zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jaro v plné síle velí radnicím: Šlápněte do pedálů elektrokol!

16.05.2010
Obec, město
Doprava
Jaro v plné síle velí radnicím: Šlápněte do pedálů elektrokol!

Evropskou unií podporovaný projekt >>GoPedelec!<<, k němuž se coby partneři hlásí mnohé neziskové organizace i města jako Utrecht, Graz, Stuttgart nebo Miškolc, nabízí podnětnou inspiraci také municipální sféře v Česku.

Elektrokolo (pedelec) se však leckde u nás s podporou radnic ujímá i spontánně.

Legislativa Evropské unie řadí mezi jízdní kola pouze ta elektrokola, která mají elektromotor již z výroby v zadním nebo předním náboji kola o maximálním stálém jmenovitém výkonu 0,25 kW, jehož výkon se postupně snižuje, až se přeruší, jakmile stroj dosáhne rychlosti 25 km/h, nebo i dříve, přestane-li cyklista šlapat. Elektrokola, která splňují tyto požadavky, proto nevyžadují, aby jejich jezdec vlastnil řidičský průkaz a mohou se bez omezení používat jako každé běžné jízdní kolo.

>>Elektrokolo nejenže rozšiřuje možnosti ekologicky šetrné dopravy zejména ve větších urbanizovaných celcích, ale vychází vstříc i těm, kdo by kvůli vyššímu věku, horší kondici či fyzickému hendikepu jinak jízdní kolo nepoužili. Ve městě je elektrokolo většinou značně rychlejší než auto nebo hromadná doprava. Proto má i široké využití jako dopravní prostředek pro úředníky, správce komunikací, městské strážníky, poštovní doručovatele či jako alternativa k použití služebního vozu na kratší vzdálenosti,<< tvrdí Mgr. Jakub Ditrich ze společnosti ekolo.cz, která je za Česko partnerem projektu GoPedelec!.

Při asistovaném šlapání dojezd moderních elektrokol činí více než 50 kilometrů. Většina jízd automobilem přes den ve městě však v průměru obnáší pouze 37 kilometrů. Také provozní náklady (včetně pojištění a případných oprav) jsou u elektrokol padesátkrát nižší (1 km = 0,09 Kč) než u auta.

V západní Evropě už přišli na to, že elektrokola nemusí dobře sloužit pouze radnicím, ale vhodně i výhodně doplňují systémy veřejné městské dopravy. Zřizují se tam proto půjčovny elektrokol, někdy kombinované s možností zapůjčení i klasického jízdního kola. Například v Nizozemsku takové půjčovny často najdete u vlakových nádraží. V německém Duryňsku zase masivní nasazení elektrokol do půjčoven přilákalo zcela nové kategorie turistů, kteří z jejich sedel mohou bezproblémově obdivovat přírodní krásy regionu.

V KOMÍNĚ UŽ PEDELEC TESTUJÍ

V Městské část Brno-Komín o výměře bezmála 760 hektarů žije více než sedm tisíc obyvatel. Radnice vlastní jediný služební automobil - starou felicii, která je v provozu už od roku 1995. Letos v dubnu úřad městské části začal testovat elektrokolo, které získal od prodejce formou bezplatného zapůjčení. Starosta Karel Hledík chce, aby elektrokolo úředníci využívali například pro rozvoz pošty nebo při kontrolách černých skládek či nelegálních staveb.

>>Sám jsem cyklista,<< podotýká starosta, >>ale na normálním kole bych na jednání na magistrátu nejel. Zpocený a v cyklistickém dresu totiž nejednám. Ovšem elektrokolo je něco jiného: Odpadá námaha a nastupuje komfort, šlapu pouze tehdy, když sám chci - a nemusím se bát usednout na kolo v obleku!<<

Elektrokolo testované v MČ Brno-Komín je označeno znakem městské části, k jeho povinné výbavě patří helma i oranžová vesta s reflexními pruhy. O údržbu kola a dobíjení baterií se stará pověřený pracovník. Potřebuje-li si někdo kolo vypůjčit ke služební jízdě (a je uveden v seznamu uživatelů), stačí, ohlásí-li svůj požadavek tajemníkovi. >>Jsme malý úřad a domlouváme se bez formalit a jednoduše,<< konstatuje Karel Hledík a dodává: >>Chceme být příkladem pro ostatní nejenom proto, že je to náš drobný příspěvek pro dobré životní prostředí ale i kvůli tomu, že město je v době dopravní špičky naprosto zablokované auty s jedním jezdcem. Na co je vám bavorák, když se pohybujete rychlostí poskakujícího šneka?<<

Starosta MČ Brno-Komín však v té souvislosti připomíná, že problémem zůstává budování cyklostezek: >>Nikoliv jenom supernákladných luxusních asfaltek, ale cyklostezek jako vyznačeného bezpečného prostoru pro cyklisty. Zatím nemá nikdo odvahu na komunikace namalovat pruhy pro cyklisty, protože by tím omezil provoz automobilů. Ale ve světě už na to přišli.<<

V LITOMĚŘICKÉ FLOTILE BUDOU I ELEKTROKOLA PRO VEDENÍ MĚSTA

S myšlenkou na využití elektrokol na litoměřické radnici přišel místostarosta Jaroslav Tvrdík. Jako aktivní cyklista podporuje cyklistické projekty ve městě. Počátkem letošního roku si nechal zpracovat nabídku na celkem 12, zatím testovaných elektrokol pro jednotlivé odbory a městskou policii.

>>Nabídka ukázala, že pořízení elektrokol včetně potřebné výbavy (zámek, zamykací box na spisy, stojany aj.) by radnici vyšlo zhruba stejně jako nákup jednoho nového služebního automobilu v ceně okolo 300 tisíc korun i se započítáním DPH. Firma, která nabídku zpracovala, nám poskytla i vzor vyhlášky, která řeší používání kol úředníky v pracovní době. Širokému zavedení služebních elektrokol na radnicích podle mého názoru prakticky nic nebrání. Není to o penězích, naopak dojde k úsporám. Je však třeba mít vůli tento "bláznivý nápad" prosadit ve vedení města. Každý člověk je svým způsobem pohodlný. Úředník navíc většinou bývá konzervativní povahy, a proto si patrně bude vymýšlet všelijaké důvody, proč to nejde. Důležitý moment je, aby vedení radnice a úředníci byli veřejnosti příkladem, že jezdit na kole po městě je normální. Proto dvě kola z flotily elektrokol budou určena pro vedení města, << vysvětluje místostarosta Litoměřic Jaroslav Tvrdík.

ZNOJMO: NEJEN MOBILNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBA

Už nyní v květnu možná leckteré návštěvníky Znojma překvapí cyklista, který na elektrokole zastaví u skupinky pěších turistů či cykloturistů a nabídne jim informace o městě nebo je doprovodí ke hledané památce. Poradí však i při výběru restaurace, hotelu, vinotéky apod. Mobilní informační služba, jak zní název tohoto projektu místního Cyklo Klubu Kučera Znojmo, je letošní novinkou pro začínající turistickou sezonu ve městě. Klub však uskutečňuje i další, už osvědčené projekty pro rozvoj cykloturistiky na Znojemsku: Žlutý anděl pro cyklisty, Místa technické a první pomoci či obsahovou náplň 1. Cykloturistického centra služeb a informací v ČR, které je takřka symbolicky umístěno v radniční věži, hned vedle >>klasického<< turistického a informačního centra provozovaného městem.

Znojemská radnice s klubem dlouhodobě spolupracuje a v těchto aktivitách jej i finančně podporuje. Město si zkrátka dobře spočítalo, že profesionální úroveň projektů, realizovaných klubem, je vysoká a přivádí do města a regionu stále nové návštěvníky a turisty. >>Nikdy jsme proto nelitovali, že cykloklub podporujeme,<< říká tisková mluvčí radnice Mgr. Denisa Šipošová.

Radnice proto loni ani na okamžik nezaváhala při rozhodování, komu svěří půjčování jí zakoupených deseti elektrokol. Cyklo Klub Kučera Znojmo je (stejně jako horská a trekkingová kola či turistické šlapací káry) půjčuje bez zálohy osobám starším 18 let nebo mladším v jejich doprovodu, přičemž k zápůjčce stačí dva doklady. V případě zájmu využít elektrokolo na delší dobu klub bezplatně půjčí i nabíječku, jen o něco větší, než je ta, kterou všichni máme ke svému mobilnímu telefonu.

Čestmír Vala, manažer Cyklo Klubu Kučera Znojmo, shrnuje zkušenosti s elektrokoly z loňské neúplné turistické sezony (elektrokola byla dodána až v červenci) takto: >>Největší zájem byl o půldenní výpůjčku a pak na celý den. Nejčastěji si elektrokola vypůjčovaly dvojice, ale také celé rodiny. Zaregistrovali jsme i zájem o výpůjčky pro celé skupiny - často šlo o firemní akce. Elektrokola si půjčují i lidé z "recese", když si chtějí jízdu na nich prostě jenom vyzkoušet. Vyloženě "sportovně" naladění cyklisté však o elektrokola zájem neprojevují.<<

Elektrokolo (pojištěné jako prostředek, který může způsobit škodu třetí straně) si lze ve Znojmě vypůjčit hned na dvou místech. Cyklo Klub Kučera bezplatně ke kolu půjčí i zámek, z hygienických a bezpečnostních důvodů však nikoliv přilbu. Pro každého je připraven také balíček se základním nářadím pro nejnutnější opravy a cyklolékárnička. Při výpůjčce může zájemce obdržet i mapové podklady ČR a Rakouska,

>>Letos dokončíme detailní průzkum, z něhož by nám měla vyjít věková struktura zájemců o elektrokola, obvyklé termíny zápůjček, místa, kam turisté nejčastěji jezdí (a kolik kilometrů většinou ujedou), což nám poslouží pro rozhodnutí o nákupu dalších elektrokol. Uvažujeme i o zřízení nejméně tří stanic buď pro nabití baterie (stačí na to 4 hodiny), či pro výměnu vybité baterie za nabitou. Už teď však bezpečně víme, že naše elektrokola pomáhají lidem s nejrůznějším hendikepem dostat se na místa, která by jinak neměli šanci poznat. Například do Národního parku Podyjí, kam auta nemohou a kde je na některé lokality pěšky poměrně daleko,<< uzavřel Čestmír Vala, manažer Cyklo Klubu Kučera.


NEŽ RADNICE PŘIDĚLÍ ELEKTROKOLA ZAMĚSTNANCŮM...

Pro používání služebních jízdních kol (elektrokol) zaměstnanci se radnici určitě vyplatí vydat pokyn k zajištění bezpečné jízdy při používání služebních jízdních kol na komunikacích, a to v souladu se zněním příslušných ustanovení Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb. v platném znění) - zejména Hlava I, část IV, § 101-102 Předcházení ohrožení života a zdraví při práci, § 103, a dále pak zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, v platném znění (zákon o silničním provozu).

V pokynu se doporučuje:

upozornit na rizika (včetně zdravotních) při používání služebních jízdních kol (elektrokol) a možnosti jejich zmírnění či eliminace;

shrnout pravidla silničního provozu, která se vztahují na jezdce na kole;

uvést technické požadavky na jízdní kola (elektrokola), jejich povinnou výbavu a na povinné i doplňkové vybavení cyklisty osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP).

Důležitým předpokladem pro používání jízdních kol (elektrokol) je také písemný souhlas zaměstnance k používání kola při pracovní činnosti. Je nutné provést praktické ověření zaměstnance v ovládání jízdy na kole, případně znalostí a dovedností zaměstnance při základním seřízení a opravě. U zaměstnanců, kteří nemají řidičský průkaz, je třeba ověřit jejich znalosti pravidel silničního provozu včetně specifiky jízdy na kole. Zaměstnanec musí být seznámen i s povinnou výbavou kola, povinnými OOPP a se zásadami poskytování první pomoci při případném úrazu.

Seriózní prodejci by měli být schopni radnici dodat možný vzor interního předpisu pro využití elektrokol.

ZDROJ: SPOLEČNOST EKOLO.CZ

AUTOR: IVAN RYŠAVÝ

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí