Sobota, 26. listopadu 2022

První spokojení absolventi Základního vzdělávacího kurzu pro energetické poradce

2. prosinece 2009
První spokojení absolventi Základního vzdělávacího kurzu pro energetické poradce

Průběh kurzu

Když Energy Centre České Budějovice před několika měsíci oznámilo, že bude pořádat
Základní vzdělávací kurz pro energetické poradce, byl o tento kurz obrovský zájem a počet
přihlášených zájemců z celé republiky několikanásobně překročil kapacitu kurzu. Jedná se
totiž o vůbec první kurz svého druhu v České republice. Samotný kurz se konal ve dnech 20.
- 22. října a 3. - 5. listopadu 2009 v Českých Budějovicích, zúčastnilo se jej více než 50
posluchačů, kterým přednášelo 32 odborníků z České republiky a Horního Rakouska na
témata úspor energií, energetiky staveb, nízkoenergetických a pasivních domů, vytápění,
větrání, ale i obnovitelných zdrojů energie a dotací. Zazněly také netradiční prezentace jako
např. na téma feng-shui, komunikace se zákazníkem v energetickém poradenství aj. Jeden
den byl též věnován exkurzi do Horního Rakouska, kde účastníci navštívili sídliště
s nízkoenergetickými a pasivními bytovými domy Solar City, sídlo Energie AG v Linci (tzv.
Power Tower, budova s fotovoltaickou fasádou a zařízením na využívání geotermální
energie) a obec Windhaag, kde se místní občané snaží dosáhnout co největší energetické
nezávislosti, k čemuž hojně využívají obnovitelné zdroje energie a mnohá úsporná opatření.

První, ale ne poslední

Po skončení přednáškové části kurzu měli účastníci tři týdny příprav na závěrečné zkoušky,
které sestávaly z písemného testu a ústního přezkoušení odbornou komisí a konaly se 24.
listopadu v Českých Budějovicích. Celkem 36 posluchačů kurzu úspěšně složilo zkoušky a
během slavnostního večera jim byly předány certifikáty o absolvování kurzu. "Během
několikadenního kurzu nemůžeme z posluchače udělat hotového energetického poradce,
k tomu je zapotřebí předchozího i dalšího vzdělávání a douhodobé praxe, nicméně kurz
pomůže absolventům lépe najít uplatnění v tomto oboru a rozšířit si své znalosti. Kurz jsme
uspořádali podle hornorakouského vzoru. V Horním Rakousku podobným kurzem prošlo za
posledních 10 let asi 850 absolventů," uvedla Mgr. Ivana Klobušníková, ředitelka ECČB. Na
závěr lze říci, že Základní vzdělávací kurz pro energetické poradce se povedl, o čemž svědčí
spokojenost jeho absolventů i jejich zájem o další, "nadstavbový" kurz, ve kterém by byla
prohloubena jednotlivá témata z kurzu základního.
Základní vzdělávací kurz pro energetické poradce se mohl konat díky finančnímu přispění
Evropské unie a také ve spolupráci s partnery projektu, kterými jsou O.Ö.
Energiesparverband, E.ON a Energie AG O.Ö. V rámci tohoto projektu se základní
vzdělávací kurz pro energetické poradce uskuteční ještě dvakrát, na jaře 2010 a v roce 2011.

V Českých Budějovicích dne 27. listopadu 2009

Kontakt pro dotazy:
Mgr. Ivana Klobušníková
Energy Centre České Budějovice
tel.: 387 312 580 www.eccb.cz
mobil: 777 03 03 13 ivana@eccb.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů