Neděle, 27. listopadu 2022

HP rozširuje svoje ekologické aktivity v oblasti ochrany svetových lesov

28. listopadu 2009
HP rozširuje svoje ekologické aktivity v oblasti ochrany svetových lesov

Spoločnosť HP oznámila, že sa pripojila k sieti Global Forest & Trade Network v Severnej Amerike (GFTN-NA), ktorá vznikla na podnet Svetového fondu na ochranu prírody (WWF). Táto sieť spája viac ako 300 firiem na celom svete, ktoré majú spoločne záväzok na ochranu svetových lesov. Svojim členstvom v GFTN sa spoločnosť HP zaviazala postupne zvyšovať množstvo ekologicky získaných vlákien, ktoré používa v papierových produktoch a predáva na celom svete.

Cieľ do roku 2011. HP si stanovilo za cieľ, aby do roku 2011 pochádzalo 40 % predaného papiera zo zdrojov certifikovaných neziskovou organizáciou Forest Stewardship Council alebo zo zdrojov recyklovaných zákazníkmi. Pre dosiahnutie týchto cieľov sa spoločnosť HP spojí so svojimi dodávateľmi a bude o svojom záväzku informovať zákazníkov. WWF s dosahovaním týchto cieľov pomôže technicky.

"Po viac než 50 rokoch stojí HP v čele firiem z hľadiska udržania životného prostredia, pretože dodáva riešenia, ktoré zákazníkom pomáhajú znižovať dopady na životné prostredie," povedal Glen Hopkins, viceprezident HP Global Media Business. "Tešíme sa na úzku spoluprácu s WWF, aby sme prispeli k demonštrovaniu dôležitosti zodpovedných a udržateľných postupov v lesnom hospodárstve."

Dlhodobá stratégia HP. Zvýšené emisie oxidu uhličitého v dôsledku rýchleho odlesňovania a ničenia lesov sú hlavnou príčinou súčasných klimatických zmien. To, že sa spoločnosť HP pripojila k sieti GTFN, je súčasťou jej dlhodobej stratégie zmierňovať klimatické zmeny vďaka zmenšovaniu uhlíkovej stopy naprieč obchodnými operáciami, produktmi a dodávateľským reťazcom.

"Každý rok sa zničí viac ako 12 miliónov hektárov prirodzených lesov, aby sa uspokojil rastúci dopyt po dreve a hospodárskych produktoch," povedala Suzanne Apple, viceprezidentka pre obchod a priemysel vo Svetovom fonde na ochranu prírody. "Vďaka účasti v našom ekologickom programe pomôže spoločnosť HP chrániť svetové lesy zaistením dodávok a obchodovaním s ekologicky získanými lesnými produktmi."

Predá sa takmer 300 tisíc ton papiera. HP každoročne predá na svetovom trhu s hlavnou koncentráciou v Severnej Amerike a Európe cez 280 000 ton papiera, vrátane typu HP Everyday Papers, malých i veľkých formátov, fotopapiera a ďalších značkových produktov. Papier HP sa predáva v obchodoch s kancelárskymi potrebami a obchodných domoch v celej Severnej Amerike, vrátane predajní Wal-Mart, Office Depot, Staples, Target a FedEx Office (v minulosti FedEx Kinko´s).

HP a životné prostredie. Spoločnosť HP stojí po desaťročia na čele firiem z hľadiska ochrany životného prostredia, menovite vďaka svojmu programu HP Eco Solutions, ktorý zahŕňa špeciálny dizajn, opakované použitie a recykláciu produktov i energetickú účinnosť a efektivitu zdrojov. HP ovplyvňuje aj správanie ďalších firiem v odbore vďaka tomu, že nastavuje vysoké štandardy týkajúce sa životného prostredia vo svojich operáciách a dodávateľskom reťazci, poskytuje praktické riešenia, vďaka ktorým môžu zákazníci jednoduchšie znižovať svoje dopady na klímu, a robí výskum v oblasti udržateľných riešení podporujúcich hospodárstvo s nízkou produkciou uhlíka. Viac informácií je možné nájsť na webe www.hp.com

Forest Stewardship Council (FSC) je medzinárodná nezisková organizácia založená za účelom propagácie zodpovedného hospodárenia so svetovými lesmi. FSC predstavuje systém certifikácie, ktorý poskytuje medzinárodne uznávané normy, záruku obchodnej značky a akreditačné služby spoločnostiam, organizáciám a komunitám, ktoré sa zaujímajú o zodpovedné lesné hospodárstvo.

Svetový fond na ochranu prírody World Wildlife Fund (WWF) je najväčšou svetovou organizáciou na ochranu prírody, ktorá už takmer pol storočia pôsobí vo viac než sto krajinách. Vďaka podpore takmer päť miliónov členov po celom svete sa WWF zameriava na poskytovanie vedecky založených riešení pre ochranu rozmanitosti a hojnosti života na Zemi, zastavenie ničenia životného prostredia a boj s klimatickými zmenami. Viac na webe www.worldwildlife.org.

Global Forest & Trade Network (GFTN) je iniciatívou WWF, ktorej úlohou je zastaviť nelegálnu ťažbu dreva, podporovať zlepšenie lesného hospodárstva a súčasne nasmerovať svetový trh k záchrane cenných a ohrozených svetových lesov. Od svojho založenia v roku 1991 je GFTN najdlhšie fungujúci a najväčší lesnícky program na svete, ktorý pomáha stovkám spoločností s vyhodnotením zásobovania a realizáciou vhodných akčných plánov na zaistenie udržateľných dodávok. Vďaka tomu, že pomáha vytvoriť obchodné väzby medzi spoločnosťami, ktoré sa zaviazali k zodpovednému lesnému hospodárstvu, vytvára GFTN trhové podmienky, ktoré prispievajú k ochrane lesov a prinášajú ekonomické i sociálne výhody firmám či ľuďom, ktorí od nich závisia. S kombinovaným ročným obratom vo výške 64 miliárd USD predstavuje obchod účastníkov programu GFTN 16 % všetkých produktov lesného hospodárstva, ktoré sú každý rok na celom svete nakúpené či predané. Viac o tom, ako GFTN podporuje zodpovedné lesné hospodárstvo a obchod, môžete nájsť na webe www.worldwildlife.org

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů