zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Finanční podpora Evropské unie ekologickým projektům - evropský program LIFE +

26.02.2010
Obecné
Finanční podpora Evropské unie ekologickým projektům - evropský program LIFE +

Moravskoslezský kraj dnes slavnostně zahájil projekt "Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko", realizovaný s přispěním finančního nástroje Evropského společenství LIFE+.

Komunitární program LIFE+[1] je finančním nástrojem pro oblast životního prostředí pro období let 2007 - 2013. LIFE+ poskytuje finanční pomoc na řešení konkrétních problémů životního prostředí, které nelze financovat v rámci jiných dotačních titulů. Program LIFE+ v České republice koordinuje Ministerstvo životního prostředí. "Naší primární rolí je poskytování informací potenciálním žadatelům, přijímání předkládaných žádostí a kontrola realizovaných projektů. Samotný výběr vhodných projektů probíhá přímo v Evropské komisi", říká ředitel odboru Fondů EU Jan Kříž.

Program LIFE+ se zaměřuje na financování projektů spojených s ochranou přírody, technologiemi na ochranu životního prostředí a s komunikací v oblasti ŽP. Skládá se ze tří pilířů: "LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost", "LIFE+ Politika a správa v oblasti životního prostředí" a "LIFE+ Informace a komunikace".
"Program je koncipován na bázi "zezdola nahoru", což znamená, že jsou to žadatelé, kteří si sami navrhují témata předkládaných projektů v návaznosti na konkrétní problém životního prostředí v jejich lokalitě. Projekty musí být v souladu s politikou EU v oblasti životního prostředí a musí vykazovat evropsky přidanou hodnotu", dodává ředitel Kříž.

Cílem projektu "Jednotný informační a komunikační systém ochrany v Moravskoslezském kraji" je zvýšit povědomí veřejnosti o soustavě Natura 2000. Prostřednictvím informační a osvětové kampaně chce projekt dosáhnout zajištění vstřícného přístupu ze strany vlastníků, správců pozemků, samospráv i veřejnosti k implementaci soustavy Natura 2000, a s tím spojené snížení problémů jako je nepovolené kácení dřevin, ničení biotopů rostlin a živočichů v chráněných územích, rušení fauny a eroze v důsledku nelegálního motokrosu či rozšiřování invazních druhů rostlin. Cílem projektu je rovněž propagace předmětů ochrany v konkrétních evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech. Výstupem projektu bude řada publikací, filmových materiálů, výstav, lokálních či regionálních informačních tabulí k chráněným územím včetně evropsky významných lokalit, zpravodaje, brožury, informační letáky, naučné stezky a podporována budou i návštěvnická střediska. Celkový rozpočet projektu je přibližně 21 miliónů korun, z nichž zhruba polovinu hradí EU[2], zbývající část hradí Moravskoslezský kraj společně s partnery[3].

Poznámky:

[1] Vyhlášení výzvy k předkládání projektů v rámci programu LIFE+ pro rok 2010 se předpokládá 5.května 2010. Konečný termín pro předkládání projektových návrhů národním kontaktním místům byl předběžně stanoven na 31.srpna 2010.

[2] Spolufinancování ze strany EU činí max. 50% celkových způsobilých nákladů projektu, v některých případech - u projektů zaměřených na prioritní druhy nebo evropsky významná stanoviště mohou dosáhnout až 75% celkových způsobilých nákladů. Pro projekty LIFE+ v ČR byla pro rok 2009 stanovena indikativní alokace 4,97 mil. Euro.

[3] Partnery projektu jsou: Ministerstvo životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Lesy České republiky, s.p., Občanské sdružení Hájenka, ČSOP SALAMANDR a ACTAEA.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí