Čtvrtek, 1. prosince 2022

Fotovoltaická smetiště?

17. prosinece 2009
Fotovoltaická smetiště?

Část českých ekologických aktivistů prokázala až nevídanou předvídavost ohledně budoucího osudu mnoha fotovoltaických elektráren na našem území.

Zpráva

dokonce pronikla do hlavní zpravodajské relace ČT. Stručně řečeno, někteří aktivisté se obávají typické české vyčůranosti a nastínili poměrně realistický scénář. Firma bude vydělávat na prodeji elektřiny za ekonomicky nesmyslné potažmo státem garantované ceny a po vyschnutí "bursíkova penězovodu" bude řízeně vytunelována a zkrachuje. Samozřejmě už nezbudou peníze na ekologickou likvidaci žírných lánů fotovoltaických (FV) panelů a nosných konstrukcí romanticky roztroušených v českých luzích a hájích a poblíž vesnic. Tento dáreček na rozloučenou přejde na bedra majitele pozemku, který je ze zákona povinen zajistit odstranění ekologické zátěže a nepochybně bude za tímto účelem opakovaně kontaktován, dozorován a popotahován inspektory z České inspekce životního prostředí.Odhady nákladů na likvidaci FV panelů se různí, protože v ČR doposud nejsou zkušenosti s likvidací panelů a příslušnými technologiemi ve větším měřítku. V environmentálních kruzích se uvádí ceny šplhající až k tisíci korun za jeden FV panel.

Majitelé, kteří už podepsali smlouvy o dlouhodobém pronájmu pozemků pro FV elektrárnu za úhradu ve výši několika tisícovek ročně, mohou začít trochu počítat. Řekněme, že v roce 2009 pouze z cvičných důvodů, prostě jen tak, pro strýčka příhodu.

Profesní organizace provozovatelů FV elektráren obavy ekologů zaznamenaly a obecně doporučují majitelům pozemků smluvně ošetřit budoucí likvidaci panelů. To je opravdu hezké a nepochybně se jedná o rozumnou radu, nicméně čtenářům jistě není nutné připomínat problematiku vymáhání právních a finančních závazků na zkrachovalých firmách typu "Fotovoltaika snadno a rychle, s.r.o", zvláště v českém právním řádu.

Lze problematiku budoucí ekologické likvidace FV elektráren nějak rozumně řešit? Samozřejmě že ano, měl bych k diskuzi jeden námět. Provozovatelé jaderných elektráren musí odvádět poplatek z každé vyrobené MWh na speciální účet, z kterého má být hrazena budoucí ekologická likvidace elektrárny. Stačí pouze tuto zavedenou metodiku převzít a stanovit pro FV elektrárny odpovídající výši poplatku za vyrobenou kWh.

Celá diskuze ohledně budoucí likvidace FV elektráren rozhodně vykazuje jeden pozitivní aspekt. Dokládá skutečnost, že mnozí ekoaktivisté se začínají přesouvat od čistě ideologického a "kampaňovitého" pohledu na tzv. malou energetiku k pohledu realističtějšímu a koncepčnímu a jsou schopni a především ochotni vidět (potenciální) problémy spojené s masivním rozvojem výroby energie z obnovitelných zdrojů.

Doufejme, že svůj realistický a kritický zrak dále napřou i na větrné elektrárny, bioplynové stanice, spalovny biomasy a malé vodní elektrárny, protože i tyto technologie nereprezentují jen a pouze přínosy ale i možné negativní dopady na životní prostředí, zvláště v lokálním měřítku.

Petr Nejedlý

nejedly.blog.idnes.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů