zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

CENIA pětiletá...

15.04.2010
Obecné
CENIA pětiletá...

CENIA uspořádala včera ve své odborné knihovně slavnostní tiskovou konferenci při příležitosti 5, výročí svého založení a uvedení české verze publikace Evropské agentury pro životní prostředí SIGNÁLY 2010.

V Praze se dnes konala tisková konference při příležitosti pátého výročí vzniku CENIA, která se vydala na evropskou cestu k informacím o životním prostředí. Proto byla zároveň představena i publikace Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) SIGNÁLY 2010. Setkání se kromě ředitele CENIA Jiřího Hradce zúčastnila i náměstkyně ministra životního prostředí Rut Bízková a čelní představitelé EEA Katja Rosenbohm a Milan Chrenko.

Publikace Signály EEA 2010 využívá příběhovou linii, aby napomohla lepší komunikaci mezi obyvatelstvem Evropy. Ústředními tématy jsou biologická rozmanitost a změna klimatu, které budou významné po celý rok 2010. Organizace spojených národů ho vyhlásila Mezinárodním rokem biologické rozmanitosti a 22. květen je přímo Mezinárodním dnem biologické rozmanitosti. Jak říká Katja Rosenbohm: Příběhy mají někdy pro veřejnost vyšší míru sdělnosti než jasná data....

CENIA již pět let působí jako centrální informační uzel celého resortu životního prostředí a je kontaktním místem Evropské agentury pro životní prostředí v České republice. Posláním CENIA je shromažďování, hodnocení, interpretace a distribuce informací o životním prostředí České republiky. Jak říká ředitel CENIA Jiří Hradec: Výzvou pro nás je, jak z té hromádky jedniček a nul vytvořit něco, co je pro člověka automaticky použitelné...

Proč vlastně CENIA? Jiří Hradec vysvětluje: Zakládanou instituci popisoval dlouhý název `Česká informační agentura životního prostředí`. A protože žijeme ve světě zkratek, bylo jasné, že se staneme `Čiažpem`. To se nám vzhledem k očekávané mezinárodní spolupráci moc nelíbilo, a tak jsme si vypomohli zkratkou anglického názvu: Czech ENvironamental Information Agency - CENIA. A jednoduché i dobře vyslovitelné slovo bez českých háčků bylo na světě.

CENIA vytváří jednotný informační systém ISPOP, který zajišťuje plnění povinných hlášení z oblasti životního prostředí a současně poskytuje průřezové informace. Důležitým úkolem CENIA je poskytovat informační podporu v rámci integrované prevence IPPC, registru znečišťovatelů IRZ, hodnocení vlivů na životní prostředí EIA/SEA, systémů environmentálního managmentu EMS, environmentálního značení EŠV a dalších nástrojů ochrany životního prostředí. Důležitým datovým výstupem CENIA je Informační systém statistiky a reportingu životního prostředí České republiky - ISSaR http://issar.cenia.cz, který obsahuje přehledně zpracovaný soubor všech statistických údajů a indikátorů stavu životního prostředí. Praktickou aplikaci dat o životním prostředí představují Mapové služby Portálu veřejné správy http://geoportal.cenia.cz.

Projektový tým zaměstnanců CENIA spolupracuje v rámci Hodnotícího centra i s dalšími institucemi. Vytvářejí indikátory stavu životního prostředí a vyvíjejí metodiky k posuzování efektivity státní politiky v této oblasti.

CENIA spolupracuje se všemi poskytovateli datových zdrojů v resortu životního prostředí a s řadou vědeckých institucí i universitních pracovišť.Spolupracuje na implementaci a rozvoji aktivit INSPIRE - evropské směrnice pro budování infrastruktury prostorových dat, GMES - programu týkající se služeb pro oblast krizového plánování a SEIS - iniciativy zabývající se budováním systému sdílení informací o životním prostředí v Evropě.

Projektové týmy CENIA se podílejí na mezinárodních i národních projektech. Mezi nejvýznamnější patří provozování Evropského tematického střediska pro vodu ETC/W (2007 - 2010), vedení projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst NIKM (2009 - 2014) a projektu Celostátní informační systém sběru a hodnocení informací o znečištění životního prostředí CISAŽP (2009-2012).

Hmatatelnými produkty agentury CENIA jsou publikace, které za uplynulé roky vytvářejí již několik edičních řad. Mimořádné postavení mezi nimi má každoroční Zpráva o životním prostředí České republiky, která doznala zásadní změny struktury i designu a přestala být jen nezáživným a obsáhlým materiálem pro vládu a poslance. Velmi vyhledávanou publikací je Statistická ročenka životního prostředí ČR. CENIA v rámci loňského předsednictví ČR Evropské unii připravila sadu informačních skládaček o jednotlivých složkách či indikátorech životního prostředí naší republiky. Významné byly dvě publikace z tzv. Velké řady: Životní prostředí v České republice 1989 - 2004 a Hospodářství a životní prostředí České republiky po roce 1989, ve kterých CENIA předvedla, jak si představuje průřezové hodnocení stavu a vývoje životního prostředí. CENIA nezapomíná ani na žáky a studenty, kteří byli hlavní cílovou skupinou pro další dvě knížky z Velké řady: Životní prostředí - prostředí pro život? (Česká republika 2007) a Životní prostředí - prostředí každého z nás? (Česká republika 2009).

Všechny dostupné informační zdroje, elektronické verze publikací, včetně odkazů a způsobů, jak využívat prostředků a služeb, které CENIA nabízí, jsou k dispozici na www.cenia.cz.

Předcházející výčet činností naznačuje, že CENIA svou první pětiletku nastartovala poměrně v závratném tempu. Soubor dat, která má v současné době k dispozici dosahuje přibližně 20 terrabitů. Ředitel Jiří Hradec k tomu s úsměvem dodává: Nedávno po nás jedna studentka chtěla - na základě zákona o právu na informace o životním prostředí - vyskladnit všechna data, která máme k dispozici. Když jsme jí řekli, že bychom je museli vypálit na CD a naložit jimi jednu vrchovatou Avii, trochu se zarazila. Pro nás je ale daleko důležitější mezi daty hledat souvislosti, než se prezentovat jejich objemem.

Kontakt:

Eva Branišová


tisková mluvčí

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí