Neděle, 27. listopadu 2022

Podpořte své životní prostředí a z vašeho daru budou rázem dva

12. prosinece 2009
Podpořte své životní prostředí a z vašeho daru budou rázem dva

Přemýšlíte, jak optimalizovat svůj daňový základ v roce 2009? Do konce prosince tak můžete vy nebo vaše firma učinit podpořením Nadace Partnerství - nejvýznamnější české ekologické nadace. Získané prostředky umožní Nadaci Partnerství zvýšit základní nadační jmění, z jehož výnosů pak každoročně podporuje konkrétní lokální, regionální i celostátní projekty pro ochranu přírody a životního prostředí. Každý dar bude navíc zdvojnásoben americkou nadací Charlese Stewarta Motta.

Nadace Partnerství je první nadací, která v České republice zahájila veřejnou kampaň pro navýšení svého nadačního jmění. Jeho výnosy umožňují Nadaci Partnerství podporovat účast občanů a jejich sdružení na věcech veřejných, a to hlavně v oblastech, kterým nevěnuje dostatek pozornosti stát, samospráva ani jiné nestátní zdroje. Hodnota jmění Nadace Partnerství v současnosti dosahuje 99 503 370 korun. Během kampaně, která byla zahájena v lednu roku 2004, bylo takto do nadačního jmění získáno celkem 18 745 790 korun.

"Velikost darů je různá, většina z nich se pohybuje v rozmezí od jednoho do pěti tisíc korun. Často se k nám dostanou i dary v řádu stokorun, velké firmy věnují i několik milionů. Pro všechny však platí, že darují chytře: pomocí daňového kalkulátoru si mohou vypočítat optimální výši svého daru a následně si jej odečíst od základu daně. Každý dar, který se podaří získat do nadačního jmění do konce června roku 2010, bude navíc zdvojnásoben americkou nadací Charlese Stewarda Motta - jednou z institucí, které stály u zrodu Nadace Partnerství," uvádí Michal Veselý z Nadace Partnerství.

Číslo účtu Nadace Partnerství je 994404-0449065015/0800. Při převodu peněz uvádějte jako účel daru "nadační jmění" a jméno s adresou, aby mohli dárce obdržet potvrzení o daru pro účely odpisu částky ze zdaňovacího základu.

"Filozofie Nadace Partnerství je taková, že naše prostředí bude v lepším stavu, když se o něj budou více starat odpovědní občané, vlastníci, obce a podnikatelé. Proto jedním z našich cílů zapojování veřejnosti do péče o životní prostředí," doplňuje Michal Veselý z Nadace Partnerství.

Více informací o nadačním jmění je k dispozici na webových stránkách Nadace Partnerství:
www.nadacepartnerstvi.cz Daňový kalkulátor naleznou zájemci na www.nadacepartnerstvi.cz

Kontakt: Michal Veselý, ředitel rozvoje Nadace Partnerství, michal.vesely@nap.cz, 515 903 136
Příklady podpořených projektů financovaných z výnosů nadačního jmění v posledních pěti letech:

Za čisté Podještědí bez uranových dolů
Realizátor: Naše Podještědí, o.s., Výše uděleného grantu: 50 000 Kč
Kontaktní osoba: Josef Jadrný, Email: jadrny@email.cz
Krajinu Podještědí, zásobárnu pitné vody pro 1/3 republiky, ohrožuje plán těžit zde uran. Informovanost lidí o možnostech nesouhlasu a spolurozhodování v této věci je malá. Cílem projektu bylo formou přednášek, besed a letáků informovat obyvatele Podještědí a Liberecka a zapojit je do rozhodování o osudu krajiny.

Kampaň k velkochovům k podpoře zájmu o biopotraviny a ekologické zemědělství
Realizátor: Hnutí DUHA - Přátelé Země ČR, Výše uděleného grantu: 152 000 Kč
Kontaktní osoba: Lenka Kaspříková, Email: projekty@hnutiduha.cz
S cílem posílit podporu ekologickému zemědělství byla vedena kampaň zaměřená na dosud opomíjený, ale ve společnosti silně rezonující motiv: nakládání s hospodářskými zvířaty v intenzivních velkochovech. Kombinovala rovinu spotřebitelskou (komunikace biopotravin coby řešení - alternativy k velkochovům) s politickou (prosazování změn potřebných k rozvoji chovů v ekologickém zemědělství).

Auto*Mat - zažij město jinak
Realizátor: Oživení, o.s., Výše uděleného grantu: 60 000 Kč
Kontaktní osoba: Petr Štěpánek, Email: oziveni@ecn.cz
Propagace dopravy šetrné k životnímu prostředí. Organizace osvětových akcí v rámci Evropského dne bez aut a kampaně Evropský týden mobility.

Svitava pro Letovice
Realizátor: Unie pro řeku Moravu, Výše uděleného grantu: 25 000 Kč
Kontaktní osoba: Michal Krejčí, Email: info@uprm.cz
Pomoc při prosazení moderní protipovodňové ochrany města Letovic. Jednalo se zejména o vytvoření vlastního alternativního návrhu založeného na terénních pochůzkách, modifikacích současného projektu a zahrnutí návrhů z podobných již realizovaných zkušeností. Nejdůležitější součástí bylo projednání návrhu UPRM.

Právní program Ekologického právního servisu (EPS) - účinnější právní ochrana životního prostředí
Realizátor: Ekologický právní servis, Výše uděleného grantu: 160 000 Kč
Kontaktní osoba: Markéta Višinková, Email: brno@eps.cz
Zlepšit využívání know-how EPS, a tím přispět k důslednějšímu prosazování právní ochrany životního prostředí. Specializovaný "právní program" prezentoval témata a názory EPS mezi odbornou veřejností, a tím podpořil jejich širší přijímání.

Veřejný registr nákupních center v ČR a jejich dopadů na životní prostředí
Realizátor: Nesehnutí Brno, Výše uděleného grantu: 80 000 Kč
Kontaktní osoba: Milan Štefanec, Email: brno@nesehnuti.cz
Vytvoření veřejného internetového registru nákupních center v ČR a jejich dopadů na životní prostředí, který budou ve svých kampaních využívat lokální občanské iniciativy k zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů týkajících se nákupních center. www.hyper.cz, www.registr.hyper.cz

Řeky pro města, Morava pro Olomouc, Opava pro Krnov
Realizátor: Unie pro řeku Moravu, Výše uděleného grantu: 140 000 Kč
Kontaktní osoba: Michal Krejčí, Email: info@uprm.cz
Prosazování ekologicky orientované protipovodňové ochrany měst, spojené se zpřírodněním řek ve městech a zpřístupněním poříčních zón pro obyvatele.

Eko-spotřebitelský test mycích prostředků
Realizátor: Brontosauří ekocentrum Zelený klub, Výše uděleného grantu: 70 000 Kč
Kontaktní osoba: Pavel Činčera, Email: pavel.cincera@ecn.cz
Test mycí účinnosti a biologické rozložitelnosti prostředků na mytí nádobí a prezentování jeho výsledků.

Svět v nákupním košíku
Realizátor: Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání, Výše uděleného grantu: 79 000 Kč
Kontaktní osoba: Eva Malířová, Email: fairtrade@seznam.cz
Sada workshopů pro školy, které inovativní formou upozorňují na souvislosti mezi spotřebním chováním a vybranými problémy rozvojových zemí a také na šetrnější alternativy (Fair Trade, biovýrobky, FSC).

Občanské solární střechy
Realizátor: Liga ekologických alternativ, Výše uděleného grantu: 110 000 Kč
Kontaktní osoba: Karel Merhaut, Email: lea@ecn.cz
Popularizace nové formy financování solárních systémů počítající se zapojením občanů.

Regionální rozvoj jižního Valašska 2006
Realizátor: ZO ČSOP Kosenka, Výše uděleného grantu: 150 000 Kč
Kontaktní osoba: Miroslav Janík, Email: ekoporadna@kosenka.cz
Zajištění tradiční akce Od přírody k regionálnímu rozvoji. Benefiční běh a pochod k rozšíření nestátní přírodní rezervace, uspořádání jarmarku s prezentací projektů neziskových organizací a lidových řemesel.

Plánování bezpečných cest do školy
Realizátor: Pražské matky, Výše uděleného grantu: 210 000 Kč
Kontaktní osoba: Jarmila Johnová, Email: prazskematky@ecn.cz
Pilotní projekt zmapování cesty do školy a navržení dopravní řešení tak, aby vyhovovalo nejen teoretickým, ale především skutečným potřebám dětí. Výsledkem bude dopravní studie vypracovaná pro realizaci dopravních opatření magistrátem

Aktivní účast hospodařících zemědělců při ochraně motáka lužního na Znojemsku
Realizátor: Tyto, Výše uděleného grantu: 50 000 Kč
Kontaktní osoba: Karel Poprach, Email: tytoos@tiscali.cz
Seznamování zemědělců s příčinami ohrožení a metodami ochrany Motáka Lužního.

Pro podrobné informace o podpořených projektech kontaktujte prosím:
Radim Cenek, radim.cenek@nap.cz, 515 903 115

Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující projekty udržitelného rozvoje ve všech regionech České republiky. Během 18 let své existence podpořila formou nadačních příspěvků ve výši přes 213 miliónů korun už na 2383 projektů nevládních neziskových organizací, škol, obecních úřadů i jednotlivců. Společně s pěti sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership for Sustainable Development.
Vaše rozhodnutí mění svět! www.nadacepartnerstvi.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů