Úterý, 29. listopadu 2022

James Woolsey: Seznamte se: energetická budoucnost

S ropou naložme jako se solí. Ta kdysi bývala strategickou surovinou, dnes už se o ni neválčí.

21. prosinece 2009
James Woolsey: Seznamte se: energetická budoucnost

Dnešní obrovské globální energetické problémy jsou v nemalé míře odrazem podnikatelských plánů na úrovni devatenáctého století, které dodnes realizují tři z největších průmyslových sektorů na světě.

Elektrárenské společnosti stále v převážné míře spalují fosilní paliva a prodávají energii domácnostem a podnikům. Ropné společnosti stále těží a rafinují ropu a prodávají zejména benzin a motorovou naftu. A výrobci automobilů stále vyrábějí vozidla z oceli, která obecně musí být poháněna palivy na bázi ropy.

Každý z těchto obřích průmyslových sektorů spokojeně dokráčel po důvěrně známé a pohodlné cestě devatenáctého století až do století jednadvacátého. A každému se rovněž podařilo přimět vlády, aby ho izolovaly před jakoukoliv potřebou zásadních změn.

Nedávný vývoj událostí však začíná těmto sektorům stále více čeřit vodu. Mnozí pozorovatelé dokonce tuší, že se blíží bouře epických rozměrů. Co se stalo?

Nic je všechno, všechno je nic

Důkazy o klimatických změnách za prvé začaly přesvědčovat téměř všechny klimatology - i řadu dalších informovaných pozorovatelů - že náš současný přístup k výrobě a spotřebě energie je velmi, velmi nebezpečný pro biosféru. Jelikož změny v objemu emisí oxidu uhličitého nelze na rozdíl od škodlivin typu oxidu siřičitého nebo oxidu dusičitého snadno detekovat; a jelikož CO2 přetrvává v atmosféře po mnoho staletí, je problém snižování jeho úrovně daleko hůře řešitelný, než jiné ekologické problémy.

Stejně tak nejsme zvyklí zabývat se potenciálně exponenciálními klimatickými změnami, kdy jevy jako oteplování vedou k uvolňování uhlíku z tundry, což oteplování urychluje. Veřejnou debatu mate rovněž přístup "všechno nebo nic", v jehož rámci skeptikové tvrdí, že pokud jakoukoliv část klimatických změn způsobují přirozené jevy (řekněme vychylování zemské osy v průběhu tisíciletí), pak žádná část klimatických změn nemůže být antropogenního původu.

My však máme všechny důvody pro to, abychom se pokusili zmírnit alespoň antropogenní část klimatických změn vyvolaných emisemi oxidu uhličitého a dalšími nebezpečnými jevy, jako je odlesňování.

Spodní miliarda

Navíc se prohlubují obavy ze dvou druhů bezpečnostních problémů spojených s energetikou: ze zvyšujícího se rizika násilí pramenícího z podstaty našeho využívání energie a z vysokých nákladů na tuto energii.

Hlavním rizikem násilí vyvolaného v důsledku charakteru elektrické soustavy jako takové je nebezpečí závažných výpadků energie kvůli fyzickým či kybernetickým útokům na stále křehčí přenosovou a distribuční síť.

Pokud jde o ropu, která dominuje dopravě, vysoká koncentrace zásob na Blízkém východě - zejména zásob, které lze s nejnižšími náklady vytěžit -, činí ze zemí dovážejících ropu rukojmí jednak teroristických útoků na ropnou infrastrukturu a jednak monopolně stanovovaných cen. Kdykoliv je to možné, přistupuje OPEC ke snižování těžby, aby udržela ceny na úrovni, která nejméně o řád převyšuje výrobní náklady plus rozumný výdělek.

Jak poznamenal Paul Collier z Oxfordské univerzity, převaha diktatur a autokratických království v řadách největších vývozců ropy naznačuje, že tam, kde existují tyto obrovské ekonomické renty, vyvstávají tlaky působící proti hospodářské diverzifikaci a demokratizaci. Většina teroristických aktivit je v konečném důsledku financována z ropných zdrojů.

Vysokými cenami ropy nejvíce trpí nejchudší šestina světové populace, kterou Paul Collier označuje za "spodní miliardu". Pro relativně bohaté země jsou vysoký státní dluh a drahá energie problémem, ale pro subsaharskou Afriku a ostatní chudé státy ve světě jsou přímo katastrofou.

Rozbít monopol

Jaká tedy mohou být řešení? Jak říká energetická aktivistka Anne Korinová, za prvé potřebujeme učinit s ropou totéž, co jsme před více než stoletím učinili se solí. Ta byla po tisíce let strategickou komoditou - země sváděly války o solné doly -, protože to byl jediný způsob, jak konzervovat maso. Příchod elektřiny, chlazení a mrazení však v relativně brzké době monopol soli ukončil. Stále je to užitečná komodita, ale nikdo už nepokládá solné doly za nástroje státní moci a vlivu. Je naléhavě zapotřebí, aby ropu potkal podobný osud.

Ropný monopol v dopravě lze částečně rozbít elektrifikací (například prostřednictvím hybridních dobíjecích elektromobilů) a také biopalivy druhé generace, jako je butanol ze surovin na bázi celulózy, případně i biopalivy založenými na řasách a odpadních produktech.

Výzkumy jasně ukazují, že při odlišení cen ve špičce a mimo špičku vytváří elektrifikace automobilů jen malou poptávku po výstavbě nových elektráren a také že navzdory charakteru dnešních elektrických sítí, které jsou do značné míry postavené na uhlí, uvolňují elektrifikované automobily méně CO2 než vozy na benzin a naftu. A jakmile se vyčistí emise CO2 z elektrické sítě, sníží se i role elektromobilů jakožto emisního zdroje.

Lapeni v Sítích

Je klíčově důležité zlepšit účinnost spotřeby elektrické energie, a to zejména u osvětlení, které se na celkové poptávce podílí velmi vysokým procentem. Do čela se začíná prodírat technologie LED. Mnoho států si také může vzít velké ponaučení z Dánska a jeho nápaditého využívání odpadního tepla při kogeneraci.

Také sluneční energie začíná získávat podstatně větší vliv, zejména u menších továren a střech. Německo se svým systémem výkupních cen je průkopníkem na cestě k podněcování solárních instalací a tento přístup začínají na státní úrovni uplatňovat i Spojené státy.

Snižování nákladů na solární energii, zlepšování účinnosti i podstatné zdokonalení baterií a dalších nástrojů skladování elektrické energie pomáhají učinit realitou svět se stále distribuovanější tvorbou energie založené na obnovitelných zdrojích. To slibuje větší svobodu před nástrahami, jimž čelíme kvůli našim zranitelným elektrickým sítím a naší odkázanosti na ropu.


AUTOR: James Woolsey
AUTOR-WEB: www.ihned.cz

Autor, ředitel CIA v letech 1993 -1995, je podílníkem společnosti VantagePoint, která investuje do čisté energie, a hostujícím členem Hooverova institutu při Stanfordově univerzitě (c) The Project Syndicate 2009 Tento článek je součástí speciální "klimatické" série, která vznikla za podpory firmy Shell

Zdroj:HN
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů