Čtvrtek, 1. prosince 2022

Spalovna v Pardubicích: Arnika upozornila na možnou souvislost s miliardovou zakázkou

Spalovna v Pardubicích:  Arnika upozornila na možnou souvislost s miliardovou zakázkou

PARDUBICE - Historicky největší veřejné projednání vlivů určitého projektu na životní prostředí se včera odehrálo v Pardubicích. Záměr firmy AVE CZ znovuzprovoznit spalovnu nebezpečných odpadů v areálu pardubické Synthesie přilákal na hokejový stadion pět tisíc lidí. Zástupce Arniky zde požádal Ministerstvo životního prostředí ČR, aby na závěr procesu EIA vydalo k projektu nesouhlasné stanovisko. Upozornil také na možnou souvislost záměru firmy s její účastí v tendru na tzv. ekozakázku na vyčištění všech starých ekologických zátěží v České republice. "Zde už firmě AVE CZ nemusí jít o desetimiliony korun, které dosud do projektu spalovny investovala, ale o více jak sto miliard pro konsorcium, ve kterém se o zakázku uchází," řekl na veřejném projednání vedoucí kampaně Arniky Budoucnost bez jedů RNDr. Jindřich Petrlík.
Pokud by AVE CZ v pardubické spalovně likvidovala odpady ze všech ekologických zátěží v České republice, bylo by to v přímém rozporu s konstatováním v dokumentaci EIA o velikosti svozové oblasti spalovny do 50 km od ní. "Představitelé firmy jako příklad odpadů, které je podle nich nutné spalovat, uvedli právě zeminy ze starých zátěží kontaminované chlorovanými uhlovodíky anebo polychlorovanými bifenyly a podobnými látkami. Ovšem tyto odpady lze likvidovat i nespalovacími technologiemi, které jsou k životnímu prostředí šetrnější než spalování. Arnika na to poukázala už na semináři pořádaném v Pardubicích v červnu 2008. Pokud firma takové technologie nezná, nemůže se považovat za špičku ve svém oboru," komentoval Petrlík jedno z prohlášení firmy AVE CZ na veřejném projednání.
Arnika také upozornila na to, že v dokumentaci i posudku je podceněna bilance vzniku dioxinů v důsledku provozu spalovny nebezpečných odpadů, především pak jejich obsah v popílcích z čištění spalin. "Jde ovšem nejen o dioxiny, ale o perzistentní organické látky celkově," doplnil Petrlík.
Diskuse se v průběhu projednání několikrát stočila i na nedostatečné zajištění skladu nebezpečných odpadů. AVE CZ opakovaně tvrdí, že tzv. mezideponie v areálu Synthesie, kterou provozuje jako sklad nebezpečných odpadů, je oddělené zařízení a není předmětem procesu EIA. "Ovšem postavit spalovnu odpadů bez dobře zabezpečeného skladu nebezpečných odpadů je naprostý nesmysl a ministerstvo by to nemělo připustit," shrnula jednu ze zásadních připomínek Arniky její tisková mluvčí Mgr. Zora Kasiková.
On-line záznam včerejšího veřejného projednání je k dispozici na stránkách Arniky:
www.arnika.org
Stránky věnované Pardubicím jako tzv. horkému místu:
www.bezjedu.arnika.org

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů