Čtvrtek, 28. září 2023

Dva roky Operačního programu Životní prostředí, třetina alokace rozebrána

Po více než dvouletém fungování Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) bylo k 18. listopadu 2009 schváleno v rámci tohoto operačního programu celkem 2 479 projektů.

Dva roky Operačního programu Životní prostředí, třetina alokace rozebrána

Od začátku programového období 2007-2013 bylo dle MMR v České republice dokončeno 2634 projektů financovaných z fondů EU v celkové hodnotně 18,3 miliardy korun. Jen za poslední měsíc počet dokončených projektů vzrostl více než dvojnásobně. Nejvíce dokončených projektů eviduje Operační program Životní prostředí.

Celkové náklady na projekty OPŽP dosáhly 63 083 060 908 korun. Celkové způsobilé výdaje pak u těchto projektů činily 50 545 322 484 korun. Podpora z evropských fondů, konkrétně Fondu soudružnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj dosáhla 40 786 756 478 korun, celková schválená výše podpory ze zdrojů EU a prostředků SFŽP ČR tak již dosáhla
43 629 043 236 korun.

"Oba programy, jak Operační program životní prostředí tak Zelená úsporám jsou mimořádnými stimuly české ekonomiky. Jsou to investice do zelené ekonomiky, zaměstnanosti, úspor energií a lepšího životního prostředí, které musíme vyžít. Bude na mém nástupci zajistit kontinuální pozitivní vývoj v čerpání dotací," říká ministr životního prostředí Ladislav Miko.

"O čerpání dotací z Operačního programu Životní prostředí zaznamenáváme trvale rostoucí zájem. Do budoucna chceme ještě více zjednodušit a zpřehlednit administraci při žádání o dotace z OPŽP," dodává ředitel SFŽP Petr Štěpánek.

OPŽP je jediným operačním programem, který od počátku nabízí průběžné financování na dodavatelům neuhrazené faktury, čímž jednoznačně přispívá k protikrizovým opatřením. V rámci OPŽP je nastaven systém tzv. modifikovaného ex-ante financování, což umožňuje financovat průběžně. Příjemce může předkládat faktury neuhrazené dodavatelům, a to každý měsíc, a fond mu garantuje zaslání finančních prostředků v lhůtě do 30 dnů. Nejedná se tedy o financování ukončených etap. V objemu proplacených prostředků se tato skutečnost samozřejmě projevuje, nicméně výši proplacených prostředků ovlivňuje investorská a projektová připravenost zejména v prioritní ose 1, kde je max. schválených prostředků.

Nejvíce schválených projektů bylo v oblasti podpory 3.2 - realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, přesto u této oblasti podpory zbývá alokace k vyčerpání podpory stále ještě 55 procent.

Absolutně nejvyšší částka podpory plynula do zlepšení kvality pitné vody (oblast podpory 1.1 + 1.2), kde bylo schváleno 301 projektů, jejichž celkové náklady činily 37 983 647 992 miliard korun. Všechny dosud schválené projekty přispějí k naplnění směrnice Evropské komise 91/271/ES o čištění městských odpadních vod.

Třetí nejvýznamnější oblastí podpory, co se týká výše celkových nákladů na projekty, byla oblast zkvalitnění nakládání s odpady (oblast podpory 4,1), kde bylo schváleno 392 projektů, přičemž celkové náklady na ně dosáhly 6 241 390 057 korun.

Po dvou letech fungování Operačního programu Životního prostředí tak zbývá k rozdělení 67 procent z alokovaných peněz programu, což je 85 168 704 441 korun. Celkové alokace prostředků v Operačním programu Životního prostředí činí 125 955 460 919 korun.

Kontakty:
Lenka Brandtová, tisková mluvčí SFŽP ČR
e: lenka.brandtova@sfzp.cz, m: 606 709 954, t: 267 994 500, f: 272 936 585
www.opzp.cz, www.sfzp.cz, www.mzp.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů