Sobota, 26. listopadu 2022

MĚSTSKÁ DOPRAVA V EU

25. listopadu 2009
MĚSTSKÁ DOPRAVA V EU

Opatření EK k zajištění ekologičtější, lépe organizované a příjemnější dopravy - Evropská komise přijala koncem září rozsáhlý akční plán pro městskou mobilitu. Akční plán navrhuje dvacet konkrétních opatření na pomoc místním, regionálním a státním orgánům v jejich úsilí o naplnění cílů udržitelné městské mobility.

Místopředseda Evropské komise Antonio Tajani, odpovědný za dopravu, uvedl: "Nikdy dříve nenavrhla Komise soubor konkrétních opatření k zajištění snazší, ekologičtější a lépe organizované dopravy ve městech. Navrhovaná opatření poskytnou městům podporu a pomoc při řešení úkolů, které před nimi stojí. Dostane se jim lepších informací a lepšího vybavení."

Akční plán navazuje na zelenou knihu o městské mobilitě, která byla schválena 25. září 2007. V diskusi, která po přijetí zelené knihy následovala, se potvrdilo, jak přínosná jsou opatření v oblasti městské mobility na úrovni EU i při respektování vnitrostátních, regionálních a místních pravomocí.

Přetížená doprava ve městech, silniční nehody, znečištěné ovzduší a spotřeba energie mají negativní dopad na evropské hospodářství a dobré životní podmínky všech evropských občanů. V městských oblastech žije více než 70 % obyvatel EU a ve městech se vytváří zhruba 85 % HDP Evropské unie. Městská doprava je zdrojem zhruba 40 % emisí CO2 a 70 % emisí jiných látek znečišťujících ovzduší, které pocházejí ze silniční dopravy. Kromě toho se každá třetí smrtelná nehoda v silniční dopravě stane v městské oblasti.

Řešení těchto problémů se dotkne zájmů všech občanů. Devět z deseti občanů EU je přesvědčeno, že dopravní situace v jejich oblasti by se měla zlepšit. Základní podmínkou úspěchu celkové strategie EU je rovněž boj se změnou klimatu a podpora hospodářského růstu a udržitelného rozvoje.

Opatření - Akční plán obsahuje celou řadu návrhů. Například v zájmu posílení práv cestujících ve veřejné městské dopravě bude Komise spolupracovat s odvětvím na vytvoření souboru dobrovolných závazků. Bude pokračovat v podpoře výzkumných a demonstračních projektů, např. v oblasti vozidel s nízkými nebo nulovými emisemi. Městská mobilita bude navíc prakticky propojena se stávajícími politikami EU, které se týkají zdraví, soudržnosti a zdravotního postižení.

K dalším opatřením patří iniciativa usilující o zlepšení dopravních informací a pokračující podpora Komise kampaním zvyšujícím informovanost veřejnosti, jako je např. evropský týden mobility. Ve snaze urychlit přijímání plánů udržitelné městské mobility místními orgány Komise vypracuje informační materiál a zahájí vzdělávací a propagační činnosti. Vypracuje také písemné pokyny o důležitých aspektech těchto plánů, jako jsou rozvoz nákladu ve městech a inteligentní dopravní systémy pro městskou mobilitu. Komise zlepší dostupnost harmonizovaných statistik, usnadní výměnu informací, a to i se sousedními evropskými zeměmi, a vytvoří databázi informací o osvědčených postupech pro městskou mobilitu. Komise bude mimo jiné rovněž usilovat o co nejlepší využívání stávajících finančních zdrojů a bude se zabývat budoucími potřebami financování. Opatření budou uváděna v platnost v příštích čtyřech letech. Komise přezkoumá dosažený pokrok v roce 2012 a posoudí nezbytnost dalších opatření.

Zdroj:Logistika
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů