a investiční záměr přestavby Obzoru.
Více informací na:
www.ekobrana.cz

Otevřený dopis politickým představitelům města Brna
Chcete vyjádřit svůj názor s vývojem situace v kauze Líšeňských borovic, pošlete otevřený dopis představitelům města Brna.
Více informací na:
ekobrana.ecn.cz

Velká výzva Hnutí DUHA
Podpořte moderní zelenou ekonomiku. Rozhýbejte své poslance a poslankyně!
Více informací na:
www.ekobrana.cz


Tiskové zprávy

14.10.09 Ombudsman kritizuje nedostatky stavebního zákona
Úřad ombudsmana se ztotožnil s názorem NESEHNUTÍ, že současný stavební zákon trpí nedostatky, díky kterým zatím neexistuje možnost účinných opravných prostředků proti jednání tzv. autorizovaného inspektora.
Více informací na:
www.ekobrana.cz

12.10.09 Web mapuje dopady nákupních center
Ekologická organizace NESEHNUTÍ zprovoznila webové stránky, které mapují vliv velkých nákupních center na životní prostředí a rozvoj měst i jejich vztah k názorům veřejnosti. Součástí specializovaných webových stránek HYPER.CZ je i stále se rozrůstající databáze informací a monitoringu fungování super a hypermarketů v ČR i zahraničí.
Více informací na:
www.ekobrana.cz

17.9.09 Ivanovice: další market na obzoru?
Dnes večer se na zasedání zastupitelstva Městské části Brno-Ivanovice odehraje souboj o důležitou úpravu Územního plánu města Brna. Budou-li v Ivanovicích další nákupní centra.
Více informací:
www.ekobrana.cz

30.07.09 Inspekce: Za nelegální kácení nesou odpovědnost úřady i investor
Nelegální vykácení borovicového háje v Brně-Líšni zavinil protizákonný postup úřadů i investora. To je výsledek šetření České inspekce životního prostředí, která se případem zabývala na základě podnětu ekologického sdružení NESEHNUTÍ.
Více informací na:
www.ekobrana.cz

29.07.09 "Nemáme na to", přiznal stavební úřad
Podnětem NESEHNUTÍ, aby byl přezkoumán certifikát povolující stavbu ubytoven v Brně-Líšni, kterým padly za oběť čtyři stovky vzrostlých borovic, se líšeňský stavební úřad nebude zabývat.
Více informací na:
www.ekobrana.cz

27.07.09 Pokácenými stromy se bude zabývat soud, ministerstvo i inspekce
Další vývoj situace v Líšni, kauzou líšeňských borovic se bude zabývat soud, ministerstvo i inspekce životního prostředí.
Více informací na:
www.ekobrana.cz


Informace a dokumenty

Více na: www.ekobrana.cz

24.6. 2009 Námitky NESEHNUTÍ k územnímu rozhodnutí
Námitky NESEHNUTÍ k sloučenému územnímu řízení a řízení o udělení výjmy.

24.06.09 Zajímává studie o ekologickém chování domácností
Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR vydali přehlednou tiskovou zprávu, shrnující letošní průzkum ekologického chování domácností v České republice.

24.06.09 Leták o klimatu a klimatické konferenci v Kodani
Centrum pro dopravu a energetiku a CEE Bankwatch Network vydali nový leták pro veřejnost, pojednávající o změnách klimatu a nadcházející klimatické konferenci v Kodani, prosinec 2009.

24.06.09 Nový leták o chemických látkách
Děti Země vydali nový leták o chemických látkách.

15.04.09 Žebříčky největších znečišťovatelů v ČR podle IRZ pro látky s endokrinními účinky
Arnika zveřejnila žebříčky největších znečišťovatelů v ČR podle IRZ pro látky s endokrinními účinky.

15.04.09 Kde se berou v životním prostředí ČR látky poškozující hormonální systém člověka
Arnika zveřejnila výsledky půl roku trvajícího výzkumu o tom kde se berou v životním prostředí ČR látky poškozující hormonální systém člověka.

19.03.09 Publikace Dálnice D3 z pohledu práva, historie, krajiny, životního prostředí a dopravní a ekonomické výhodnosti
Elektronická verze publikace Dálnice D3 z pohledu práva, historie, krajiny, životního prostředí a dopravní a ekonomické výhodnosti, kterou vydalo Sdružení obcí KLID.

8.02.09 Výzkumná zpráva: environmentální dopady expanze velkoplošného maloobchodu
Výsledky výzkumu environmentálních dopadů plánované prostorové expanze velkoplošného maloobchodu v České republice za rok 2008.

6.02.09 Aktualizovaný seznam výrobků s Ekoznačkami
Nově aktualizovaná verze seznamu všech českých výrobků s ekoznačením: "ekologicky šetrný výrobek/služba", nebo "EU květinka"

14.01.09 Praktický manuál
Nová publikace NESEHNUTÍ - Praktický manuál: Jak na nákupní centra?

18.09.08 Zemezena.cz
Internetová stránka o témau ženy a životní prostředí. Vyhledejte www.zemezena.cz a dozvíte se více!

Vydává: NESEHNUTÍ Brno (www.nesehnuti.cz) - program Ekologická poradna (http://ekobrana.cz) Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů