Pátek, 2. prosince 2022

Kladno chce připravit analýzu staré ekologické zátěže v průmyslové zóně

14. prosinece 2009
Kladno chce připravit analýzu staré ekologické zátěže v průmyslové zóně

Statutární město Kladno žádá o dotaci z Operačního fondu životního prostředí na zpracování Analýzy rizik staré ekologické zátěže v průmyslové zóně Kladno-východ. Ta by měla městu pomoci zmapovat míru znečištění ploch a ukázat cestu k dalšímu možnému využití pozemků v této oblasti.

"Žádost o dotaci byla akceptována a je velká pravděpodobnost, že bude schválena," komentuje 1. náměstek primátora města Kladna Miroslav Bernášek. Celkové náklady na zpracování analýzy se odhadují na 45 milionů Kč. Analýza odpovědně posoudí zamoření a znečištění pozemků a budov v průmyslové zóně Kladno-východ, jejich přesnou lokalizaci a navrhne způsob odstranění a likvidace. "Výsledky analýz budou podkladem pro následnou žádost o dotaci na konečné odstranění ekologického znečištění z Operačního programu životního prostředí," dodal Miroslav Bernášek.

Výhodou analýzy je skutečnost, že kromě odhalení znečištěných lokalit budou zmapovány i pozemky, které ekologickými škodami postižené nejsou, což umožní jejich okamžité využití. "Bývalá Poldovka je vnímána jako znečištěné území, ale jsou tam i místa, která jsou naprosto v pořádku a dá se s nimi pracovat. K tomu ale právě potřebujeme analýzu, která by tyto lokality definovala," dodal Miroslav Bernášek. Výsledky využije především Odbor životního prostředí města Kladna, ale mohou je využít i ostatní majitelé pozemků v této lokalitě a také investoři.

Statutární město Kladno je dle informací Ministerstva životního prostředí první municipalitou, která chce vypracovat Analýzu rizik tak velkého rozsahu. Území, které bude zkoumat, se rozkládá na 300 ha a zahrnuje celou lokalitu bývalé Poldovky, Koněva a Dříně. Město již dříve přišlo s obdobným projektem, i když menšího rozsahu. Nedávno byl vybrán dodavatel a v několika nejbližších dnech tak odstartuje analýza, která zmapuje asi 10 ha bývalé koksovny v areálu "Koněv".

www.mmspektrum.com

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů