zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Specialisté z Hradce

09.04.2010
Obecné
Specialisté z Hradce

Služby regionálního poradenského a informačního místa OPŽP na území Královéhradeckého kraje zajišťuje Centrum EP (Centrum evropského projektování). Služby RPIM jsou zaměřeny na odborné poradenství a podporu při rozvoji projektů ve třech prioritních osách OPŽP a jsou poskytovány zdarma.

Činnost Centra EP, p. o., je zaměřena zejména na poradenství v oblasti evropské integrace, tvorbu rozvojových dokumentů kraje a regionu NUTS II Severovýchod, odborné analýzy a strategické plánování obcí, měst a regionů a přípravu, řízení a udržitelnost projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů. Centrum EP je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje, která byla založena v červnu 2004 s cílem podporovat hospodářský, sociální a kulturní rozvoj Královéhradeckého kraje.

Tři osy

Centrum EP je regionálním poradenským a informačním místem pro implementaci tří prioritních os Operačního programu Životní prostředí (OPŽP): v prioritní ose 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, prioritní ose 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, prioritní ose 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.

Služby RPIM jsou zaměřeny na odborné poradenství a podporu při rozvoji projektů ve výše uvedených prioritních osách OPŽP na území Královéhradeckého kraje. Služby RPIM jsou poskytovány zdarma, a to jak veřejným subjektům, tak fyzickým osobám, neziskovým organizacím i podnikatelským subjektům. Veřejnost má možnost se o činnosti RPIM v Královéhradeckém kraji dovědět více na webových stránkách.

Činnost RPIM

Už od počátku svého působení se aktivity RPIM soustředí zejména na spolupráci s obcemi a dobrovolnými svazky obcí, mikroregiony. Ty jsou pravidelně oslovovány e-mailem či telefonicky. Pracovníci RPIM se snaží o včasné a přehledné předávání informací o současných a plánovaných výzvách k podávání žádostí. "Analyzují možnosti rozvoje v regionech a na základě nich podněcují realizaci konkrétních projektů," říká Martina Dvořáková.

Aktivní přístup se osvědčil hlavně v případě účastí týmu RPIM na jednání a schůzkách členů dobrovolných svazků či mikroregionů. Pracovníci RPIM obvykle prezentují nabídku služeb RPIM a možnosti využití dotací z evropských fondů. Právě z těchto setkání vychází největší část následných konzultací.

RPIM se snaží účastnit a představovat své služby i v rámci seminářů pořádaných na území kraje. V poslední době to byl seminář o odpadovém hospodářství pod záštitou společnosti EKO-KOM, a. s., a Královéhradeckého kraje, rovněž pod záštitou kraje je plánována prezentace v programu semináře věnovaného fotovoltaice.

Pracovníci RPIM se snaží ke klientům přistupovat individuálně, ve většině případů následuje po telefonické domluvě setkání v sídle Centra EP, nebo klienta. "Na setkáních jsou nejčastěji diskutovanými tématy zateplování stavebních objektů a možnosti dovybavení sběrných dvorů či zřízení kompostáren. Poněkud v ústraní je prioritní osa 2 týkající se zlepšování kvality ovzduší," dodává specialistka na poradenství v prioritních osách 2 a 3 Ing. Dana Vostřezová.

Hodiny práce

Nejčastěji řešenými dotazy jsou způsobilost žadatele, rozvoj projektu dle podmínek operačního programu, tj. rozšíření či upřesnění konkrétních aktivit, způsobilost výdajů a zajištění vlastních zdrojů.

Celkově již tým RPIM v období od října 2009 do února 2010 provedl přes 270 konzultačních hodin s téměř 40 subjekty. Nejčastějšími klienty jsou zástupci menších obcí.

K několika konzultovaným projektům již byla podána žádost o dotaci (XVI. výzva), nebo je její podání plánováno v rámci aktuálních výzev (XVII. a XIX. výzva). Žádosti se týkají projektů na zateplení školy, na kombinaci zateplení objektu mateřské školky s instalací tepelných čerpadel a na pořízení svozového automobilu technických služeb.

"Věříme, že do budoucna bude úspěšných projektů i s naším přispěním přibývat a že se nám našim klientům podaří usnadnit cestu k podání žádostí o dotaci, neboť podmínky OPŽP a související administrativa jsou často na první pohled nepřekonatelnou překážkou potenciálních žadatelů," uzavírá představení RPIM pro Královéhradecký kraj vedoucí týmu Martina Dvořáková.

Sídlo RPIM pro Královéhradecký kraj
Centrum EP
Regiocentrum Nový Pivovar
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové

Kontaktní osoby
Vedoucí týmu: Ing. Martina Dvořáková, tel.: 495 817 827, e-mail: mdvorakova@cep-rra.cz
PO 2 a 3: Ing. Dana Vostřezová, tel.: 495 817 826, e-mail: vostrezova@cep-rra.cz
PO 4: Ing. Jaroslav Matěásko, tel.: 495 817 835, e-mail: mateasko@cep-rra.cz
PO 2, 3 a 4: Ing. Lenka Bacovská, tel.: 495 817 813, e-mail: bacovska@cep-rra.cz
PO 2,3 a 4: Mgr. Petra Duchoňová, tel.: 495 817 809, e-mail: duchonova@cep-rra.cz

Kontakty na RPIM v ostatních krajích


Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí