zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

SEKCE BIOMASA na veletrhu TECHAGRO / SILVA REGINA 2010

19.03.2010
Energetika
Zemědělství
Bioplynové stanice
Les
SEKCE BIOMASA na veletrhu TECHAGRO / SILVA REGINA 2010

Přehled odborného programu sekce BIOMASA za sektor ZEMĚDĚLSTVÍ a sektor LESNICTVÍ

21. - 25. 3. 2010

SEKCE BIOMASA 2010

11. mezinárodní veletrh zemědělské techniky TECHAGRO

Odborná garance: Prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., Ing.Josef Šrefl,CSc.

10. mezinárodním veterinární veletrh ANIMAL VETEX

Odborná garance: MVDr. Mirko Treu, CSc.

11. mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh SILVA REGINA

Odborná garance:

Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc., Ing. Stanislav Václavek, Ing. Oto Lasák

SEKCE BIOMASA 2010 TECHAGRO / SILVA REGINA

Struktura odborného programu sekce Biomasa - sektor "ZEMĚDĚLSTVÍ"

(Odborný garant: prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., Ing. Josef Šrefl, CSc.)

Tematické členění:

Blok

Termín / čas

Název (pracovní)

Místo konání

Pavilon

I.

Pondělí, 22.3.2010

10.00 - 13.00

Mezinárodní konzultační den pro biomasu

"Energetická soběstačnost regionů"

Moderuje: prof. Ing. Jan Mareček, DrSc.

Sál P1

Pavilon P

II.

Úterý, 23.3.2010

10.00 - 13.00

Produkce tepla suchou termochemickou konverzí paliva z fytomasy

(spalování fytomasy)

Moderuje: Ing. Josef Los, Ph.D.

Sál P3

Pavilon P

III.

Úterý, 23.3.2010

10.00 - 14.00

Stav a nové výzvy pro směsné a biogenní pohonné hmoty

(motorová biopaliva)

Moderuje: Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h. c.

Sál P4 c

Pavilon P

IV.

Úterý, 23.3.2010

13.00 - 16.00

Energetický potenciál odpadní a zbytkové biomasy v koloběhu živin a hospodaření na půdě (kompostování)

Moderuje: Ing. Josef Šrefl, CSc.

Sál P3

Pavilon P

V.

Středa, 24.3.2010

10.00 - 14.00

Bioplynové transformace (ve spolupráci s Fortex AGS Šumperk, a.s.)

(bioplynové stanice)

Moderuje: prof. Ing. Bořivoj Groda, DrSc.

Sál P4 c

Pavilon P

VI.

Středa, 24.3.2010

14.00 - 16.00

Projekty podpory, dotace a ekonomika

Moderuje: prof. Ing. Bořivoj Groda, DrSc.

Sál P4 c

Pavilon P

Přednáškové bloky - část zemědělská

Firma

Přednáška

čas v minutách

Tématický blok I.

Mezinárodní konzultační den pro biomasu

"Energetická soběstačnost regionů"

Pondělí, 22.3. 2010, 10.00 - 14.00

Güssing

Evropské centrum pro OZE

75

10:00 - 11:15

Město Mikulov

Mikroregion Mikulovsko

75

11:15 - 12:30

TTS energo, s.r.o, Třebíč

Ing. Richard Horký

Biomasa - zelené teplo, šance nebo promarněná příležitost

75

12:30 - 13:45

Tématický blok II.

Produkce tepla suchou termochemickou konverzí paliva z fytomasy, spalování

Úterý, 23.3. 2010, 10.00 - 13.00

Verner, a.s.

Jiří Hlávka

Zemědělci jako dodavatelé energie

60

10:00 - 11:00

Konzix, s.r.o.

Eva Adriánová

Technické a ekonomické aspekty výroby pelet z biomasy

60

11:00 - 12:00

Konzix, s.r.o.

Ing. Jiří Kott

Příjem a drcení materiálů biomasy

60

12:00 - 13:00

Tématický blok III.

Stav a nové výzvy pro směsné a biogenní pohonné hmoty

Úterý, 23.3. 2010, 10.00 - 13.00

MZE ČR

Ing. Marek Světlík

Národní a unijní legislativa pro rozvoj obnovitelných zdrojů se zřetelem na biogenní pohonné hmoty

15

10:00 - 10:15

MPO ČR

Ing. Luděk Dušek

Bilance výroby a uplatnění motorových paliv a biopaliv v ČR v kontextu jednotného trhu EU

15

10:15 - 10:30

GŘ cel, Praha

Ing. Bohumila Kotenová

Výklad zákona o spotřební dani pro motorová paliva a biopaliva

15

10:30 - 10:45

Ústav paliv a maziv, a.s.

Ing. Vladimír Třebický, CSc.

Kvalita motorových paliv na trhu ČR a EU

15

10:45 - 11:00

Slovnaft VÚRP, a.s.

Ing. Josef Mikulec, CSc.

Biogenní pohonné hmoty na Slovensku - perspektivy produktů využití FAME a bioethanolu při naplňování směrnic o využívání obnovitelných zdrojů (2009/28/EC) a specifikaci motorových paliv (2009/30/EC)

15

11:00 - 11:15

STU v Bratislavě

prof. Ing.Ján Cvengroš,DrSc.

Nové trendy v technologii výroby a zvyšování kvality FAME a glycerolu

15

11:15 - 11:30

Cukrovary a lihovary TTD,a.s.

Svaz lihovarů ČR

Ing. Oldřich Reinbergr

Ing. Martin Kolář

Směsná paliva na bázi bioethanolu a perspektiva jejich dalšího rozvoje

15

11:30 - 11:45

Agropodnik, a.s., Jihlava

Ing. Miroslav Bažata

Zhodnocení parametrů vznětových motorů testovaných traktorů poháněných palivy z řepky olejné a perspektivy rozvoje pro tato paliva

15

11:45 - 12:00

Preol, a.s., Lovosice

Ing. Karel Hendrych

Ing. Ladislav Tocháček

Výsledky testování dvouletého provozu vozidel na Ekodiesel - SMN 30 ve skupině AGROFERT

15

12:00 - 12:15

Commodity Trading, s.r.o.

Dr. Jaroslav Kováč

Komoditní trhy a nové směry využití vedlejších produktů z výroby biopaliv

15

12:15 - 12:30

VÚZT, .v.v.i., SVB Praha

Ing. Petr Jevič,CSc., prof.h.c.

Kritéria udržitelnosti - klíč dalšího rozvoje směsných a biogenních pohonných hmot

15

12:30 - 12:45

Tématický blok V.

Energetický potenciál odpadní a zbytkové biomasy v koloběhu živin a hospodaření na půdě - kompostování

Úterý, 23.3. 2010, 13.00 - 16.00

AGROINTEG, s.r.o.

Ing. Josef Šrefl, CSc.

Energie půdy a zvyšování její účinnosti zhodnocováním odpadní a zbytkové biomasy

13:00 - 13:20

JČU

prof. Ing. Ladislav Kolář, DrSc.

Význam organické složky pro tvorbu, akumulaci a exploataci energie v půdě

13:20 - 13:40

AGROEKO Žamberk s.r.o.

Ing. Jiří Dostál, CSc.

Bilance organických látek a přívod živin při různých způsobech hospodaření na půdě

13:40 - 14:00

MENDELU

Doc.Ing.Rudolf Rybář, CSc.

Stanovení potenciálu biomasy s využitím geografických informačních systémů (GIS)

14:00 - 14:15

EKODENDRA s.r.o.

Luboš Hora

Moderní kompostování pro 21.století - zkušenosti z provozu

14:15 - 14:30

MZe ČR

Ing. Michaela Budňáková

Ministerstvo zemědělství a jeho aktivity v zájmu zvyšování kvality půd

14:30 - 14:45

MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí a jeho aktivity v zájmu zvyšování kvality půd

14:45 - 15:00

ÚKZUZ

Ing. Veronika Večeřová

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a jeho aktivity v zájmu zvyšování bezpečnosti půd

15:00 - 15:10

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. v.v.i.

Kvalita půd a kvalita vod

15:10 - 15:20

VÚZT Praha, v.v.i.

Ing. Petr Plíva, CSc.

Zařízení pro měření optimálního průběhu kompostovacího procesu

15:20 - 15:30

AGROINTEG, s.r.o.

Filip Šrefl

Řízení a optimalizace kompostovacího procesu - výroba kvalitního kompostu

15:30 - 15:40

MENDELU

doc. Ing.Pavel Zemánek, CSc.

Kompostování BDO z vinohradnické produkce

15:40 - 15:50

MENDELU

doc. Ing.Patrik Burg, CSc.

Možnosti využití odpadní dřevní hmoty z vinic pro energetické účely

15:50 - 16:00

Tématický blok IV.

Bioplynové transformace (ve spolupráci s Fortex - AGS Šumperk)

Středa, 24.3. 2010, 10.00 - 14.00

Enserv Bohemia, s.r.o.

Dipl. Ing. Josef Černý

Bioplyn a bioplynové stanice v zemědělství

15

10:00 - 10:15

CZ Biom

Jan Habart

Současná situace v oboru zemědělských bioplynových stanic, bariéry rozvoje, činnost v sekci bioplyn CZ Biomu

15

10:15 - 10:30

MT-energie ČR, s.r.o.

Ing. Petra Dundálková

Současnost a nové výzvy v souvislosti s efektivitou provozu bioplynových stanic

15

10:30 - 10:45

Zemědělský svaz ČR

Ing. Karel Vítek, Ph.D.

Program výstavby 300 bioplynových stanic v ČR ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR a RWE Transgas, a.s.

15

10:45 - 11:00

Fortex AGS Šumperk, a.s.

Ing. Břetislav Krňávek, Ph.D.

Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.

Testovací laboratoř bioplynových transformací netekutých substrátů

15

11:00 - 11:15

Fortex AGS Šumperk, a.s.

Ing. Josef Seidelglanz, CSc.

Výsledky provozu bioplynové stanice pro netekuté substráty

15

11:15 - 11:30

Wolf system, s.r.o.

Ing. Jiří Milich

Technologický postup výstavby nádrží pro bioplynové stanice

15

11:30 - 11:45

agriKomp Bohemia, s.r.o.

Ing. Martin Mrůzek

Výstavba zemědělských bioplynových stanic

15

11:45 - 12:00

ČZU v Praze

Ing. Pavel Fuksa, Ph.D.

Intenzifikace pěstování TTP pro bioplyn

15

12:00 - 12:15

BIOPLYN CS, s.r.o.

Ing. Tomáš Dvořáček

Zpracování travních senáží pro výrobu bioplynu

15

12:15 - 12:30

CZ Biom

Ing. Vlasta Petříková, DrSc.

Kvalita čerstvé biomasy krmného šťovíku a jeho využití pro bioplyn a krmení

15

12:30 - 12:45

ZD Krásná Hora n. Vlt., s.r.o.

Ing. Jiří Zelenka

Zkušenosti s provozem vlastní bioplynové stanice

15

12:45 - 13:00

Bioprofit, s.r.o.

Ing. Tomáš Rosenberg,Ph.D.

Biometan jako alternativa provozu bioplynové stanice namísto produkce elektřiny, bariéry s připojením do sítě

15

13:00 - 13:15

PAWLICA, s.r.o.

Ing. Petr Pawlica

Využití odpadního tepla z bioplynové stanice na sušení

15

13:15 - 13:30

Shaumann BioEnergy GmbH

Ing. Jaroslava Zachová,Ph.D.

Optimalizace fermentačního procesu

15

13:30 - 13:45

WELTEC Biopower ME,s.r.o.

Martin Berger

Čištění bioplynu - biomethan přímo do rozvodné sítě

15

13:45 - 14:00

Tématický blok VI.

Projekty podpory, dotace a ekonomika

(společný program zemědělské a lesnické sekce)

Středa, 24.3.2010, 14.00 - 16.00 hodin - viz. zemědělský sál

MZE ČR

Ing. Anna Hrdličková

Podpora energetického využívání biomasy z Programu rozvoje venkova

15

14:00 - 14:15

SFŽP ČR

Ing. František Cibulka

Podpory energetického využití biomasy z OPŽP

15

14:15 - 14:30

Česká spořitelna, a.s

Ing. Martin Dykast

Financování obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na biomasu ze zemědělství

15

14:30 - 14:45

GE Money Ecoenergy Sector

Nikola Krejzlová

Financování bioplynových stanic

15

14:45 - 15:00

Energetický regulační úřad

Ing. Petr Kusý

Výkupní ceny elektřiny z biomasy

15

15:00 - 15:15

BASE - Obnovitelná energie, s.r.o.

Luděk Pitra

Nové možnosti výkupu elektřiny z bioplynových stanic

15

15:15 - 15:30

SEVEn, o.p.s

Tomáš Voříšek

Technické, legislativní a ekonomické aspekty dodávání bioplynu do sítě zemního plynu

15

15:30 - 15:45

VÚZT, v.v.i.

Jaroslav Kára

Ekonomika zařízení na úpravu bioplynu

15

15:45 - 16:00

SEKCE BIOMASA 2010 TECHAGRO / SILVA REGINA

Struktura odborný program sekce Biomasa - sektor "LESNICTVÍ"

(Odborný garant Prof. Ing. Vladimír Simanov, Ing. Stanislav Václavek, Ing. Oto Lasák)

2 části programu: I.až IV. přednáškové bloky

V. ukázky zpracování biomasy - volná plocha

Blok

Termín / čas

Název (pracovní)

Místo konání

Pavilon

I.

Pondělí, 22.3.2010

10.00 - 14.00

Mezinárodní konzultační den pro biomasu

"Regionální využívání dendromasy pro výrobu tepla"

Moderuje: Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc. Ing. Jan Příhoda

sál P4

pavilon P

II.

Úterý, 23.3.2010

10.00 - 15.00

Zdroje lesní biomasy a možnosti jejího racionálního zpracování pro energetické účely

(lesní biomasa a její zpracování)

Moderuje: Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc. Ing. Jan Příhoda

sál P4 ab

pavilon P

III.

Středa, 24.3.2010

10.00 - 15.00

Racionální, ekologická a efektivní spotřeba biopaliv na bázi dřeva

(technologie spalování + dotace)

Moderuje: Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc. Ing. Jan Příhoda

sál P4 ab

pavilon P

IV.

Denně

10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 hod.

Ukázky zpracování biomasy

Odborný dohled: prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc.

venkovní volná plocha R

Přednáškové bloky - část lesnická

Firma

Přednáška

čas v minutách

Tématický blok I.

Mezinárodní konzultační den pro biomasu

"Regionální využívání dendromasy pro výrobu tepla"

Pondělí, 22.3. 2010, 10.00 - 14.00

Ministerstvo zemědělství ČR

Ing. Záviš Pexidr, CSc

Mendelova univerzita v Brně

Ing. Tomáš Badal

Lesy ČR, s.p.

Ing. Josef Svoboda,

Ing. Přemek Štipl

Konzultační den zkušeností ze čtyř zemí se zaměřením na využívání dendromasy pro výrobu tepla:

- Zdroje dendromasy pro energetické účely

- Kdy kusové palivové dřevo? Kdy štěpka? Kdy pelety?

- Aktuální hodnocení a vývoj regionálních projektů (regionální kotelny)

- Systém podpor regionálních projektů

- Porovnání cen tepla a ostatních energií

- Příkladová studie provozu regionální kotelny

- Hlavní limitující faktory regionálních projektů

- Porovnání malých a velkých kotelen

- Životaschopnost projektů = kladná ekonomika

němčina + překlad z češtiny do němčiny

40

10.00 - 10.40

AGRAR PLUS, GesmbH.

Dipl.päd.Ing.

Josef Breinesberger

40

10.50 - 11.30

Lesy Slovenskej republiky, š.p.

Ing. Ján Farkaš

40

11.40 - 12.20

C.A.R.M.E.N.

Dipl.Ing.Bernhard Pex

40

12.30 - 13.10

Diskuse

40

12.20 - 14.00

Tématický blok II.

Zdroje lesní biomasy a možnosti jejího racionálního zpracování pro energetické účely

Úterý, 23. 3 .2010, 10.00 - 15.00

Ministerstvo zemědělství

Úsek lesního hospodářství

Ing. Záviš Pexidr, CSc.

Lesní biomasa - OZE

- aktuální informace z pohledu MZe

20

10.00 - 10.20

Lesy ČR, s.p.

Ing. Josef Svoboda,

Ing. Přemek Štipl

Zdroje lesní biomasy u LČR

20

10.25 - 10.45

Lesy Slovenskej republiky, š.p.

Ing. Ján Farkaš

Lesná štiepka - perspektivný zdroj energie

20

10.50 - 11.10

Österreichische Bundesforste AG

Dipl.-Ing. Roland Kautz, MBA

Biomasa - šance nebo hrozba ??

němčina

20

11.15 - 11.35

Ministerstvo životního prostředí ČR

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.

Potenciál využití dendromasy v ČR

20

11.40 - 12.00

Ústav pro hospodářskou úpravu lesa

Ing. Martin Nikl

Možnosti využití lesních těžebních zbytků a komplexní omezení

20

12.05 - 12.25

Mendelova univerzita v Brně

Ing. Tomáš Badal

Ekonomické aspekty využívání dendromasy pro energetické účely

20

12.30 - 12.50

DŘEVO-PRODUKT SV, spol. s r.o.

Ing. Oldřich Václavek

Problematika palivového dřeva

20

12.55 - 13.15

Dřevošrot, a.s.

Ing. Michal Wantulok

Zkušenosti s výrobou lesní energetické štěpky a skutečné náklady její výroby a možnosti rozvoje trhu s ní

20

13.20 - 13.40

Merimex s.r.o

Robert Welling, Welling Caesar Timber Forestry

Ari Saarenmaa, Waratah Forestry Attachments

Cost of ownership from a chipper - Finanční náklady štěpkovače

10 years with slash bundles - more efficiency and flexibility to forest energy logistics

10 let se svazovačem těžebního odpadu - více efektivity a flexibility v logistice biomasy

angličtina

20 + 20

13.45 - 14.25

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

oddělení fytoenergetiky

Ing. Jan Weger, Ph.D.

Jaroslav Kašpárek, fyz.os.

Jaroslav Kašpárek

Rychle rostoucí dřeviny (topoly a vrby) na zemědělské půdě

Japonské topoly v praxi

20

14.30 - 14.50

10

14.50 - 15.00

Tématický blok III.

Racionální, ekologická a efektivní spotřeba biopaliv na bázi dřeva

Středa, 24.3. 2010, 10.00 - 15.00

Nadace dřevo pro život

Ing. Jan Řezáč

Pohled veřejnosti na energetické využívání biomasy

20

10.00 - 10.20

VŠB - Technická univerzita Ostrava - Výzkumné energetické centrum

Ing. Jan Koloničný, Ph.D

Emisní problematika spalování pevných paliv v malých ohništích

20

10.25 - 10.45

Codet s.r.o.

Ing. Tomáš Hamšík

Průmyslová výroba a třídění biomasy pro elektrárny a kotelny

20

10.50 - 11.10

RMT s.r.o.

Ing. Lubomír Kolář, MBA

Měřící systémy v technologiích zpracování biomasy

20

11.15 - 11.35

TTS energo s.r.o.

Ing. Richard Horký

Biomasa - zelené teplo do měst, šance nebo promarněná příležitost ?

20

11.40 - 12.00

TENZA, a.s.

Ing. Stanislav Kraml,

Ing. Přemysl Kól,

Ing. Zdeněk Fröml

Rozšíření možností racionálního využívání tepelných energií

20

12.05 - 12.25

Mendelova univerzita v Brně

Ing. Jan Klepárník

Palivové pelety v ČR - možnosti využití

20

12.30 - 12.50

Amandus Kahl GmbH & Co.KG

Manfred Chittka

Wood Chip Grinding with KAHL Pan Grinder Mill

Drcení štěpky pomocí kolového drtícího mlýnu

(pro výrobu dřevěných pelet)

angličtina

20

12.55 - 13.15

PONAST spol. s r.o.

Ing. Ctirad Bryol

Nové poznatky z provozu kotlů na pelety

20

13.20 - 13.40

Česká spořitelna

Ing. Martin Dykast

Financování obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na biomasu

30

13.45 - 14.15

CPM Europe

(Konzix, s.r.o.)

Ing. Peter Lange

Granulování dřeva

angličtina

20

14.20 - 14.40

STELA, KG

(PAWLICA s.r.o.)

Dipl.-Ing. Thomas Laxhuber

Sušení štěpky, pilin a biomasy odpadním teplem

angličtina

15

14.45 - 15.00

Denně: 10.00; 12.00; 14.00; 16.00

UKÁZKY ZPRACOVÁNÍ BIOMASY - volná plocha R

- Sdružení CZ Biom (ve spolupráci s firmou Dřevošrot, a.s)

- FAGUS, spol. s r.o. (ve spolupráci s firmou Hammel Recyclingtechnik GmbH)

- Karlow Karlshof a.s.,

- SOME Jindřichův Hradec, s.r.o.,

- AGAMA, a.s. (ve spolupráci s formou Forest Meri, s.r.o.)

- FABOK, spol. s r.o.,

- L.E.S. ČR, spol. s r.o.,

- AGROCAR, s.r.o.

- Hard Forest, s.r.o.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí